14 bezpłat­nych samoucz­ków wideo: Co przedsię­bi­or­cy powin­ni wiedzieć o sukces­ji biznesowej

Rozwią­za­nia dla sukces­ji firm w małych i średnich przedsiębiorstwach

Dlacze­go sukces­ja w MŚP jest tak trudna

Wpisz swój adres e-mail teraz i uzyskaj bezpłat­ny dostęp do wszyst­kich naszych samoucz­ków wideo

  • Sprze­daż przedsię­bi­orst­wa (5)
  • Przejęcie przedsię­bi­orst­wa (2)
  • Zmiana pokolenio­wa (5)

1.1 | Jak znaleźć najlepsze­go doradcę?

1.2 | Jak skutecz­nie sprze­da­wać firmy?

1.3 | Jak i gdzie mogę znaleźć kupca?

1.4 | Czy jest ktoś lepszy ode mnie?

1.5 | Kiedy jest właści­wy moment na upublicz­ni­e­nie sprzedaży?