Ogólne warunki handlowe - KERN

Ogólne zasady i warunki

Uwaga dotycząca stosowania OWU w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

 

Kierując się zasadą zaufania, przejrzystości i jasności, powstrzymujemy się od dodatkowego stosowania OWU w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Naszym zdaniem ustawy w sposób wystarczający regulują wszystkie istotne standardy współpracy.

Chcemy, aby współpraca z nami była dla naszych klientów jak najłatwiejsza i jak najbardziej zrozumiała.

 

Dodatkowe informacje o wszystkich partnerach KERN na tej stronie:

Jesteśmy grupą doradczą, w której wszyscy partnerzy i lokalizacje są prawnie niezależny być obsługiwane.

Nie jesteśmy więc wyraźnie związkiem partnerskim w rozumieniu niemieckiej koncepcji prawnej. solidarnie

Odpowiedzialność jest zasadniczo wykluczona.