Lista kontrolna sprzedaży przedsiębiorstwa bez szwu PDF (2021) I KERN
Obecnie ustawione na Indeks
Obecnie ustawione na Śledź
Ręka z ołówkiem, która w trzech polach postawiła czerwone kreski.

Lista kontrolna sprzedaży firmy: Oto punkty, które powinieneś rozważyć jako sprzedawca.

Pewnie zastanawiasz się, co należy wziąć pod uwagę przy sprzedaży firmy? Albo jak najlepiej zaplanować sprzedaż firmy? 

Sprzedaż firmy jest wyjątkowym przedsięwzięciem dla większości przedsiębiorców. Poszukiwanie odpowiedniego następcy dla własnej firmy różni się zasadniczo od wielu dotychczasowych transakcji. Temat sukcesji przedsiębiorstw okazuje się w wielu miejscach tak złożony, że jeśli nie korzysta się z pomocy doradcy ds. fuzji i przejęć, to przynajmniej z list kontrolnych. 

Ponieważ te listy kontrolne zawierają ważne informacje na temat wszystkich faz sprzedaży przedsiębiorstwa, oferują orientację w wielu etapach przekazania przedsiębiorstwa przez przedsiębiorcę i tym samym zapewniają niezawodne ramy dla całej procedury aż do umowy z nabywcą. Strona Rozkład jazdy w sprawie dziedziczenia przedsiębiorstw oferuje dalsze informacje od właściwego czasu do udanej sprzedaży firmy.

Doświadczenie w zakresie sukcesji przedsiębiorstw: KERN

W KERN Business Succession rozumiemy złożoność zarówno Sprzedaż firmy jak również sukcesji przedsiębiorstw i Przejęcie firmy. Od prawie 20 lat nasza grupa doradców koncentruje się wyłącznie na sukcesji przedsiębiorstw i dzięki temu doświadczeniu jest w stanie dogłębnie rozwiązać wszystkie pytania i zadania, które w tych ważnych kwestiach mają znaczenie dla przedsiębiorców i firm. 

Od A jak Asset Deal, B jak Doradztwo, C jak Listy Kontrolne, D jak Due Diligence, F jak Plan Finansowy do Z jak Harmonogram.

Każdy partner w firmie KERN sam jest przedsiębiorcą i posiada szerokie osobiste doświadczenia życiowe związane z tematem sukcesji przedsiębiorstwa. W połączeniu z nastawieniem, że ważne wartości firmy są przenoszone w przyszłość w sposób świadomy, doceniający i profesjonalny, powstały następujące dokumenty i listy kontrolne. Z korzyścią dla zbywającego, przejmującego, pracowników i samej spółki.

Poniższe listy kontrolne polecamy każdemu przedsiębiorcy, ponieważ są one doskonałym wsparciem przy indywidualnym przekazywaniu przedsiębiorstwa oraz w przypadku sprzedaży firmy:

Spis treści Dokumenty i listy kontrolne

  1. Lista kontrolna procedury i planowania sprzedaży przedsiębiorstwa
  2. Lista kontrolna zarządzania przedsiębiorstwem
  3. Lista kontrolna dotycząca zabezpieczenia na starość i aktywów
  4. Lista kontrolna podatków od sprzedaży przedsiębiorstw
  5. Lista kontrolna, aby znaleźć odpowiedniego następcę biznesowego
  6. Prawne aspekty sprzedaży przedsiębiorstwa

Lista kontrolna procedury i planowania sprzedaży przedsiębiorstwa

Po podjęciu decyzji na korzyść Sprzedaż firmyNiezbędna jest szczegółowa wiedza na temat procesu i planowania. Sprzedaż Państwa firmy, tego majątku, podlega specjalnym zasadom i tylko sumienne przygotowanie pozwoli Państwu jako przekazującemu zachować orientację w poszczególnych fazach i podjąć właściwe decyzje. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy doświadczony prawnik lub upoważniona firma doradcza wspiera Państwa na wszystkich etapach sukcesji przedsiębiorstwa. Ponieważ uregulowanie kwestii dziedziczenia jest waszym głównym problemem.

Nie. Procedura i planowanie TakNadal
nie
1Mam osobisty, spisany plan życia i celów.
2Istnieje strategiczne planowanie korporacyjne na następne kilka lat.
3Moje cele związane z przedsiębiorczością są jasno określone.
4Moje cele osobiste i biznesowe są ze sobą zgodne.
5Myślałem już o przejściu na emeryturę w mojej firmie.
6Wyznaczyłem już sobie czas, kiedy będę mógł przejść na emeryturę z mojego biznesu.
7Cieszę się na czas "bez pracy". czas po przekazaniu.
8Zdefiniowałem sobie zajęcia, które będą mnie zajmować po przejściu na emeryturę.
Rzuć wyzwanie życiu zawodowemu w nowy sposób.
9Chciałabym - ewentualnie po odpowiedniej fazie przekazania - całkowicie opuścić moją
wycofać się z firmy.
10Oprócz zarządzania przedsiębiorstwem, własność przedsiębiorstwa ma być również przeniesiona na osoby trzecie.
11Mam jasne poglądy na to, jak należy uregulować kwestię sukcesji przedsiębiorstw.
12Posiadam wykwalifikowane kontakty (prawnik, doradca podatkowy, biegły rewident,
doradcy biznesowi i bankowi), którzy pomogli mi zaplanować i wdrożyć moją
Towarzyszące planowanie sukcesji.
13Istnieje już "mapa drogowa" dotycząca przekazania mojej firmy.
14Moja mapa drogowa sukcesji biznesu jest dzielona z moją rodziną / najbliższymi
Przyjaciele głosowali.
15Pracownicy wyższego szczebla znają tę mapę drogową.
16Istnieją ustalenia na wypadek mojej niespodziewanej nieobecności przez dłuższy czas lub całkowitej nieobecności.
17Istnieją plany awaryjne na wypadek, gdyby następca nagle odpadł.
Zdjęcie Nilsa Koerbera z możliwością umówienia się na bezpłatną konsultację wstępną.
Albo porozmawiaj ze specjalistą KERN w Twojej okolicy!

Aspekty biznesowe

Z naszego doświadczenia wynika, że za niepowodzenie projektów sukcesji często odpowiadają różne wyobrażenia o wartości firmy. Jednym z głównych powodów jest wysoka wartość emocjonalna firmy dla obecnego akcjonariusza(ów), co łatwo prowadzi do szczególnie wysokiej wyceny pieniężnej. Sukcesor zupełnie inaczej patrzy na dorobek życia przekazującego. 

Oceniając firmę zakłada okulary inwestora i podchodzi do przejęcia raczej racjonalnie. Chociaż nie jest on również całkowicie wolny od czynników emocjonalnych - jako przykład można tu wymienić wyraźną potrzebę bezpieczeństwa. Ale najważniejsze pytanie brzmi: Jak trwale model biznesowy firmy generuje wartość dodaną dla jej klientów? 

Tylko wtedy, gdy będziesz w stanie udowodnić swojemu następcy, że uda Ci się to zrobić w przyszłości, będzie on mógł założyć, że Twoja firma będzie generować trwałe zyski. Więcej na ten temat można przeczytać w naszych dokumentach.

Nie. Aspekty biznesoweTak Nadal
nie
1Istnieje stały plan strategiczny i operacyjny dla mojej firmy.
2Planowanie to jest stale monitorowane i w razie potrzeby dostosowywane do zmieniających się warunków.
3W mojej firmie istnieje system docelowy.
4Moja firma jest kontrolowana przez system kluczowych osób.
5W mojej firmie istnieje spisany schemat organizacyjny.
6Obecna struktura organizacyjna spełnia przyszłe wymagania.
7Organizacja procesu jest przejrzysta i zrozumiała dla osób trzecich.
8Drugi poziom zarządzania jest w stanie prowadzić firmę beze mnie.
Funkcje zarządzania operacyjnego są realizowane w sposób optymalny:
9w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
10w dziedzinie marketingu
11w dziedzinie dystrybucji
12w dziedzinie badań i rozwoju
13w dziedzinie produkcji / świadczenia usług
14w dziedzinie zakupów
15w dziedzinie rachunkowości
16Istnieje analiza mocnych i słabych stron dla mojej firmy.
17Struktura personelu jest dostosowana do wielkości i przeznaczenia mojej firmy.
optymalnie dostrojone.
18Moja branża jest branżą rozwojową.
19Wykorzystywane są istniejące potencjały rynkowe.
20Znam najważniejsze kluczowe dane mojej konkurencji.
21Mam przewagę nad konkurencją.
22Wszystkie moje produkty / usługi są konkurencyjne
23Znam cykl życia produktu dla wszystkich moich produktów / usług.
24Wiem, że nie ma potrzeby podejmowania działań w zakresie rozwoju nowych produktów w perspektywie krótkoterminowej.
25Znane są marże na wkłady produktów / wartość dodana związana z jednostką kosztów.
26Mam potężną siłę sprzedaży.
27W dystrybucji dominuje wynagrodzenie zależne od wyników.
28Istnieje przejrzysta koncepcja sprzedaży.
29Nie ma zależności od poszczególnych dostawców/podwykonawców.
30Istnieje sensowna kalkulacja przed i po.
31Moja firma jest rentowna.
32Wszystkie obszary działalności mojej firmy są rentowne.
33W niedawnej przeszłości miały miejsce projekty restrukturyzacyjne.
34Struktura finansowania jest optymalna.
35Istnieją możliwości finansowania.
36Rezerwy płynności są wystarczające.
Jestem zadowolony z mojej lokalizacji:
37Lokalizacja regionalna
38Dobra strona

Chcesz sprzedać swoją firmę lub planujesz sukcesję firmy w rodzinie i chcesz Obliczanie wartości przedsiębiorstwazanim zlecisz konsultantowi wycenę firmy? Skorzystaj z naszej oferty Kalkulator wartości firmy: proste i bezpłatne.

Zdjęcie kobiety siedzącej przed laptopem - przycisk z możliwością określenia wartości firmy.

Lista kontrolna dotycząca zaopatrzenia emerytalnego i sytuacji majątkowej

Jaka jest Twoja przyszła sytuacja finansowa i, jeśli dotyczy, Twojej rodziny? Jakie środki finansowe będą dostępne dla Ciebie w przyszłości, aby pokryć koszty utrzymania? Jakimi środkami finansowymi dysponujesz i jakich regularnych płatności możesz nadal oczekiwać? W tym celu należy sporządzić jak najbardziej szczegółowy plan dochodów i wydatków, tak aby można było dokładnie oszacować ewentualne braki w rezerwie i ich wysokość. Informacja ta jest zatem istotna dla oceny, czy sprzedaż przedsiębiorstwa lub cena jego zakupu powinna stanowić istotny finansowy kamień węgielny Państwa zabezpieczenia emerytalnego, czy też mogą Państwo skupić się na innych celach związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa. Możesz rozpocząć te badania tutaj:

Nie. Zabezpieczenie emerytalne i sytuacja majątkowa Tak Nadal
nie
1Istnieje plan dochodów/wydatków na czas po moim wyjeździe
z firmy.
2Znam wysokość moich uprawnień z tytułu ustawowego ubezpieczenia emerytalnego i
z dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, jeśli ma zastosowanie.
3Mój standard życia nawet po odejściu z firmy jest
mocowany.
4Mam dokładny przegląd zakresu i struktury mojej pracy.
Aktywa.
5Struktura mojego majątku jest dostosowana do moich celów i życzeń.
6W ciągu ostatnich trzech lat dokonano przeglądu mojego portfela ubezpieczeń i potrzeb w tym zakresie
i zoptymalizowany.
7Moje sprawy spadkowe zostały wyjaśnione i w razie potrzeby podpisane zostały umowy uzupełniające.
zamknięte.
8Istnieje lista osób uprawnionych do obowiązkowej porcji, w mojej ocenie.
9Spadkobiercy są informowani o przysługujących im udziałach spadkowych.
10Jestem informowany o możliwościach przewidywanego dziedziczenia.
11Wyjaśnienie kwestii związanych z prawem spadkowym gwarantuje, że w
W przypadku dziedziczenia, majątek przedsiębiorstwa pozostaje w firmie.
12Zapewnia się, że istnienie spółki nie jest zagrożone przez spory spadkowe.
mogą być zagrożone.
13Sprawdziłem, czy ochrona ubezpieczeniowa dla osób pozostających na moim utrzymaniu jest wystarczająca.
14Sprawdzono, czy spadkobiercy mają do dyspozycji wystarczającą płynność finansową,
w celu umożliwienia zaspokojenia ewentualnych roszczeń spadkowych.

Lista kontrolna podatków od sprzedaży przedsiębiorstw

Pierwsze spojrzenie na liczby musi być właściwe, aby przyciągnąć właściwych nabywców i stworzyć trwałe zainteresowanie firmą.

Wartości firmy muszą być przedstawione w sposób przejrzysty, aby możliwe było jej przejęcie. Zasada ta ma również najwyższy priorytet w odniesieniu do atrakcyjności spółki dla potencjalnych inwestorów. Dotyczy to przede wszystkim często występujących w bilansie rezerw ukrytych. Jeśli to możliwe, nie powinny one milczeć. Zasada ta pozostaje słuszna, nawet jeśli zniesienie ukrytych rezerw skutkuje wyższym obciążeniem podatkowym w perspektywie krótkoterminowej. Zasadniczo ważne jest, aby możliwie jak najbardziej zredukować sumę bilansową poprzez korektę bilansu oraz rozwiązać optymalizacje podatkowe i rezerwy emerytalne. Wszystkie pozycje bilansowe, których nie można w sposób oczywisty przypisać przedsiębiorstwu, powinny zostać usunięte z bilansu. Najważniejszą rekomendacją jest tutaj rozdzielenie obszarów pomiędzy byłym udziałowcem a sprzedawaną spółką. Tutaj dowiesz się, jakie kwestie należy wziąć pod uwagę:

Nie. Podatki Tak Nadal
nie
1Podstawowe refleksje nad moim planem sukcesji rozpocząłem już od
omówić z wykwalifikowanymi ekspertami podatkowymi.
2Jestem świadomy konsekwencji podatkowych wynikających z mojego planu sukcesji.
3Mając na uwadze planowany układ sukcesyjny, dokonałem przeglądu mojej sytuacji podatkowej.
już go sprawdzono
4Dostrzegam tu potrzebę działania w okresie poprzedzającym rozporządzenie w sprawie dziedziczenia.
5Jestem świadomy możliwości strukturyzacji podatkowej przy planowaniu sukcesji.
6Sprawdziłem, czy przewidywany spadek może mieć dla mnie korzyści podatkowe.
i moimi spadkobiercami.
7Sprawdzono, czy moje przepisy spadkowe mogą być tak skonstruowane, że w razie potrzeby.
ulgi podatkowe mogą być wykorzystywane wielokrotnie.
8Sprawdzono, czy świadczenia z moich polis ubezpieczeniowych na życie, jeśli takie istnieją, w
śmierci są zwolnione z podatku od spadków.
9Plan sukcesji uwzględnia również aspekt mojego zabezpieczenia na starość w ramach
Uwzględnienie aspektów podatkowych.
10Zbadano, czy zmiana formy prawnej mojej firmy przyniosłaby korzyści podatkowe.
ma dla mnie.Unt
11W zakresie, w jakim sprzedaż firmy jest zamierzona:
Sprawdzono, czy zapłata ceny zakupu dla mojej firmy w formie bieżącego
Ze względów podatkowych emerytura jest lepsza niż wypłata ryczałtowa.
12Kwestie podatkowe podjęte i zbadane podczas przygotowań do przekazania
są udokumentowane w taki sposób, że ja i mój potencjalny następca mamy w ten sposób bezpieczną podstawę dla naszych
podejmują decyzje.
13Dostępne są wszystkie aktualne deklaracje i naliczenia dla wszystkich rodzajów podatków.
14Sprawdzono, że nie występują "dziedziczone obciążenia" podatkowe (np. zaległości podatkowe, zobowiązania podatkowe). (np. zaległości podatkowe, zobowiązania podatkowe).
roszczenia itp.).
15Z moim doradcą podatkowym mam wrażenie, że zawsze (nawet teraz) zajmuje się on
Wraz z nim rozwijała się firma.
16Ewentualne obciążenia podatkowe wynikające z umowy spadkowej mogą być bez problemu sfinansowane.
wejść na stronę

Lista kontrolna, aby znaleźć odpowiedniego następcę biznesowego

Po pierwsze, przedsiębiorstwa nie są aktywami zamiennymi, ale złożonymi, ewoluującymi i indywidualnymi jednostkami. Przedsiębiorcom często brakuje więc wiedzy na temat ustrukturyzowanego podejścia do poszukiwania odpowiednich jakościowo następców. Ponadto, codzienna działalność wiąże się z możliwościami sprzedawców w zakresie odpowiednich badań. W rezultacie czasochłonne, profesjonalne poszukiwania odpowiedniego następcy na czas przekazania władzy kończą się niepowodzeniem z powodu braku czasu. Wreszcie, co nie mniej ważne, przedsiębiorcy są słusznie niezwykle wrażliwi, jeśli chodzi o ujawnianie zamiaru sprzedaży. Przecież ujawnienie planowanej transakcji może mieć negatywne skutki dla pracowników, klientów, dostawców czy banków finansujących.

Znalezienie nabywcy wiąże się z identyfikacją, podejściem i wyborem potencjalnych nabywców. Stanowi to jedno z największych wyzwań dla sprzedawców firmowych. Od tego zależy sukces firmy, istnienie firmy, jej miejsca pracy i osiągnięcie optymalnej ceny zakupu. W poszukiwaniu nabywcy zaleca się systematyczne podejście obejmujące wszystkie istotne grupy docelowe/inwestorów. Generuje to większy i jakościowo wyższy popyt, a tym samym pomaga zmaksymalizować wpływy ze sprzedaży i zapewnić ciągłość pracy przedsiębiorcy. Przeczytaj tutaj, jak postępować systematycznie.

Nie. Następca prawny firmy Tak Nadal
nie
1Istnieje profil wymagań dla mojego następcy.
2Omówiłem już ten profil wymagań z kompetentnym konsultantem.
3Wiem, kto mnie wspiera w poszukiwaniu następcy.
4Mam już jednego lub więcej następców na myśli.
5Mój następca został już wybrany.
6Istnieje analiza mocnych i słabych stron dla mojego następcy.
7Następca zna moją firmę?
8Następca zna mój rynek, życzenia moich klientów oraz mocne i słabe strony
konkurencji.
9Mój następca ma doświadczenie w branży.
10Mój następca ma doświadczenie przywódcze.
11Mój następca posiada niezbędne kwalifikacje formalne do zarządzania moimi
Firma.
12Mój następca ma jasne pomysły na to, co zapewni firmie sukces w przyszłości.
sprawia, że.
13Mój następca sformułował na piśmie swoje cele przedsiębiorcze i osobiste.
14Istnieje konkretny terminarz i harmonogram wprowadzania mojego następcy.
15Zostało wyjaśnione, jak mój następca będzie początkowo pracował hierarchicznie i przestrzennie w mojej firmie.
został sklasyfikowany.
16Pracownicy wyższego szczebla w mojej firmie zostali poinformowani o następcy.
17Klienci i dostawcy mojej firmy są informowani o sukcesorze.
18Finansowanie następcy jest zabezpieczone.
19Nawet po odejściu z firmy jestem gotów doradzać mojemu następcy, jeśli zajdzie taka potrzeba.
by stać u twego boku.

Prawne aspekty sprzedaży przedsiębiorstwa

Sprzedaż firmy pociąga za sobą również pewne decyzje dotyczące aspektów prawnych i podatkowych. 

Dowiedz się, czy i w jaki sposób nazwa Twojej firmy może zostać przeniesiona na nowego nabywcę. Z jednej strony zależy to w dużej mierze od osobistych preferencji i przywiązania do nazwy firmy, ale także od jej wiążącego efektu dla klientów. Przejmujący będzie przywiązywał szczególną wagę do nazwy firmy, jeśli reprezentuje ona silną lojalność klientów i budowanie marki. Dlatego też należy jak najwcześniej stworzyć dla siebie jasność osobistą i wymogi prawne, aby w razie potrzeby móc przenieść nazwę firmy.

Równie ważna jest kwestia lokalizacji. Czy firma może pozostać w obecnej lokalizacji? A może chcielibyście Państwo wykorzystać nieruchomość (jeśli jesteście jej właścicielami) do innych celów w przyszłości? Czy chciałbyś sprzedać nieruchomość, aby zabezpieczyć swoje zabezpieczenie na starość? A może wolisz wynająć nieruchomość nowemu właścicielowi i w ten sposób generować niezawodny dochód w dłuższej perspektywie? A kiedy jest właściwy czas na przekazanie? Może to być ważny aspekt, zwłaszcza w odniesieniu do osiągnięcia określonych limitów wiekowych z podatkowego punktu widzenia. Ale również w odniesieniu do czasu realizacji, aby rozpocząć optymalizację podatkową w odpowiednim czasie przed sprzedażą. Dowiedz się więcej o aspektach prawnych: 

Nie. Aspekty prawne TakNadal
nie
1Wiem, jakich dziedzin prawa dotyczy planowany przeze mnie plan sukcesji.
stać się.
2Omówiłem już zarys mojego planu sukcesji z jedną lub kilkoma osobami.
wykwalifikowanych ekspertów prawnych.
3W okresie poprzedzającym planowanie sukcesji widzę tu potrzebę działania.
4Moja forma prawna, moje umowy w ramach prawa zobowiązań i prawa własności oraz inne przepisy
odpowiadają wymogom operacyjnym.
5Różne formy prawne oraz ich wpływ na kwestie odpowiedzialności i
Jestem świadomy możliwości pozyskiwania kapitału.
6Zapewniam, że po przekazaniu firmy jestem zwolniony z odpowiedzialności za
Jestem zwolniony z odpowiedzialności za zobowiązania firmy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
7Zapewnia się spełnienie wszystkich wymogów formalnych dla zawieranych umów.
8Istnieje uporządkowany wykaz wszystkich umów wymaganych w związku z przeniesieniem.
i deklaracje intencji.
9Wszystkie aktywa muszą być sprawdzone pod kątem wszelkich zastrzeżeń własności, cesji, przeniesienia własności w drodze zabezpieczenia itp.
lub zastawy zostały zbadane.
10Korzystanie z moich patentów, praw własności lub podobnych praw jest regulowane.
11Wszystkie zmiany formy prawnej, które zostały zakwestionowane w związku z przekazaniem, zostały ocenione pod kątem ich korzystności.
przejrzane.
W zakresie, w jakim zamierzona jest zmiana formy prawnej:
12Znam najważniejsze przepisy nowej formy prawnej, które mnie dotyczą (reprezentacja, odpowiedzialność,
uczestnictwo, organy, jawność, niewypłacalność).
13Zbadano konsekwencje podatkowe utrzymania lub zmiany formy prawnej.
14Zawarto porozumienie w zakresie prawa własności, dzięki któremu moja firma jest zdolna do działania przez cały czas.
15Moja umowa małżeńska została przeanalizowana w całości pod kątem ewentualnych konsekwencji dla planowanego układu spadkowego.
przejrzane.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych list kontrolnych sprzedaży firmy oraz innych dokumentów pomocniczych, prosimy o kontakt z ekspertami z naszej firmy. Grupa doradcza na.

Czy podobał Ci się ten artykuł? Więc nie krępuj się zostawić nam komentarz.

TERAZ Podcast KERN na naszej stronie głównej i uzyskaj jeszcze więcej fachowej wiedzy za darmo!

Albo po prostu słuchać Spotify w podróży:

Surfer trzymający rękę na oczach.