Nasza misja | CORE

Deklaracja misji. Nasze wartości w codziennej interakcji

CORE ? Sukcesja firmy. Bardziej udane. Firma została założona w 2004 roku jako firma konsultingowa. Tłem było własne doświadczenie założyciela w jego rodzinnej firmie. W ciągu 15 lat praktycznych doświadczeń w zakresie zmiany pokoleniowej oraz kupna i sprzedaży przedsiębiorstw, błędy i sukcesy doprowadziły do późniejszego założenia firmy KERN.

Warunkiem wstępnym, jeszcze przed założeniem fundacji, była stabilny zestaw wartości dla przyszłych prac zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Na tej podstawie misji firma KERN z biegiem lat pomyślnie się rozwijała i dziś jest w całym kraju, a także w Szwajcarii i Austrii, the Wiodąca marka doradcza w segmencie sukcesji korporacyjnej (M&A) dla przedsiębiorstw rodzinnych.

Tylko z takim nastawieniem KERN świadczy usługi doradcze w wielu miejscach w D-A-CH ? regionie, KERN doradza przy zakupie i sprzedaży (M&A) małych i średnich przedsiębiorstw oraz towarzyszy procesom zmiany pokoleniowej w rodzinach.

 KERN jest wolny i niezależny.

Wiosną 2016 roku, podczas warsztatów z udziałem wszystkich partnerów i placówek, przeformułowaliśmy naszą wspólną misję. W rezultacie powstała jasna wizja i misja, a także siedem ważnych zasad przewodnich.

Przy okazji, dobra rada nie jest droga, ale co gorsza bezcenna. Nasze opłaty są przejrzyste, zorientowane na wyniki, zrozumiałe i pozbawione nieprzyjemnych niespodzianek. Każda wstępna konsultacja jest bezpłatna, ale nie jest bezpłatna dla Ciebie. Możesz zdecydować w wolnej chwili i bez ryzyka, czy jesteśmy dla Ciebie odpowiednim partnerem.

Wszyscy pracownicy i partnerzy są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad przewodnich:

Wizja i misja

Zabezpieczamy dorobek życia i przenosimy wartości w przyszłość. Na całym świecie.

Nasza misja dla naszych klientów: Kształtujemy sukcesje firm. Większe sukcesy - na wszystkich poziomach.

Zaufanie

Zaufanie jest naszym najcenniejszym dobrem; musi być chronione i zawsze jesteśmy tego świadomi w naszych codziennych działaniach.

Docenienie

Docenianie tworzy warunek wstępny dla udanej współpracy. Jest to podstawa kultury zaufania i otwartości.

Integralność

Robimy to, co mówimy i mówimy to, co robimy. Uczciwość jest dla nas podstawową wartością w relacjach z naszymi klientami, partnerami biznesowymi i nami samymi.

Profesjonalizm

Doświadczenie, wiedza fachowa, komunikacja, zdolności krytyczne i autorefleksja decydują o naszym sukcesie.

Niezawodność

Szybkość, dotrzymywanie terminów, dokładność i efektywne procesy czynią z nas niezawodnego partnera i inspirują naszych klientów.

Zrównoważony rozwój

Opracowujemy zrównoważone rozwiązania, które uwzględniają potrzeby i interesy wszystkich interesariuszy.

Uczenie się przez całe życie

Uczenie się przez całe życie jest naszą gwarancją rozwoju. W ten sposób zapewniamy sobie pozycję lidera jakości w naszym segmencie rynku.