Rozpo­cz­nij webinar wideo

Sprze­daż firmy

Zabez­piecz ważne wartości pracy swojego życia! Unikaj potknięć i błędów przy sprze­daży firmy.

Wycena przedsię­bi­orst­wa

Dla kupują­cych i sprze­da­ją­cych: optymal­ne wyniki dla ceny zakupu - inwestuj i sprze­da­waj po najlepszej cenie.  

Zmiana pokolenio­wa

Przeka­za­nie firmy w rodzi­nie: unikaj sporów i zabez­piecz dorobek swojego życia dla następ­n­ego pokolenia.  

Przejęcie firmy

Decyz­ja na całe życie: zakup firmy jako inwes­ty­c­ja we własną przyszłość. Bez ryzyka i błędów w proce­sie zakupu.

Znani z licznych publikacji