Gwarancja zwrotu pieniędzy KERN - KERN

Jedyna GWARANCJA SUKCESU przy sprzedaży firmy bez ryzyka

Sprzedaż Twojej firmy jest dla Ciebie niezwykle ważna. Z którym doradcą jesteś w najlepszych rękach? Dzięki wyjątkowej gwarancji KERN M&A SUCCESS GUARANTEE otrzymasz zwrot pieniędzy,

jeśli nie uda nam się sprzedać Twojej firmy.

Zabezpieczcie Państwo sprzedaż dzieła swojego życia na 100%. Z KERN.

Pierwsza i jedyna gwarancja M&A dla sprzedaży Państwa firmy

KERN, jako doskonała marka doradcza dla przedsiębiorstw rodzinnych, gwarantuje wyłącznie sprzedaż Twojego przedsiębiorstwa przez swojego prawnie niezależnego partnera w ciągu maksymalnie 24 miesięcy.

Przeniesienie dorobku życia firmy w przyszłość i jej pomyślna sprzedaż to wyjątkowy proces. Ryzyko i wyzwania w sferze podatkowej, gospodarczej, prawnej i emocjonalnej są ogromne.

Zaufaj wieloletniej marce doradczej w zakresie sukcesji przedsiębiorstw w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Uhonorowani nagrodą German Brand Award 2021 i wieloma innymi wyróżnieniami jako najlepsi doradcy.

Gwarantujemy Ci wyłączny dostęp poprzez prawnie niezależną stronę KERN, w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące (od rozpoczęcia sprzedaży), udanej sprzedaży Twojego biznesu. Jeśli nie uda nam się tego osiągnąć i zechcą Państwo zakończyć współpracę po tym okresie, otrzymają Państwo od nas zwrot wszystkich kosztów wstępnych planowanej transakcji (z wyjątkiem raportu z wyceny). Obiecane i gwarantowane.

Proszę wziąć tutaj na dole bezpośrednio na stronie Za pośrednictwem poczty elektronicznej Skontaktuj się z nami.
Lub zadzwoń do nas codziennie od 8 do 8 pod +49 421 94 80 2000 .

Czy te warunki odnoszą się do Twojego projektu?

  • Sporządzamy wycenę wartości zgodnie z uznanym standardem IDWS1 (Instytut Niemieckich Biegłych Rewidentów). Ta strona Wycena przedsiębiorstwa jest niezależna od gwarancji. Stanowi on podstawę do udzielenia gwarancji i przyjęcia zamówienia przez firmę KERN.
  • Wspólne porozumienie sprzedawcy i konsultanta KERN o minimalnej cenie, którą należy osiągnąć. Twoja firma powinna być w stanie wykazać stabilną i dobrą sytuację dochodową w przeszłości i w przyszłości.
  • Twoja firma w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych (po wypłacie realistycznego wynagrodzenia dla przedsiębiorcy/GF) wygenerowała średni zysk w wysokości co najmniej 300.000 EUR/CHF przed opodatkowaniem i amortyzacją.
  • Prawidłowa i wyczerpująca informacja od sprzedającego o danych ekonomicznych, prawnych i podatkowych firmy od początku do końca transakcji
  • Nieograniczona kontrola wszystkich rozmów prowadzonych przez zleconego eksperta KERN i z jego udziałem
  • Terminowe dostarczanie niezbędnych informacji w procesie transakcji oraz terminowe rozliczanie faktur.
  • Pogorszenie przychodów i zysku o więcej niż 5% w bieżącym procesie sprzedaży może wymagać korekty ceny sprzedaży w ramach wspólnych konsultacji.
  • W przypadku rozwiązania umowy przez sprzedającego, przed upływem okresu gwarancji, wszelkie roszczenia wygasają.

Skontaktuj się teraz i dowiedz się więcej

Sprawdź razem z nami pierwszą i wyłączną gwarancję sukcesu M&A od KERN na sprzedaż dzieła Twojego życia.

Uzyskaj 100% pewność przy podejmowaniu tej ważnej decyzji.

Zabezpiecz swoje Sprzedaż firmy z jedyną w swoim rodzaju gwarancją sukcesu KERN M&A!