Management Buy In: Wszystko, co musisz wiedzieć o MBI
Obecnie ustawione na Indeks
Obecnie ustawione na Śledź
Obraz składki - KERN - Zarządzanie - Kupno

Management Buy In: Wszystko, co musisz wiedzieć o MBI

System Management Buy In (MBI) jest jednym ze sposobów Sukcesja przedsiębiorstwa Pierwotny właściciel może nie być już w stanie lub nie chcieć kontynuować swojej działalności ze względu na wiek.

Nie masz zbyt wiele czasu na czytanie? Najważniejsze fakty na temat MBI w skrócie:

  • Zaangażowanie kierownictwa to opcja sukcesji, która również w sektorze MŚP powinno być.
  • Zarządzanie zewnętrzne kupuje Części lub całe przedsiębiorstwo.
  • Świeży wiatr stoi Brak znajomości branży i dążenia do optymalizacji naprzeciwko.

Definicja wykupu menedżerskiego

Wykup menedżerski (Management Buy In, MBI) oznacza, że spółka lub udziały w spółce są poprzez zarządzanie zewnętrzne zostaje przejęty.

Różnica Zarządzanie Wykup Kupno Kupno In

Natomiast w przypadku Management Buy In (MBI) - zewnętrzne zarządzanie przejmuje firmę, sukcesja będzie Wykup menedżerski (MBO) od kierownictwa własnej firmy przejął władzę. Wykup menedżerski jest więc często rozwiązaniem bardziej oczywistym, ale niekoniecznie lepszym.

Jeśli zastanawiasz się nad sprzedażą przez MBI, możemy Ci pomóc dzięki wstępnej ocenie wartości i naszym rozległym kontaktom.

Instrumenty rynkowe w sektorze MŚP

Zwłaszcza w średnich przedsiębiorstwach często brakuje odpowiedniego następcy. Często dzieci i inni krewni nie chcą przejąć firmy, a pracownicy nie mają środków finansowych. Dlatego też a Wykup akcji przez kierownictwo (MBI) często jedyną opcją przetrwania operacji.

Często jednak firma jest przejmowana przez doświadczonych menedżerów, którzy nie są Identyfikacja z firmą, branżą lub marką puszka. Ma to jednak zasadnicze znaczenie, zwłaszcza dla średnich przedsiębiorstw.

Jeżeli przedsiębiorstwo, które ma zostać sprzedane, nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, często nie ma potrzeby przeprowadzania optymalizacji. Natomiast menedżerowie zewnętrzni często starają się optymalizować lub ulepszać coraz więcej. W zdrowej firmie może to łatwo doprowadzić do sytuacji odwrotnej.

Pokojowe lub wrogie przejęcie

Sprzedaż przedsiębiorstwa może być dobrowolna lub niedobrowolna. Jeśli przedsiębiorca poszukuje następcy, to Sprzedaż ma charakter polubowny i mówi się o pokojowym przejęciu władzy.

Z wrogim przejęciem mamy do czynienia, gdy zewnętrzne kierownictwo próbuje przejąć kontrolę nad firmą wbrew woli właściciela.

Wrogie przejęcia zdarzają się często w spółkach akcyjnych. W tym przypadku duzi inwestorzy starają się zdobyć pakiet większościowy, aby uzyskać kontrolę nad spółką.

Czy chciałbyś sprzedać swoją firmę bez utraty wartości i ryzyka? Na naszym seminarium internetowym dowiesz się, jak bezpiecznie i dyskretnie znaleźć odpowiedniego kupca.

Wady i zalety wykupu menedżerskiego

Zalety MBI

Nowy zarząd wnosi świeże impulsy i dodatkowe know-how. Można je wnieść do przejmowanego przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie W firmach, gdzie kadra zarządzająca jest wymieniana z powodu wieku. Dzięki temu istnieje możliwość wprowadzania nowych innowacji, a istniejąca "ślepota operacyjna" zostaje zastąpiona.

Zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej Nowy zarząd, który wniesie nowe impulsy i w razie potrzeby uchronić ją przed niewypłacalnością.

Wady MBI

Kierownictwo zewnętrzne często nie zna branży i codziennych operacji biznesowych. Może to stanowić zagrożenie dla ciągłości działania firmy.

Chociaż wielu menedżerów ma niezbędne doświadczenie w zarządzaniu, mają oni Zbyt mała wiedza na temat sektora i firmy. Może to prowadzić do poważnych błędów w ocenie.

Wprowadzenie zewnętrznych menedżerów może zająć dużo czasu, ponieważ najpierw muszą oni zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi firmy. Może to być poważne w przypadku firmy mającej problemy finansowe, ponieważ może zabraknąć na to czasu.

W przypadku kupna przez kierownictwo (MBI) Menedżerowie zewnętrzni często nie posiadają kapitału własnego i zakup musi być w dużej mierze finansowany długiem. Oznacza to, że spółka często musi dokonywać wykupu i spłacać odsetki jeszcze długo po przejęciu.

KERN-Process-Graphic-Advantages-and-Disadvantages-of-MBI

Proces akceptacji przez kierownictwo

Po podjęciu przez właściciela firmy decyzji o sprzedaży przedsiębiorstwa zewnętrznemu zarządowi, musi on oczywiście najpierw znaleźć zainteresowane strony. Można do tego celu wykorzystać wiele kanałów. Konsultanci ds. zarządzania pomagają również w poszukiwaniu odpowiedniego następcy.

Proces akceptacji przez kierownictwo KERN Tip

Po znalezieniu odpowiedniej zainteresowanej strony, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić Zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA)jako dane wrażliwe muszą być ujawnione w ramach procesu negocjacyjnego.

Z reguły pierwszym krokiem jest uzgodnienie ramowych warunków planowanej transakcji i przedstawienie ich w liście intencyjnym (List intencyjny - LoI) razem.

Po ustaleniu tych podstaw, potencjalny nabywca bada firmę w formie Due Diligence.

GRAFIKA GŁÓWNEGO PROCESU-najważniejsze kroki w procesie zarządzania zakupami

Due Diligence

Badanie due diligence ma na celu Określenie szans i zagrożeń związanych z firmą, która ma zostać sprzedana i jest również ważną podstawą do określenia ceny zakupu. Ponadto badanie due diligence pomaga określić, jakie gwarancje i odszkodowania są zawarte w umowy kupna-sprzedaży należy uwzględnić.

Negocjacje umów

Najważniejszym i najtrudniejszym punktem w negocjacjach umowy jest prawdopodobnie cena zakupu. Często pomysły te są bardzo odległe od siebie. Powodem tego jest fakt, że nie może określić ceny zakupu przedsiębiorstwa wyłącznie na podstawie kalkulacji a firma zazwyczaj nadal ma dla właściciela bardzo dużą wartość sentymentalną. To często prowadzi do zawyżania ceny wywoławczej.

W tym artykule szczegółowo wyjaśniamy, w jaki sposób można obliczyć wartość przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej teraz

Dlatego pierwszym krokiem powinno być Wycena przedsiębiorstwa według metody skapitalizowanych zysków należy przedstawić zgodnie ze standardem wyceny przedsiębiorstw Instytutu Biegłych Rewidentów w Niemczech.

Wraz z raportem z badania due diligence stanowi to podstawę do negocjacji ceny zakupu.

Podczas negocjacji umowy kupujący przedstawia właścicielowi wiążące dokumenty finansowe.

Po wyjaśnieniu wszystkich punktów ramowych i innych treści umowy można sporządzić umowę kupna-sprzedaży i podpisać ją przez obie strony. 

Transakcje

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży przez obie strony za obopólną zgodą, udziały w spółce mogą zostać przekazane. Często Transakcja na akcjach spółki wyznaczona na dzień referencyjny w przyszłościtak aby podpisanie i przekazanie ekonomiczne firmy (Zamknięcie) rozpadają się.

KERN-Management-Buy-In-Consulting-Request
KERN-Management-Buy-In-the-Sites-on-a-Card

Zarządzanie Zakupy w wariantach

Kupno z dźwignią

Wykup lewarowany (Leveraged Buy In, LBI) oznacza całkowite lub proporcjonalne przejęcie firmy przez zewnętrzny zarząd. Strona Firma docelowa jest finansowana głównie za pomocą kapitału dłużnego. sfinansowane.

BIMBO

Wykup przez kierownictwo (BIMBO) to Połączenie wykupu przez kierownictwo i wykupu przez kierownictwo. W tym przypadku część przedsiębiorstwa zostaje wykupiona przez dotychczasowe kierownictwo. Druga część przedsiębiorstwa jest kupowana przez menedżerów zewnętrznych.

Finansowanie wykupu menedżerskiego

Finansowanie wykupu menedżerskiego składa się zazwyczaj z kapitału własnego i obcego. Szczególną cechą instrumentu rynkowego jest to, że kapitał własny stanowi zazwyczaj tylko niewielką część, a MBI Finansowanie przez kapitał dłużny z odpowiednio wyższego udziału. W indywidualnych przypadkach Wykup menedżerski finansowany wyłącznie z kapitału dłużnego stać się.

W przypadku instrumentu rynkowego kapitał własny jest pozyskiwany wyłącznie przez kierownictwo zewnętrzne. Często jednak nie są one dostępne i dlatego wymagają wysokiego poziomu zapożyczenia.

Jeśli aktywnie poszukujesz firmy do przejęcia, rozsądnym pierwszym krokiem do zainwestowania kapitału może być jeden z naszych Pakietów Inwestorskich. Oprócz naszych bezpłatnych usług, możesz skorzystać z naszego doświadczenia i sprawdzonej strategii pozyskiwania firm.

KERN-targetcouting-jako-strategia-dla-waszej-firmy-sprzedaży

Przykład przyjęcia w poczet członków zarządu

Sabine T. jest przedsiębiorcą i w ramach swojej działalności prowadzi zakład włókienniczy. Ponieważ skończyła już 60 lat, chciałaby wycofują się z życia zawodowego i chętnie przekazują swoją działalność. Twoje dzieci mają inne zawody i nie chcą kontynuować działalności. Twoi pracownicy są już w zaawansowanym wieku, nie mają wystarczających środków finansowych lub po prostu nie są zainteresowani przejęciem firmy.

Dlatego też Sabine T. poszukuje obecnie zewnętrznego kierownictwa, które kontynuowałoby prowadzenie jej firmy. W związku z tym państwo S. zgłaszają się jako zainteresowane strony.

Państwo S. prowadzą już działalność gospodarczą w branży krawieckiej i chcieliby rozwinąć tę branżę.

Sabine T. uważa małżeństwo S. za idealnego następcę. Po uzgodnieniu przez obie strony kilku zasadniczych elementów, firma zostaje przejęta przez Sabine T. po Metoda skapitalizowanych zysków ocenione. Małżeństwo S. prowadzi Due Diligence poprzez. Następnie prowadzone są szczegółowe negocjacje umowy. Negocjujący partnerzy szybko uzgadniają zarówno cenę zakupu, jak i pozostałe warunki umowy. Państwo S. wręczają Sabinie T. wiążące dokumenty finansowe przed.

Na tej podstawie sporządzana jest umowa sprzedaży, którą podpisują obie strony. Ponieważ nie trzeba dopełniać żadnych innych formalności, działalność zostaje przeniesiona z Sabiny T. na państwa S. z chwilą podpisania umowy.

Spojrzenie inwestora na Przejęcie firmy Zilustrujemy to na poniższym filmie:

Wyzwania związane z zaangażowaniem kierownictwa

Jednym z największych wyzwań w MBI jest czas. Większość przedsiębiorców niechętnie wycofuje się ze swojej działalności i utrzymuje ją tak długo, jak to możliwe. Tylko wtedy, gdy osiągną granice swoich możliwości fizycznych i psychicznychzaczynają mówić o Sukcesja przedsiębiorstwa odpowiednio Sukcesja przedsiębiorstwa do przemyślenia.

Nawet jeśli uda się znaleźć odpowiedniego następcę, eksperci twierdzą, że okres przejściowy od 1 roku do 3 lat na przeprowadzenie postępowania spadkowego jest obliczany w być wykonane. Ponadto wczesne załatwianie spraw spadkowych poprawia ocenę jakościową, na podstawie której banki i kasy oszczędnościowe udzielają kredytów.

Innym wyzwaniem jest to, że zwłaszcza starsi przedsiębiorcy przystępują do negocjacji w sprawie sukcesji ze zbyt wygórowanymi oczekiwaniami. W większości przypadków jest to związane z Bardzo duża wartość sentymentalna z ich firmą. Wartość sentymentalna jest jednak indywidualna i Brak podstaw do określenia ceny zakupu. Tylko wycena może określić realistyczną cenę zakupu.

Ostatecznie, wyzwaniem jest również stworzenie Następcy z odpowiednim know-how i przedsiębiorczością oraz wymogi merytoryczne. Jest to jednak podstawowy wymóg, w przeciwnym razie nie można zagwarantować, że przedsiębiorstwo będzie nadal istnieć.

Planujesz kupić firmę? Szukasz odpowiedniej firmy? Mamy kontakty poza granicami kraju i wspieramy Cię w poszukiwaniach.

Oferty

Jako eksperci w dziedzinie sukcesji biznesowej w średnich przedsiębiorstwach możemy przesłać Państwu indywidualnie przygotowane oferty przejęcia za pośrednictwem MBI. Wygodnie utwórz profil wymagań, korzystając z poniższego łącza - my zajmiemy się resztą.

Utwórz bezpłatny profil wyszukiwania i odkryj jeszcze więcej ofert do kupienia.

strukturyzacja i podatki

Podczas gdy wchodzący dyrektor zarządzający-akcjonariusz jest zazwyczaj zainteresowany długoterminowym wejściem do firmy zarówno na poziomie zarządzania, jak i w odniesieniu do pozycji akcjonariusza, celem jest jednocześnie całkowite zastąpienie inwestorów finansujących w przewidywalnym okresie czasu.

Są one bezpośrednio zaangażowane w transakcję i często same nabywają udziały w spółce - przynajmniej na okres przejściowy. udziały w spółce. W zależności od wielkości transakcji można jednak również rozważyć całkowite przejęcie firmy przez przyszłego dyrektora zarządzającego i partnera, jeżeli finansowanie jest dostępne wyłącznie przez instytucje kredytowe.

Możliwe są również konstelacje, w których sprzedający zachowuje niewielki udział w firmie na okres przejściowy lub wspiera kupującego pożyczką dla sprzedającego w celu sfinansowania transakcji. W ten sposób sprzedający zobowiązuje się, że w przyszłości będzie pracował na rzecz swojego przedsiębiorstwa i we własnym interesie będzie dążył do jego pomyślnego rozwoju.

W innym wariancie MBI (dotyczącym dużych wolumenów transakcji) inwestor (finansowy) korzysta z wiedzy fachowej menedżera i w ramach zachęty pozwala mu zostać udziałowcem, aby w przypadku wspólnej sprzedaży miał udział w wartości firmy. W takim przypadku menedżerowi często daje się możliwość przejęcia udziałów w przedsiębiorstwie na specjalnych warunkach (sweet equity), jeżeli zostaną osiągnięte określone cele w zakresie obrotów i/lub zysków, dzięki czemu zyskuje on nieproporcjonalnie duże zyski z późniejszej sprzedaży firmy.

W takich przypadkach urząd skarbowy sprawdza, czy darowizna lub Podatek od wynagrodzeń staje się wymagalny. Z reguły jednak podatek od darowizn nie ma zastosowania do przekazów między osobami obcymi.

Urząd skarbowy sprawdza jednak, czy Zarządzający świadczeniem niepieniężnym narosło. Korzyść niepieniężna powstaje, jeżeli udziały w spółce zostały przekazane po cenie niższej niż ich wartość rynkowa.

Korzyść majątkowa jest następnie odliczana od dochodu kierownika i odpowiednio podlega opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń oraz, w stosownych przypadkach, podatkiem dochodowym. Dopłata solidarnościowa opodatkowane.

Wniosek

Wykup menedżerski (Management Buy In - MBI) jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które nie mają następcy. W ramach MBI często udaje się znaleźć następców, którzy podzielają wartości poprzedniego udziałowca-zarządcy i są zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem. Instrument MBI daje perspektywę pomyślnego kontynuowania działalności. Instrument MBI jest również atrakcyjną opcją dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji. MBI to obiecująca możliwość, ponieważ zwiększa szanse na reorganizację dzięki nowemu kierownictwu. znacznie wzrosnąć.

MBI może być jednak szczególnie niebezpieczne dla średnich przedsiębiorstw, ponieważ zewnętrzne kierownictwo często nie posiada wiedzy niezbędnej do dalszego prowadzenia firmy. Aby temu zapobiec Średnie przedsiębiorstwa powinny odpowiednio wcześnie zająć się sukcesją firmy. Jeśli sukcesja jest zapewniona tylko dzięki zaangażowaniu kierownictwa, ważne jest, aby już teraz 3 do 5 lat wcześniej dla odpowiedniej zainteresowanej strony szukać.

Z drugiej strony, dla potencjalnego następcy MBI może stanowić wyjątkową okazję do przejęcia kierownictwa nad już istniejącą i dobrze prosperującą firmą bez konieczności zakładania nowej firmy i związanych z tym trudności.