Deklaracja misji. Nasze wartości w codziennej interakcji

KERN Unternehmensnachfolge. Erfolgreicher. Firma została założona w 2004 roku jako firma konsultingowa. Tłem było własne doświadczenie założyciela w jego rodzinnej firmie. W ciągu 15 lat praktycznych doświadczeń w zakresie zmiany pokoleniowej oraz kupna i sprzedaży przedsiębiorstw, błędy i sukcesy doprowadziły do późniejszego założenia firmy KERN.

Warunkiem wstępnym, jeszcze przed założeniem fundacji, był stabilny zestaw wartości dla przyszłych prac zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Bazując na tej misji firma KERN z biegiem lat pomyślnie się rozwijała i jest w całym kraju, a także w Szwajcarii, Polsce i Austrii dziś wiodącą marką doradczą w segmencie sukcesji korporacyjnej (M&A) dla przedsiębiorstw rodzinnych.

Specjalizując się w tym zakresie KERN doradza w wielu lokalizacjach w regionie D-A-CH, a także w Polsce, przy transakcjach kupna i sprzedaży (M&A) firm z sektora MŚP lub towarzyszy wewnątrzrodzinnym procesom zmiany pokoleniowej.

 KERN jest wolny i niezależny.

Wiosną 2016 roku, podczas warsztatów z udziałem wszystkich partnerów i placówek, przeformułowaliśmy naszą wspólną misję. W rezultacie powstała jasna wizja i misja, a także siedem ważnych zasad przewodnich.

Nawiasem mówiąc, dobra rada nie jest droga, ale co gorsza, bezcenna. Nasze opłaty są przejrzyste, zorientowane na wyniki, zrozumiałe i pozbawione nieprzyjemnych niespodzianek. Każda wstępna konsultacja jest bezpłatna, ale nie jest bezpłatna dla Państwa. Mogą Państwo dzięki temu spokojnie i bez ryzyka zdecydować, czy jesteśmy dla Państwa odpowiednim partnerem. 

Ponadto, jesteśmy jedynymi ekspertami w dziedzinie fuzji i przejęć, którzy zabezpieczają sprzedaż Państwa firmy w ramach specjalnej gwarancji M&A Bez ryzyka dla Państwa.

Wszyscy pracownicy, konsultanci i partnerzy są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad przewodnich:

Wizja i misja

Zabezpieczamy dorobek życia i przenosimy wartości w przyszłość. Na całym świecie.

Nasza misja dla naszych klientów: kształtujemy sukcesje firm. Większe sukcesy - na wszystkich poziomach.

Zaufanie

Zaufanie jest naszym najcenniejszym dobrem; musi być chronione i zawsze jesteśmy tego świadomi w naszych codziennych działaniach.

Docenienie

Docenianie tworzy warunek wstępny dla udanej współpracy. Jest to podstawa kultury zaufania i otwartości.

Integralność

Robimy to, co mówimy i mówimy to, co robimy. Uczciwość jest dla nas podstawową wartością w relacjach z naszymi klientami, partnerami biznesowymi i nami samymi.

Profesjonalizm

Doświadczenie, wiedza fachowa, komunikacja, zdolności krytyczne i autorefleksja decydują o naszym sukcesie.

Niezawodność

Szybkość, dotrzymywanie terminów, dokładność i efektywne procesy czynią z nas niezawodnego partnera i inspirują naszych klientów.

Zrównoważony rozwój

Opracowujemy zrównoważone rozwiązania, które uwzględniają potrzeby i interesy wszystkich interesariuszy.

Uczenie się przez całe życie

Uczenie się przez całe życie jest naszą gwarancją rozwoju. W ten sposób zapewniamy sobie pozycję lidera jakości w naszym segmencie rynku.