Zamykanie: definicja i odróżnienie od podpisywania
Obecnie ustawione na Indeks
Obecnie ustawione na Śledź
Artykuł image-KERN-Zamykanie

Zamykanie: definicja i rozróżnienie od podpisywania

Za zamknięcie uważa się Prawne wejście w życie sprawozdania finansowego.

Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać formalnością, ważne jest, aby kupujący i sprzedający wiedzieli, jaka jest różnica między podpisaniem umowy a jej zamknięciem.

Poniższy artykuł wyjaśnia tę kwestię.

Nie masz zbyt wiele czasu na czytanie? Zamknięcie w skrócie:

  • Zamknięcie odnosi się do Przemiany gospodarcze w przedsiębiorstwie

  • Jest to Zakończenie Faza przejściowa po podpisaniu umowy

  • Do czasu wprowadzenia w życie, w praktyce różne działania zostać podjęta

Definicja: Zamknięcie transakcji fuzji i przejęć

Kiedy mówi się o zamknięciu transakcji w kontekście fuzji i przejęć, to z definicji jest to dzień ekonomicznego przekazania firmy nowemu właścicielowi. Wcześniej W tym miejscu odbywa się przewidziane umową przekazanie.

Konkretnie oznacza to, że istnieje już umowa prawna, która została podpisana zarówno przez kupującego, jak i sprzedającego. Jeżeli warunki zawarcia umowy zostały spełnione przez obie strony, to Umowa obowiązująca z uprzednio uzgodnioną datą wejścia w życie. Wejście w życie wyznacza Zamknięcie.

Dowiedz się o wszystkich przeszkodach i warunkach udanej sprzedaży:

Na naszym seminarium internetowym Selling a Business dowiesz się, jak znaleźć odpowiedniego kupca dla swojej firmy.

Pochodzenie terminu

Termin closing pochodzi z języka angielskiego i oznacza "zamknięcie". Szczegółowo oznacza to, że transakcja jest zamykana przez prawnie wiążący kontrakt zawarty przez obie strony umowytzn. jest zakończona.

Różnica między podpisaniem a zamknięciem

A Sprzedaż firmy zazwyczaj odbywa się na podstawie jego Złożoność w kilku etapach. Po uzgodnieniu przez strony odpowiednich warunków i postanowień następuje podpisanie umowy. Proces ten nazywa się podpisywaniem. W przypadku osób prawnych (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) podpis musi być poświadczony przez notariusza.

Przez podpisanie, tj. zawarcie umowy, obie strony zaciągają zobowiązania w myśl prawa zobowiązań, zgodnie z definicją. Wypełnienie tych zobowiązań jest wymagalne w kluczowym terminie określonym w umowie. Jeśli obowiązki ustanowione przez obie strony Po spełnieniu tego warunku umowa zostanie zawarta w dniu granicznym określonym w podpisie.

Własność zmienia właściciela i transakcja zostaje zakończona. W ten sposób nastąpiło zamknięcie.

CORE Graphic - Zamykanie w trakcie transakcji fuzji i przejęć

Przykład zamknięcia

Strona Akcjonariusz XYZ chciałby sprzedać swoje udziały w 123 GmbH do Kupujący ABC przeniesione. Obie strony uzgodniły odpowiednie warunki ramowe, takie jak cena zakupu.

Ponadto w umowie przewidziano, że akcjonariusz XYZ spłaci swoje zobowiązania wobec Dostawcy L, M i N musi się ustatkować. Z drugiej strony, nabywca ABC musi jeszcze uzyskać zgodę Urzędu Kartelowego na przejęcie udziałów w spółce, ponieważ jest już właścicielem kilku firm z tej samej branży.

 Podpisanie umowy nastąpi w dniu 01.11.2022 r. w obecności notariusza. Datą uzgodnioną dla ekonomicznego przekazania udziałów w spółce jest 01.01.2023 r.

W dniu 01.01.2023 r. zarówno udziałowiec XYZ, jak i nabywca ABC dopełnili wszystkich formalności przewidzianych w umowie kupna-sprzedaży. Udziały w 123 GmbH zostają więc w tym dniu przeniesione ze starego udziałowca XYZ na nowego udziałowca ABC.

Etap przejściowy i warunki zamknięcia

Faza przejściowa to faza pomiędzy podpisaniem umowy a jej zamknięciem. Faza ta służy wypełnieniu uzgodnionych punktów, tj. warunków zamknięcia.

Warunki zamknięcia mogą być mniej lub bardziej rozbudowane. Jest to na przykład Zależy od rodzaju, wielkości i branży przedsiębiorstwa i zależy przede wszystkim od tego, co obie strony uzgodniły ze sobą w sposób prawnie wiążący.

Im bardziej kompleksowe są warunki zamknięcia, tym dłuższa jest zazwyczaj faza przejściowa.

Zamknięcie umowy kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa

Zamknięcie odbędzie się o godz. Przejęcie firmy ustalona przez datę graniczną. W tym dniu granicznym Akcje i/lub aktywa firmy przechodzi na nabywcę. Warunkiem wstępnym jest spełnienie warunków zamknięcia.

Data zamknięcia jest zapisywana na piśmie w umowie kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa i akceptowana przez obie strony przy podpisywaniu umowy. Ponadto warunki i środki niezbędne do zamknięcia transakcji są również wymienione w umowie kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa.

Środki do czasu egzekwowania

Działania do momentu wykonania, tj. Warunki zamknięciasą w umowy kupna-sprzedaży opisany. Podpisując umowę, obie strony zobowiązały się do wdrożenia tych środków w wyznaczonym terminie. Środki te mogą być bardzo różne w zależności od umowy kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa. Przykładami takich środków zamykających są:

KERN-Graphic-List-of-Common-Closing-Conditions

Chętnie pomożemy Ci przejść przez wszystkie niezbędne etapy ? Od ogłoszenia sprzedaży do zamknięcia transakcji i nie tylko:

Bezpłatna konsultacja wstępna CORE w celu uzyskania zamknięcia
Zamknięcie placówek KERN w DACH i w Polsce

Zamknięcie transakcji sprzedaży aktywów / przeniesienia własności przedsiębiorstwa

W ramach transakcji asset deal spółka sama sprzedaje aktywa materialne i niematerialne. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również stosunki pracy. Zanim nastąpi przekazanie operacji, czyli zamknięcie transakcji sprzedaży aktywów, należy najpierw podjąć następujące kroki Pracownicy według § 613a (5) BGB uczyć.

Pracownicy muszą być szczegółowo informowani o terminach, przyczynach, prawnych, ekonomicznych i społecznych konsekwencjach dotyczących ich miejsc pracy w momencie ich zakupu i przejęcia.

Podstawą tej regulacji jest fakt, że w przypadku asset deal, w przeciwieństwie do share deal, zmienia się pracodawca, ponieważ nie pozostaje on tą samą firmą. Ten nowy pracodawca nie może być po prostu narzucony pracownikowi.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym artykule Share Deal vs. Asset Deal.

W związku z tym § 613a ust. 5 BGB przewiduje, że Termin zgłaszania sprzeciwu - jeden miesiąc dla pracowników. Dopiero po upływie tego okresu można zamknąć transakcję dotyczącą aktywów.

Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać wymogów § 613a (5) niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i w pełni poinformować pracowników, ponieważ w przeciwnym razie nie upłynie termin na zgłoszenie sprzeciwu po przejęciu przedsiębiorstwa, jeśli pracownicy otrzymają błędne, nieprawidłowe informacje.