Ogólne zasady i warunki

Uwaga dotycząca stosowania ogólnych warunków handlowych (OWH) w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

 

Kierując się zasadą zaufania, przejrzystości i jasności, powstrzymujemy się od dodatkowego stosowania OWU w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Naszym zdaniem ustawy w sposób wystarczający regulują wszystkie istotne standardy współpracy.

Chcemy, aby współpraca z nami była dla naszych klientów jak najłatwiejsza i jak najbardziej zrozumiała.

 

Dodatkowe informacje o wszystkich partnerach KERN na tej stronie:

Jesteśmy grupą doradczą, w której wszyscy partnerzy i lokalizacje są prawnie niezależnie obsługiwane.

Nie jesteśmy więc partnerstwem w rozumieniu niemieckiej koncepcji prawnej.

Odpowiedzialność jest zasadniczo wykluczona.