Sukcesja firmy: 8 cennych wskazówek dla MŚP
Obecnie ustawione na Indeks
Obecnie ustawione na Śledź
Obraz składki - sukcesja firmy KERN

Sukcesja firmy: 8 cennych wskazówek dla MŚP

Planowanie sukcesji to ważny temat dla przedsiębiorców i firm, które chcą zabezpieczyć dorobek swojego życia na przyszłość.

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP - do 249 pracowników lub obrót do 50 milionów euro) staje przed wyzwaniem znalezienia znaleźć odpowiedniego następcę i pozostawić firmę w dobrych rękach. wiedzieć. Mamy osiem cennych wskazówek dla MŚP, które powinny być brane pod uwagę przy sukcesji firmy.

Nie masz zbyt wiele czasu na czytanie? Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych aspektów sukcesji przedsiębiorstwa:

 • Skuteczna sukcesja firmy zaczyna się od Planowanie w czasie

 • 8 wskazówek zostało znalezionych w nasze wieloletnie doświadczenie jako decydujące wyróżniona

 • Ukierunkowane wykorzystanie giełd firmowych prowadzi do Szybsze znajdowanie odpowiednich kandydatów

KERN-Graphic-8-Tips-for-Successful-Company-Succession-for-SMEs

Dlaczego wskazówki dotyczące sukcesji firmy są ważne

Wielu przedsiębiorców zbyt późno lub w ogóle nie zajmuje się kwestią własnych Sukcesja przedsiębiorstwa. Jeden z Kluczowe decyzje strategiczne dotyczące zachowania dziedzictwa przedsiębiorczości jest odsuwana na dalszy plan przez dużą część przedsiębiorców.

A sytuacja prawdopodobnie będzie się pogarszać: Większość przedsiębiorców prowadzi swoje firmy aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. W ciągu zaledwie dziesięciu lat w Niemczech podwoił się odsetek przedsiębiorców powyżej 60. roku życia. I rozwój demograficzny sugeruje, że tendencja ta będzie się utrzymywać.

Dzięki odpowiednim wskazówkom dotyczącym sukcesji firmy, udane wdrożenie można ukształtować na wczesnym etapie.

KERN-Grafik-Every-second-business-succession-fails-for-avoidable-reasons

Brak następców

Tylko niewielka część firm rodzinnych jest kontynuowana w ramach rodziny po zmianie pokoleniowej. Według Studium w Ratyzbonie udział przedsiębiorstw przekazywanych w rodzinie spadł o ponad 30 % do około 34 %. Wyniki tego badania mogą ujawnić szczególnie dramatyczny rozwój, a jednocześnie jest to tendencja dla firm rodzinnych, która nieubłaganie zmierza do przodu.

(Odniesienie do źródła)

Wysoki wskaźnik awaryjności

Prawdopodobieństwo, że źle przygotowane przejęcie firmy zakończy się niepowodzeniem, jest wysokie. Badanie przeprowadzone przez firmę konsultingową Ernst & Young wykazało, że 50 % wszystkich przejęć firm w Niemczech nie powiodło się. Najczęstszymi przyczynami są zbyt wysokie ceny zakupu oraz nieodpowiednie przygotowanie do Sprzedaż firmy.

Często zbyt mało czasu poświęca się na planowanie i brakuje ważnych szczegółów z dziedziny prawa, ekonomii i podatków. Do tego dochodzą trudności emocjonalne wszystkich zaangażowanych osób.

Jeśli chcesz sprzedać swoją firmę, powinieneś koniecznie skonsultować się z doświadczonym doradcą. Może on pomóc w znalezieniu Uzyskaj najlepszą możliwą cenę dla swojej firmy i zapewnić pomyślne przekazanie obiektu nowemu właścicielowi. Polecamy także nasze webinarium na temat bezpiecznej sprzedaży przedsiębiorstwa:

Na naszym seminarium internetowym Selling a Business dowiesz się, jak znaleźć odpowiedniego kupca dla swojej firmy.

Wskazówka 1: Zacznij organizować sukcesję firmy na wczesnym etapie

Pomyślna sukcesja firmy nie jest dziełem przypadku. Aby przekazanie firmy odbyło się bezproblemowo, należy Zajmij się tym odpowiednio wcześnie i opracuj plan. Im wcześniej zaczniesz, tym lepiej będziesz mógł rozważyć różne opcje i możliwości oraz podjąć decyzję, która będzie najlepsza zarówno dla Ciebie, jak i Twojej firmy. Sukcesja firmy to złożone zagadnienie, a im dłużej będziesz zwlekać, tym trudniej będzie wszystko uporządkować. Zwłaszcza optymalizacja podatkowa i podnoszenie wartości wymaga czasu.

Wskazówka 2: Atrakcyjność ma decydujące znaczenie

Przejęcie firmy może przypominać ślub: jesteś podekscytowany i chcesz, aby wszystko było idealnie. Oznacza to, że musisz zadbać o ładny wygląd swojej panny młodej lub pana młodego - swojej firmy. Oznacza to nie tylko, że należy uporządkować swoje książki, ale także, że należy Podnieś swoją firmę na wyższy poziom trzeba. Upewnij się, że wszystkie obszary Twojej firmy działają prawidłowo i inwestuj we właściwe miejsca. A do tego potrzebny jest czas.

Inwestycje mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Strona Uporządkowanie i modernizacja przestrzeni biurowej oraz zakłady produkcyjne

 • Wprowadzenie nowe logo firmy i nowa strona internetowa firmy

 • Firma Szkolenie pracowników w zakresie obsługi klienta i wsparcie

 • Firma Wprowadzanie nowych produktów i usługi

 • Wdrożenie struktur zarządzania w celu zapewnienia późniejszego transferu know-how

 • Poprawa kluczowych danych i zwiększenie przychodów poza starymi optymalizacjami podatkowymi

Przyjrzyj się procesowi sukcesji w firmie w jego poszczególnych fazach:

KERN-Grafik-cztery-fazy-sukcesji-w-spojrzeniu

 1. Pierwszą fazą jest faza planowania. W tej fazie przygotowuje się firmę i opracowuje plan przekazania przedsiębiorstwa.

 2. W drugiej fazie, fazie realizacjipodjęcie niezbędnych kroków prawnych, podatkowych, organizacyjnych i finansowych.

 3. Trzecia faza to faza przekazania (handover). W tej fazie następuje przekazanie firmy nowemu właścicielowi i zrzeczenie się odpowiedzialności za firmę.

 4. Ostatnią fazą jest faza kontrolna. W tej fazie nowy właściciel będzie zarządzał firmą i kontynuował jej pomyślny rozwój.

Rada eksperta: Najlepiej byłoby, gdyby Twoja firma była już "upiększona" w pierwszej fazie. Dzięki temu kolejne etapy będą bardziej udane i efektywne.

Wskazówka 3: Wybierz odpowiedni czas

Pomyślne przekazanie obowiązków zależy nie tylko od odpowiedniego momentu. Jeśli chcesz przekazać swoją firmę, powinieneś odpowiednio wcześnie zastanowić się nad dokładnym terminem. Idealnie Zaplanuj przekazanie obowiązków z kilkuletnim wyprzedzeniemaby zapewnić sobie, swojej rodzinie i firmie wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do zmian.

Należy również sprawdzić Nie należy lekceważyć ogromnej złożoności planowania sukcesji.. Jeśli chcesz przekazać nieruchomość bez przygotowań, może to doprowadzić do nieosiągnięcia pożądanej ceny lub nawet do braku odpowiednich nabywców.

Z drugiej strony, jeśli przekażesz je zbyt późno, może się okazać, że nie ma już siły i energiiw celu dbałości o biznes i mogą wystąpić typowe zaległości inwestycyjne lub straty rynkowe. Ważne jest, aby znaleźć odpowiedni moment na przekazanie przedsiębiorstwa, tak aby zarówno pracownik, jak i jego firma byli dobrze przygotowani na przyszłość.

Wskazówka 4: Spraw, byś stał się zbędny jako szef

Ważnym aspektem przygotowania do sukcesji jest zwolnienie się z funkcji szefa. Oznacza to stworzenie i zorganizowanie firmy w taki sposób, aby była ona działa również bez ciebie. Oczywiście możliwe jest, że nadal będziesz odgrywał ważną rolę w firmie, ale równie ważne jest, aby Twój następca był w stanie z powodzeniem kontynuować działalność.

Można to zrobić na przykład przez Dziel się swoją wiedzą i doświadczeniem i w ten sposób dobrze przygotować swojego następcę do przejęcia firmy. Komunikacja wewnętrzna jest również istotnym elementem, który należy wziąć pod uwagę, aby w przypadku awarii nie doszło do utraty ważnych informacji. Stworzenie co najmniej drugiego poziomu zarządzania i inwestowanie w nowoczesne systemy zarządzania wiedzą.

Nie jest to łatwe zadanie, ale warto w nie zainwestować. Jeśli zorganizujesz firmę tak, aby mogła funkcjonować bez Ciebie, ułatwisz przekazanie jej następcy, a jednocześnie zapewnisz, że Twoja firma również odnosi sukcesy w przyszłości będzie.

Wskazówka 5: Solidna wycena firmy

Solidny Wycena przedsiębiorstwa jest często podstawą do podejmowania decyzji i impulsem do kompleksowego procesu sukcesji. Wielu przedsiębiorców nie wie jednak, jak w rzeczywistości wyceniana jest ich firma. W celu wykonania Realistyczna wycena firmy należy skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą. Profesjonalny doradca może pomóc w dokonaniu właściwej oceny przedsiębiorstwa i opracowaniu właściwej strategii sukcesji firmy.

Istnieją różne metody określania wartości przedsiębiorstwa. Do najczęściej spotykanych należą Metoda skapitalizowanych zysków i metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wybór procedury zależy od różnych czynników, takich jak standard branżowy, wielkość firmy lub celowy wysiłek wymagany do przeprowadzenia takiej procedury.

Wskazówka 6: Zaangażuj doradztwo i ekspertów w zakresie fuzji i przejęć

Zaangażowanie doradztwo w zakresie fuzji i przejęć to cenna wskazówka, którą warto wziąć pod uwagę przy planowaniu sukcesji firmy. Doświadczone doradztwo w zakresie fuzji i przejęć może pomóc w dokonaniu znalezienie odpowiedniego kupca dla Twojej firmy i uzyskanie najlepszych możliwych warunków sprzedaży firmy. negocjować. Co więcej, poradnictwo w Proces M&A przyczyniają się do tego, że wszystkie Zminimalizowanie potencjalnego ryzyka związanego ze sprzedażą firmy.

Wybierając doradców, należy jednak upewnić się, że mają oni doświadczenie w danej branży i w firmie danej wielkości. Tylko wtedy można mieć pewność, że doradcy wiedzą, co jest ważne, i oferują najlepsze możliwe wsparcie.

KERN-free-first-consultation-on-company-succession-request
KERN lokalizacje DACH i Polska dla sukcesji przedsiębiorstw

Alternatywnie IHK, HWK

Z reguły profesjonalne doradztwo w zakresie fuzji i przejęć ma sens tylko powyżej pewnej wielkości przedsiębiorstwa. Dla bardzo małych firm, takich jak tzw. firmy jednoosobowe, dostępne są inne źródła doradztwa. Jedną z możliwości jest zwrócenie się do Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK) lub Izba Rzemieślnicza (HWK) zwrócić się do. Instytucje te zazwyczaj oferują kompleksowe usługi doradcze dla mniejszych firm.

Doradcy podatkowi i prawnicy

Konsultując się z doradcami podatkowymi i prawnikami, należy wziąć pod uwagę, czy oprócz specjalistycznej wiedzy w zakresie sukcesji przedsiębiorstw posiadają oni również wiedzę ogólną. Tylko jeśli tak jest, Skorzystaj z doświadczenie w niezliczonych transakcjach fuzji i przejęć, co jest niezbędne przy planowaniu udanego przekazania firmy.

Podstawa zaufania

Poważnych doradców można rozpoznać po pewnych cechach: Z jednej strony powinni oni mieć doświadczenie w branży i wiedzieć, co jest ważne w sukcesji firmy. Z drugiej strony, powinni oni mieć Dobra sieć kontaktów, bogate referencje (w tym prestiżowe nagrody w konkursach) i odpowiednie kontakty mają pomóc w znalezieniu idealnego rozwiązania w zakresie sukcesji. Powinny one również w sposób przejrzysty i otwarty informować o kosztach doradztwa w zakresie fuzji i przejęć.

Wskazówki do dalszej lektury: Jak można rozpoznać renomowanych doradców ds. sprzedaży przedsiębiorstw?

Wskazówka 7: Rozwiązanie rezerw / zobowiązań emerytalnych

Dla wielu przedsiębiorców pytanie o to, co zrobić z ewentualnymi rezerwami lub zobowiązaniami emerytalnymi, stanowi poważny problem. Większość z nich chce zapewnić swoim pracownikom, jak również sobie, odpowiednie zabezpieczenie na czas emerytury. Jednak kupujący bardzo dokładnie przyglądają się tym pozycjom i oceniają ryzyko finansowe związane z przyszłością. W związku z tym często zaleca się wczesną likwidację takich pozycji bilansowych.

Temu ważnemu tematowi poświęciliśmy dwa osobne artykuły, w których wykorzystaliśmy przydatne informacje przekazane przez Stefana Moellera. Przeczytaj tutaj:

Wskazówka 8: Znajdź odpowiedniego nabywcę

Pomyślna sukcesja firmy jest możliwa tylko wtedy, gdy znajdziesz odpowiedniego nabywcę dla swojej firmy. Można to zrobić na różne sposoby: Można po prostu zatrudnić brokera, który specjalizuje się tylko w pośrednictwie w handlu firmami, ale nie świadczy żadnych innych ważnych usług. Można zamieścić ogłoszenie w czasopiśmie branżowym lub magazynie. Można też poszukać specjalistów ds. procesów, którzy są w stanie wdrożyć cały proces fuzji i przejęć za klienta. Niezależnie od tego, w dzisiejszych czasach nie da się obejść internetowych giełd sukcesji przedsiębiorstw.

Giełdy papierów wartościowych dla sukcesji

Istnieją giełdy firm, które koncentrują się w szczególności na Specjalizuje się w kupnie i sprzedaży małych i średnich przedsiębiorstw o obrotach do 50 mln euro mieć. Należą do nich DUB, Nexxt i KERN. We wszystkich trzech przypadkach są to renomowani dostawcy o dobrej reputacji.

Giełda firmowa i oferty KERN

Renomowana firma doradcza KERN, zajmująca się fuzjami i przejęciami, prowadzi giełdę przedsiębiorstw, na której zainteresowani następcy mogą znaleźć przedsiębiorstwa przeznaczone do sprzedaży. Przedsiębiorcy, którzy szukają następcy, również mogą się zaprezentować na stronie. KERN oferuje również różne usługi dla sukcesorów przedsiębiorstw, jak np. Seminaria, webinaria i coaching.

Oferty KERN w zakresie planowania sukcesji znajdują się w przeglądzie:

KERN-Grafika - oferty dla firmy - sukcesja

Wniosek

Jest to równie proste, co skomplikowane: kluczem do udanej sukcesji firmy jest Dobre i wczesne przygotowanie do sprzedaży firmy lub zmiany pokoleniowej w rodzinie. Ponieważ planowanie sukcesji firmy i zorganizowane poszukiwanie następcy oraz uporządkowany proces przekazania obowiązków nie są kwestią tygodni czy miesięcy, ale lat.

Ważne jest, aby zaplanować sukcesję firmy na wczesnym etapie i dobrze ją przygotować. Z właściwe wskazówki i wsparcie KERN Unternehmensbörse Sukcesja firmy może być kształtowana z powodzeniem.