Badanie sukcesji przedsiębiorstw KERN 2017

Brak następców zagraża firmom rodzinnym. We wszystkich okręgach IHK dramatycznie wzrasta liczba sukcesji przedsiębiorstw.

Społeczność przedsiębiorców w Niemczech szybko się starzeje: w ciągu zaledwie pięciu lat trzech na pięciu przedsiębiorców osiągnie wiek ponad 55 lat. Tak wynika z ogólnokrajowego badania przeprowadzonego przez KERN Unternehmensnachfolge. Erfolgreicher.

Badanie dotyczące zmiany pokoleniowej w przedsiębiorstwach potwierdza presję wywieraną na przedsiębiorców rodzinnych w Niemczech w celu podjęcia działań.

W badaniu obejmującym cały kraj KERN przeanalizował obecnie wszystkie 79 okręgów IHK w odpowiednich klasach wiekowych i obrotowych na temat rozwoju sukcesji przedsiębiorstw do 2022 r. W procesie uwzględniono łącznie 564 443 firmy w klasach obrotów od 250.000 euro do 5 mln euro, jak również firmy o obrotach do 50 mln euro. W ten sposób w badaniu uwzględniono dane z prawie 500.000 przedsiębiorstw o rocznych obrotach poniżej 5 mln euro i kolejnych 65.000 przedsiębiorstw o rocznych obrotach powyżej 5 mln euro.

60% wszystkich właścicieli firm rodzinnych stanie przed pytaniem o sukcesję w ciągu 5 lat.

Ponadto przeanalizowano grono dyrektorów zarządzających/akcjonariuszy w trzech grupach wiekowych :

50 - 54 lata
55 - 64 lata
powyżej 65 lat.

Wszystkie 79 okręgów izbowych KERN przeanalizował indywidualnie. W tym celu dane dotyczące przedsiębiorstw zostały również podzielone według branż, co pozwoliło na uzyskanie nieznanego wcześniej szczegółowego wglądu w fakty dotyczące sukcesji danej branży.

"Ważne jest, aby zrozumieć, że w niemieckim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw ponad 90% firm rodzinnych posiada mniej niż 25 pracowników obroty poniżej 5 milionów euro" - Nils Koerber, założyciel KERN Unternehmensnachfolge. Erfolgreicher.

Partner KERN Ingo Claus "Analiza danych firm pokazuje, że w okręgach izbowych w Niemczech, w ciągu zaledwie pięciu lat, tj. 2022, ponad 60% właścicieli i menedżerów zbliża się do 60 roku życia lub będzie starszych."

Ten rozwój wiekowy w firmach rodzinnych często idzie w parze z zastojem inwestycyjnym i niebezpieczną utratą substancji, ostrzegają eksperci z KERN. W zależności od kondycji osobistej, w ciągu kilku lat większość niemieckich przedsiębiorstw rodzinnych znajdzie się w grupie, które w ramach pilnego procesu decyzyjnegobędzie musiała ustanowić wiarygodny i zorientowany na przyszłość plan sukcesji. Jako że roczniki o niskim współczynniku urodzeń następują po sobie, oprócz kwalifikacji potencjalnych następców dojdzie do ilościowego wąskiego gardła, a tym samym do znacznego ryzyka w zakresie zabezpieczenia sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych.

Dobrze przygotowana sukcesja firmy jest czynnikiem sukcesu.

"Skąd mają pochodzić następcy przedsiębiorców?", zwraca uwagę Ingo Claus. Czas na poszukiwania i profesjonalne przygotowanie są z punktu widzenia specjalistów od sukcesji kluczem dla sukcesu w tym egzystencjalnym pytaniu, z którym związane są miliony miejsc pracy - jednocześnie strategicznie istotnym czynnikiem sukcesu gospodarki narodowej. "Plan sukcesji jest więc ostatecznie kwestią kluczową dla dalszego rozwoju potęgi gospodarczej Niemiec" , przyznaje Koerber, który coraz częściej spotyka się z mandatami doradczymi, u których sukcesja nie jest już ekonomicznie uzasadniona z powodu starzenia się i utraty substancji gospodarczej.

Dokładnie dane poszczególnych okręgów izbowych w Niemczech przedstawia mapa poniżej.

Badanie sukcesji w Niemczech 2020 można znaleźć tutaj

W przypadku dalszych pytań lub sugestii można się z nami skontaktować pod adresem kontakt@kern-unternehmensnachfolge.com  lub pod numerem telefonu: +49 421 69208840.