Studium sukcesji przedsiębiorstwa - KERN Sukcesja przedsiębiorstwa

Die KERN-Studie 2017 zur Unternehmensnachfolge

Brak następców zagraża firmom rodzinnym. We wszystkich okręgach IHK dramatycznie wzrasta liczba sukcesji przedsiębiorstw.

Społeczność przedsiębiorców w Niemczech szybko się starzeje: W ciągu zaledwie pięciu lat Trzech na pięciu przedsiębiorców mieć dużo ponad 55 lat. Tak wynika z ogólnokrajowego badania przeprowadzonego przez CORE ? Sukcesja firmy. Udane.

Badanie dotyczące zmiany pokoleniowej w przedsiębiorstwach potwierdza presję wywieraną na przedsiębiorców rodzinnych w Niemczech w celu podjęcia działań.

In einer bundesweiten Studie analysierte KERN aktuell wszystkie 79 okręgów IHK w odpowiednich klasach wiekowych i obrotowych na temat rozwoju sukcesji przedsiębiorstw do 2022 r. W procesie Łącznie 564 443 firm w klasach obrotów od 250.000 euro do 5 mln euro, jak również firmy o obrotach do 50 mln euro. W ten sposób w badaniu uwzględniono dane z prawie 500.000 przedsiębiorstw o rocznych obrotach poniżej 5 mln euro i kolejnych 65.000 przedsiębiorstw o rocznych obrotach powyżej 5 mln euro.

60% wszystkich właścicieli firm rodzinnych staje przed pytaniem o sukcesję w ciągu 5 lat

Ponadto rozszerzono grono dyrektorów zarządzających/akcjonariuszy o trzy grupy wiekowe analizowane:

? 50 ? 54 lata
? 55 ? 64 lata
? powyżej 65 lat.

KERN hat alle 79 Kammerbezirke Analizowane indywidualnie. W tym celu dane dotyczące przedsiębiorstw zostały również podzielone według branż, co pozwoliło na uzyskanie nieznanego wcześniej Szczegółowy wgląd w fakty spadkowe danej branży.

Ważne jest, aby zrozumieć, że w niemieckim Mittelstand ponad 90 % firm rodzinnych to mniej niż 25 pracowników i mają obroty poniżej 5 milionów euro? Nils Koerber, założyciel KERN ? Sukcesja firmy. Bardziej udane.

Partner KERN Ingo Claus Przygotowanie danych firmy pokazuje nam, że w okręgach izbowych w Niemczech, w ciągu zaledwie pięciu lat, tj. 2022, ponad 60 % właścicieli i menedżerów zbliżają się do 60 roku życia lub będą starsze?

Ten rozwój wiekowy w firmach rodzinnych często idzie w parze z Zaległości inwestycyjne und ein gefährlicher Substanzverlust einher, warnen die Experten von KERN. Je nach persönlichem Gesundheitszustand gerät innerhalb weniger Jahre die Mehrheit der deutschen Familienunternehmen in den pilny proces decyzyjnyPlan sukcesji musi być wiarygodny i zorientowany na przyszłość. Jako że kohorty o niskim współczynniku urodzeń następują po sobie, oprócz Kwalifikacja osób będących następcami prawnymi do ilościowego wąskiego gardła, a tym samym do znacznego Ryzyko w planie sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych.

Dobrze przygotowana sukcesja firmy jest czynnikiem sukcesu.

Skąd mają pochodzić następcy przedsiębiorców?", zauważa Ingo Claus. Czas na poszukiwania i przygotowanie zawodowe Z punktu widzenia specjalistów od sukcesji, be-all i end-all dla sukcesu w tym egzystencjalnym pytaniu, z którym Miliony miejsc pracy czynnik sukcesu, który ma również ogromne znaczenie dla gospodarki narodowej. Plan sukcesji jest więc ostatecznie kwestią losu dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Rozwój potęgi gospodarczej Koerber, który coraz częściej spotyka się z mandatami doradczymi, gdzie sukcesja nie jest już ekonomicznie uzasadniona z powodu starzenia się i utraty substancji.

Dokładnie Dane indywidualne poszczególnych okręgów izbowych w Niemczech można uzyskać w dolnym Mapa wyjmować.

Die große Nachfolge-Studie Deutschland 2020 finden Sie >hier

W przypadku dalszych pytań lub sugestii można się z nami skontaktować pod adresem [email protected]  lub +49 421 69208840