Obliczanie wartości przedsiębiorstwa - po prostu wyjaśnione | KERN
Obecnie ustawione na Indeks
Obecnie ustawione na Śledź
Dwóch mężczyzn siedzi przy stole z dokumentami i oblicza wartość firmy

Obliczanie wartości firmy: to takie proste

Chciałbyś Sprzedaj firmę a może planujesz transfer rodzinno-wewnętrzny i chcesz poznać wartość firmy, zanim zatrudnisz konsultanta? Skorzystaj z naszej oferty kalkulacji wartości firmy.: proste i bezpłatne.

Spis treści: Procedura wyliczenia wartości firmy

 1. Najprostsza metoda: Kalkulator wartości przedsiębiorstwa firmy KERN
 2. Druga najprostsza metoda: wycena firmy według reguły kciuka
 3. Podejście dochodowe według standardu IDW S 1
 4. Wielokrotna wycena przedsiębiorstwa (metoda EBIT)
 5. Uproszczona metoda skapitalizowanych zysków
 6. Metoda wartości aktywów netto
 7. Standardowa procedura AWH dla zakładów rzemieślniczych
 8. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
 9. Procedura sztuttgarcka

Przegląd wszystkich metod wyceny przedsiębiorstw oraz kalkulator wartości przedsiębiorstwa online

W sumie w Niemczech istnieje siedem sprawdzonych metod obliczania wartości firmy. Wszystkie metody mają swoje uzasadnienie i są różnie stosowane w praktyce.

Oto przegląd

Ponieważ nie jest to tylko wartość firmy ważne jest, aby poznać i porównać najważniejsze procedury z ich zaletami i wadami. Stosując różne metody wyceny, możesz spojrzeć na swoją firmę z różnych perspektyw i ostatecznie uzyskać Korytarz wartości. Daje to realistyczny obraz Wartość przedsiębiorstwa z różnych perspektyw. Dzieje się tak dlatego, że z jednej strony sprzedający i przekazujący, a z drugiej strony kupujący i następca potrzebują poważnego punktu odniesienia dla dalszego postępowania w procesie dziedziczenia.

Najprostsza metoda: Kalkulator wartości przedsiębiorstwa firmy KERN

Obliczanie wartości firmy-CTA-company-value-assessment-free-and-confidential

Drugim najprostszym sposobem na określenie wartości firmy jest zastosowanie następującej zasady

Ważne, aby wiedzieć: Na rynku nie ma tylko jednej reguły kciuka, ale wiele różnych z różnymi podstawami obliczeniowymi. Niemniej jednak warto również zastosować metodę "rule-of-thumb", aby szybko uzyskać wstępną orientację w celu określenia wartości przedsiębiorstwa. 

Popularna zasada kciuka
Najlepszą praktyką stosowania reguły kciuka jest metoda EBIT.

Działa to w następujący sposób:

 1. Określ czynnik branżowy Twojej firmy, np. w DUB Magazine
 2. Pomnóż EBIT swojej firmy przez współczynnik branżowy
 3. Wynikiem jest wartość przedsiębiorstwa

Wynagrodzenie dyrektora zarządzającego i inne czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu wartości spółki

Istnieje wiele czynników, które mają zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na wycenę Twojej firmy. Poniżej znajduje się lista dziesięciu najważniejszych kryteriów:

 • Powód przeprowadzenia oceny
 • Branżowa przynależność przedsiębiorstwa
 • Właściwości bazy klientów
 • Zależność od przedsiębiorcy
 • Wynagrodzenie Dyrektora Zarządzającego
 • Osiągnięty obrót i zysk
 • Potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne
 • Sezonowość
 • Cykliczność
 • Rodzaje obrotu

niebieski przycisk telefoniczny firmy KERN Chętnie wyjaśnimy Państwu, jakie błędy mogą wystąpić przy rozpatrywaniu tych kryteriów w osobista rozmowa telefoniczna.

Co odróżnia wyliczoną wartość przedsiębiorstwa od wartości rynkowej?
Wyliczona wartość firmy nie odpowiada wartości rynkowej firmy - Dlaczego tak się dzieje?

Wartość firmy wyliczana jest na dzień bilansowy metodami naukowymi na podstawie określonych założeń. Wyraża on to, co dany rzeczoznawca planuje zrobić z firmą i zależy od wybranej metody obliczania wartości firmy. 

Wartość rynkowa, z drugiej strony, jest osiągana w drodze negocjacji. A w negocjacjach zależy to od pozycji negocjacyjnej kupującego i sprzedającego. A to jest zwykle określane przez podaż i popyt, ogólny rozwój branży i indywidualny rozwój firmy na sprzedaż. Ostatecznie, oczekiwania kupującego również odgrywają rolę. Ponieważ cena jest również oparta na oczekiwaniu, jak wiele zysku może on osiągnąć z firmą w przyszłości.   

Wartość rynkowa może zatem odbiegać w górę lub w dół od obliczonej wartości przedsiębiorstwa. Jednak bez określenia wartości firmy nie można ustalić ceny, dlatego wycena firmy jest ważnym krokiem w procesie sprzedaży i przeniesienia własności.

Badanie IHK: 43% starszych przedsiębiorców żąda zawyżonej ceny sprzedaży

Wykres słupkowy w kolorze niebieskim: Odsetek firm z wyższą ceną zakupu
Źródło: Raport DIHK o sukcesji w biznesie 2017 r.

Opinia eksperta

My w Sukcesja przedsiębiorstwa KERN Uważa się, że dobrze przygotowana i dobrze poinformowana Wycena przedsiębiorstwa wzmacnia pozycję negocjacyjną przedsiębiorcy

Szczegółowo informuje sprzedającego o aktualnej wartości dochodowej jego firmy oraz o aktualnych czynnikach wpływających na rozwój firmy. Dzięki temu jest on idealnie przygotowany do późniejszych negocjacji z tym know-how. Jednocześnie jest to ważna podstawa dla późniejszego Due Diligence lub rozmowy o finansowaniu dla nabywcy. 

Poprzez krytyczną analizę dostarczonych informacji, zewnętrzni specjaliści zapewniają, że wycena firmy skutkuje oczekiwanie ceny zakupu, które może być egzekwowane na rynku jest pochodną. 

Mapa lokalizacji KERN Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska
Albo porozmawiaj ze specjalistą KERN w Twojej okolicy!

Inne metody określania wartości przedsiębiorstwa

Podejście dochodowe według standardu IDW S 1

W praktyce ustalono znormalizowaną procedurę obliczania wartości przedsiębiorstwa w formie metody skapitalizowanych zysków zgodnie z normą IDW S 1 (Instytut Biegłych Rewidentów w Niemczech). Wartość przedsiębiorstwa jest tu określana poprzez dyskontowanie nadwyżek finansowych przypadających właścicielom firmy. W rezultacie prowadzi to do niższych - często realistycznych w stosunku do rynku - wartości przedsiębiorstwa w porównaniu z uproszczoną metodą skapitalizowanej wartości zysków. wartości firmy. W rezultacie, w przypadku sukcesji wewnątrzrodzinnej, prowadzi to do niższego obciążenia podatkowego lub niższych kwot rozliczeń ze współspadkobiercami, a tym samym do mniejszego obciążenia finansowego przenoszonych przedsiębiorstw i ich właścicieli. Metoda skapitalizowanej wartości zysku jest szeroko stosowana w krajach niemieckojęzycznych i podobnie jak uproszczona metoda skapitalizowanej wartości zysku jest akceptowana przez urzędy, banki, doradców podatkowych itp.

Wskazówka eksperta: Wycena przedsiębiorstwa zgodnie ze standardem IDW S1 lub metodą DCF jest zawsze zalecana, jeśli od początku chce się uniknąć wysokich wartości, które regularnie wynikają z uproszczonej metody kapitalizowanej wartości zysku.

Wielokrotna wycena przedsiębiorstwa

Niniejsza procedura ma zastosowanie do Sprzedaż firmy jako doskonałą pierwszą orientację w wycenie firmy. Ustalenie wartości firmy odbywa się na podstawie. EBITs czynniki specyficzne dla branży są uwzględniane za pomocą Mnożnik uważane. 

Wartość przedsiębiorstwa można obliczyć za pomocą tej prostej zasady:

Wzór na wartość firmy

Wielokrotności badawcze

Mnożniki sektorowe są regularnie aktualizowane i publikowane przez różnych dostawców dla różnych sektorów. W kontekście sukcesji przedsiębiorstw w tym kraju ugruntowało swoją pozycję szczególnie dwóch usługodawców: 

 1. Czasopismo branżowe Finansektóry określa mnożniki branżowe na podstawie danych giełdowych (dlatego nadaje się przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw), oraz 
 2. DUB SME Multiples of the Deutsche Unternehmerbörse, która opracowała swoją metodę wyceny dla firm o obrotach poniżej 20 milionów euro.

Uproszczona metoda skapitalizowanych zysków

Uproszczona metoda skapitalizowanych zysków zgodnie z § 199 i nast. BewG jest stosowany głównie w przypadku spółek nienotowanych na giełdzie, czyli większości niemieckich średnich przedsiębiorstw rodzinnych. 

Od 2009 roku jest ona stosowana przez urząd skarbowy zamiast zastąpionej metody stuttgarckiej, na przykład do obliczania podatku od spadków. Opiera się ona na Średni plon z lat ubiegłych (zgodnie z § 202 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (EWG)) oraz jednym z Współczynnik kapitalizacji zależny od bazowej stopy procentowej (od 2016 r.: 13,75).

Wzór na wyliczenie wartości firmy w uproszczonej metodzie skapitalizowanej wartości dochodowej jest następujący:

Wskazówka eksperta: Jeżeli uproszczona metoda skapitalizowanej wartości zysków prowadzi do postrzegania jej jako nieracjonalnie wysokiej wyceny sprzedaży firmyPrzedsiębiorcy powinni starać się uzyskać od urzędu skarbowego niższą wartość firmy w drodze indywidualnej ekspertyzy.

Wyliczenie wartości przedsiębiorstwa według metody wartości aktywów netto

Procedura ta jest również łatwa do zrozumienia i jest szczególnie odpowiednia jako wartość pomocnicza do oceny małych Gospodarstwa z drogimi maszynami lub nieruchomościami. Wadą metody wartości aktywów netto jest jednak to, że Brak wartości niematerialnych i prawnych są brane pod uwagę w obliczeniach. Oznacza to, że baza klientów, która rosła przez wiele lat, silna marka lub pozycja konkurencyjna, lub specjalistyczna wiedza i inne ważne przyszłe czynniki są pomijane w obliczeniach.

Metoda ta zakłada, że firma jest warta tyle, ile suma części, które ją tworzą.

Metoda wartości aktywów netto jest zatem bardziej odpowiednia do określania ?Cena minimalnaale rzadko lub prawie nigdy jako jedyna metoda określania wartości.

Obliczanie wartości zakładu rzemieślniczego według standardu AWH

Obecnie większość specjalistów ds. sukcesji, niezależnie od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, wycenia je zgodnie z branżową metodą skapitalizowanej wartości dochodowej zawartą w IDW (Instytut Biegłych Rewidentów w Niemczech).

W przeciwieństwie do uproszczonej metody kapitalizacji dochodu Metoda regularnych zysków skapitalizowanych Istotne są nie tylko minione lata, ale również prognoza na najbliższe lata działalności.

Cechy szczególne zakładów rzemieślniczych

Dla zakładów rzemieślniczych norma ta jest jednak nie nadające się do użytku, ponieważ: 

 • są często w dużym stopniu zależne od właściciela, jeśli chodzi o ich zarobki,
 • często mają mniej możliwości strukturyzacji finansowej ze względu na wzajemnie powiązaną odpowiedzialność majątku prywatnego i firmowego; oraz
 • zazwyczaj dysponują jedynie nieodpowiednimi metodami planowania biznesowego.

Te szczególne cechy są uwzględnione w standardzie AWH, który został opracowany przez konsultantów biznesowych organizacji rzemieślniczych. Stanowi on zatem odpowiednią modyfikację standardu IDW. 

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych zyskuje coraz większą popularność i jest uznawana również na arenie międzynarodowej. Jest on odpowiedni dla większych, istniejących od dawna firm z ciągły wzrost i nawet wzrost zysków. Metoda ta nie jest odpowiednia dla mniejszych, raczej niestabilnych gospodarstw o mało systematycznej strategii rozwoju. 

Jest ona zasadniczo podobna do metody skapitalizowanych zysków: Wartość nadwyżki jest dyskontowana do wartości bieżącej. Jednak w przeciwieństwie do metody skapitalizowanej wartości zysków, metoda DCF wykorzystuje przyszłe przepływy pieniężne skonsultowano.

Wycena ta koncentruje się więc na przyszłym kształtowaniu się zysków spółki. Metoda DCF jest zatem Metoda wyceny oparta wyłącznie na przewidywaniu przyszłości.

Drocedura Stuttgartu

Ta metoda wyceny została zniesiona przez ustawę o reformie podatku od spadków od stycznia 2009 r. na mocy orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego; jest ona jednak nadal stosowana w wielu starszych umowach spółek w celu obliczenia wartości przedsiębiorstwa dla celów podatku od spadków i darowizn. 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące procedury Stuttgart, prosimy o kontakt z jednym z naszych kolegów. Sieć doradcza na.

Czy podobał Ci się ten artykuł? Więc nie krępuj się zostawić nam komentarz.

TERAZ the Podcast KERN odkryj na naszej stronie głównej i zdobądź jeszcze więcej fachowej wiedzy!

Albo po prostu posłuchaj Spotify w podróży: