Wzrost poprzez finansowanie przejęcia spółki

Przejęcie firmy: przegląd wszystkich dotacji na finansowanie

Każdy, kto chce zostać przedsiębiorcą, potrzebuje kapitału. Szczególnie przy zakupie firmy zapotrzebowanie na kapitał jest znacznie większe niż przy zakładaniu nowego biznesu.

Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jakie opcje finansowania są dostępne. Co więcej, ma to sens, jak najlepsze wykorzystanie swoich możliwościaby uzyskać najbardziej atrakcyjne warunki.

Nie masz zbyt wiele czasu na czytanie? Nasz artykuł w skrócie:

 • Dla przejęć i sukcesji firm wymagania kapitałowe i plan finansowy muszą być dokładnie przemyślane

 • Wymowny Połączenie kapitału własnego, długu i programów finansowania Zapewnia stabilną podstawę finansową

 • Strona Rozmowy o finansowaniu z bankiem nie muszą być nieprzyjemnejeśli weźmiesz sobie do serca nasze wskazówki

Określenie wymogów kapitałowych

Z Przejęcie firmy a zakupem w kontekście sukcesji biznesowej, zapotrzebowanie na kapitał w związku z ceną zakupu jest najważniejszym kamieniem milowym. Tylko wtedy, gdy znane jest zapotrzebowanie na kapitał, można zacząć dokonywać opracowanie odpowiedniej koncepcji finansowania i zebrać niezbędne fundusze.

Przy określaniu zapotrzebowania na kapitał należy tak kalkulować, aby przyszła faza wzrostu lub inwestycje po przejęciu w sposób pewny pokrywały również zapotrzebowanie na płynność. W najgorszym wypadku, jeśli ramy finansowania będą zbyt małe, już kilka miesięcy po przejęciu trzeba będzie ponownie prowadzić rozmowy z bankami. Finansowanie po przejęciu nie należy do najłatwiejszych zadań dla partnera finansującego i przedsiębiorcy. Jeśli natomiast pozyskuje się zbyt duży kapitał na przejęcie biznesu, ponosi się niepotrzebne koszty, np. w postaci odsetek.

W przypadku przejęcia firmy, natychmiastowe zapotrzebowanie na kapitał jest zwykle wyższe niż w przypadku nowego start-upu. Ponieważ Przejęcie firmy lub sukcesja biznesowa jest droższa niż rozpoczęcie nowej działalności. Podczas gdy w przypadku nowego start-upu zapotrzebowanie na kapitał jest rozłożone w dłuższym okresie czasu, przejęcie przedsiębiorstwa lub sukcesja są znacznie bardziej kapitałochłonne w momencie zakupu. Kupujący przejmuje kompletne założenie, takie jak maszyny, flota pojazdów, zapasy i ma koszty bieżące, takie jak wynagrodzenia, czynsze itp.

Największym kosztem przy przejmowaniu firmy jest oczywiście sama cena zakupu. Dodatkowo można dodać środki trwałe (jeśli nietypowo nie zostały ujęte w cenie zakupu). Inwestycje, które mogą być konieczne, np. w celu modernizacji, muszą być również uwzględnione przy określaniu całkowitych wymogów kapitałowych.

Do tego dochodzą wymogi płynnościowe dla koszty bieżące i zamówienia możliwego wykorzystania towarów.

W zależności od formy spółki, kupujący powinien wziąć pod uwagę także swoje prywatne zapotrzebowanie na kapitał. Przecież trzeba też sprostać kosztom utrzymania i prywatnym zobowiązaniom. Co do zasady przedsiębiorca (nie dotyczy korporacji) co miesiąc wypłaca określoną kwotę na cele prywatne. Te pieniądze nie są już wtedy dostępne dla firmy, a w przypadku krytycznego rozwoju biznesu, napięta płynność może spowodować wąskie gardło.

Wycena przedsiębiorstwa

Aby sprzedający i kupujący mogli uzgodnić cenę zakupu, wycena firmy ma sens. Często wyobrażenia obu stron o wartości firmy w naturalny sposób się rozchodzą.

Dla sprzedającego firma ma zwykle także dużą wartość emocjonalną. Kupującemu tego brakuje i co zrozumiałe nie chce za to płacić.

Obiektywną wartość można określić poprzez wycenę przedsiębiorstwa. Do prostego obliczenia (ale to wtedy zwykle tylko "gruby kciuk") danej firmy można bez problemu użyć kalkulatora w Internecie.

Sensowne jest jednak przeprowadzenie szczegółowej analizy i kalkulacji firmy. To będzie Wycena ustalana jest przede wszystkim metodą wartości skapitalizowanych zysków, zgodnie z uznanym standardem IDWS1 lub w przypadku zakładów rzemieślniczych również metodą AWH. W Austrii wycena oparta jest na opinii rzeczoznawcy KFS/BW 1.

Ważne jest, aby zwrócić się do doświadczonego doradztwa w zakresie zarządzania w celu wyceny firmy. Znają oni odpowiednie procedury i potrafią profesjonalnie i przejrzyście określić wartość firmy. Dobrze sporządzona wycena firmy jest również korzystna przy zaciąganiu kredytu w banku lub kasie oszczędnościowej.

Wykorzystaj naszą ocenę wartości firmy z ponad 1000 wycen firm

Finansowanie przejęcia spółki: Podstawowe struktury finansowania

Kto ma Kup firmę nie tylko musi wiedzieć, ile potrzebuje kapitału, ale także jak go pozyskać. Jest kilka możliwości i różne struktury. W niektórych przypadkach przejścia są płynne, a poszczególnych form finansowania nie da się wyraźnie odróżnić od siebie. Dlatego tym bardziej ważne jest, aby wcześniej dokładnie przemyśleć sposób pozyskania kapitału na zakup firmy. Zanim przeszukasz zalew informacji w internecie, przedstawimy Ci tutaj ich kompleksowy przegląd.

Przegląd CORE - Przejęcie firmy: podstawowe struktury finansowania

Kapitał własny

W przypadku przejęcia spółki należy udostępnić ok. 10-30% kapitału własnego (środki własne/ zabezpieczenia). Zabezpiecza to podstawowe finansowanie w banku i ułatwia pozyskanie pozostałego kapitału. Programy finansowania często wymagają określonego współczynnika kapitału własnego. Banki i kasy oszczędnościowe łatwiej udzielają kredytu przy wyższym wskaźniku (mniejsze ryzyko).

Istnieją jednak również partnerzy finansujący, którzy zapewniają specjalne formy kapitału własnego, który jest zwykle droższy niż klasyczne finansowanie bankowe.

Kapitał własny

W tym procesie inwestorzy zewnętrzni dostarczają firmie pieniądze. I czynią to bez zwykłego zabezpieczenia. Długoterminowe uczestnictwo wpływa pozytywnie na zdolność kredytową nabywcy. Wzmacnia się w ten sposób baza negocjacyjna z bankami.

Istnieją dwa rodzaje udziałów w spółce: udział uśpiony i udział jawny.

Kapitał obcy

Kapitał dłużny to zawsze dług lub zobowiązania. Kapitał dłużny można pozyskać od wielu kredytodawców w różnych formach.

Kredyt bankowy

Zaciągnięcie kredytu w banku domowym to klasyczny przypadek pożyczki. Aby uzyskać pożyczkę w pożądanej wysokości, absolutnie konieczne jest dokładne planowanie i solidny biznesplan. Dodatkowo należy zaplanować odpowiednią ilość czasu, gdyż bank wymaga określonego czasu rozpatrywania wniosku.

Kredyt inwestycyjny

Jeśli kredyt jest potrzebny przede wszystkim na sfinansowanie określonych inwestycji po zakupie firmy, kupujący może zaciągnąć kredyt inwestycyjny.

Są do tego specjalne banki komercyjne, a także opcje finansowania ze środków publicznych. Kwota pożyczki powinna zależeć od zarobków firmy i być spłacana w ciągu czterech do siedmiu lat.

Pożyczki prywatne

Przy pożyczkach prywatnych (np. w rodzinie u rodziców lub krewnych i znajomych) wszystko jest możliwe. Nie ma ograniczeń co do kwoty pożyczki, okresu spłaty, oprocentowania, zabezpieczenia i spłaty. Wskazane jest jednak, aby wszystkie te warunki ramowe uregulować umownie. Umowy kredytowe powinny być zawsze zawierane w formie pisemnej. Oto jak uniknąć kłopotów w związku z zakupem firmy.

Inwestorem prywatnym może być każda osoba, która jest skłonna zainwestować w firmę lub w przyszłego właściciela czy udziałowca.

Kredyt promocyjny

Są one wspierane przez specjalne Banki promocyjne krajów związkowych i KfW. Celem tych banków jest wspieranie start-upów i sukcesów biznesowych.

Udzielają one pożyczek dofinansowanych ze środków publicznych i nisko oprocentowanych. Kredyt z dopłatą jest dostępny w wielu różnych wariantach. Często na początku okresu kredytowania są lata wolne od spłaty. Wiele promocyjnych pożyczek oferuje również zwolnienie z odpowiedzialności. Dzięki temu bank zmniejsza ryzyko niewykonania zobowiązania. Dodatkowo może być skłonny do udzielenia pożyczki, jeśli zabezpieczenie jest niewystarczające.

O większość promocyjnych kredytów można ubiegać się za pośrednictwem banku domowego.

Kapitał typu mezzanine z uwzględnieniem przykładu

Strona Kapitał typu mezzanine jest szczególną formą finansowania. Stanowi on hybrydową formę kapitału własnego i dłużnego.

W zależności od formy, jaką przyjmuje, banki wyceniają ją jako kapitał dłużny lub własny. Zwiększa to zdolność kredytową, gdyż podnosi wskaźnik kapitału własnego.

Istnieją różne formy kapitału mezzanine. Najczęściej spotykaną formą jest spółka cicha.

W przypadku spółki cichej wspólnik wnosi wkład. Nie otrzymuje jednak w zamian żadnych akcji. W zamian za swój wkład otrzymuje udział w zysku lub stracie. Cichy wspólnik nie uczestniczy jednak w majątku spółki.

Nie występuje też na zewnątrz, nie ingeruje w zarządzanie spółką i nie ma żadnych innych praw do współdecydowania.

Na naszym seminarium online dotyczącym przejęć spółek, zostaniesz kompleksowo przygotowany do tego złożonego tematu.

Przykład

Pan Müller chciałby przejąć firmę. Sukcesja firmy kosztuje 500 000 euro. Sam posiada 25.000 EUR w funduszach własnych. Odpowiada to współczynnikowi kapitału własnego w wysokości 5 procent. To zbyt mało, by starać się o dotacje i kredyt w swoim banku. Dlatego szuka cichego partnera.

Osoba ta wnosi do spółki 100.000 EUR. Te pieniądze są traktowane jako kapitał własny, ponieważ cichy wspólnik nie ma udziałów w firmie, a także nie ma żadnych praw ani obowiązków. Uczestniczy jedynie w zysku lub stracie firmy. Udział jest podporządkowany.

W sumie pan Müller może więc teraz wykazać się wskaźnikiem kapitału własnego w wysokości 25 procent. To niezwykle wzmacnia jego zdolność kredytową. Oznacza to, że ma duże szanse na uzupełnienie pozostałej luki finansowej dotacjami i kredytem.

KERN-example-contribution-of-silent-shareholders-to-increase-equity-ratio

Pożyczka dla sprzedawcy / Vendor Loan

Z Kredyt sprzedawcy pożyczka pochodzi bezpośrednio od sprzedawcy firmy. W ten sposób "odracza" część ceny zakupu na rzecz kupującego i sam działa jako bank.

Oznacza to, że kupujący nie musi płacić całej ceny zakupu przy zakupie spółki, ale może zapłacić jej część później lub nawet w ratach. Oznacza to ogromną ulgę dla kupującegoponieważ może on wtedy wykorzystać te pieniądze na inne cele.

Pożyczka dla sprzedawcy to także wotum zaufania. Świadczy to o tym, że sprzedawca wierzy w kontynuację działalności firmy. Ma to również pozytywny wpływ na bank, w którym być może trzeba będzie ubiegać się o kolejny kredyt.

Pożyczka od sprzedawcy może/musi być również skonstruowana umownie jako pożyczka podporządkowana. Oznacza to, że sprzedawca odzyskuje swoje pieniądze dopiero po zaspokojeniu wszystkich innych wierzycieli.

Jest to również pozytywnie oceniane przez bank.

Finansowanie

Rząd federalny, kraje związkowe, władze lokalne, a także UE oferują liczne programy wsparcia. Pod pewnymi warunkami dają one pieniądze na zakup firm. Celem jest wspieranie gospodarki regionów oraz zabezpieczenie lub rozszerzenie miejsc pracy.

O dofinansowanie ze środków publicznych trzeba zawsze wystąpić przed przejęciem. Nie jest to możliwe z mocą wsteczną.

Można ubiegać się o następujące dofinansowanie:

KERN-Fördermittel-für-den-Firmenkauf-KfW-Bank
KERN-subsidies-for-company-purchases-public-subsidised-banks

Bank KfW: Kapitał ERP dla start-upów

 • Oferowane są różne pożyczki podporządkowane do kwoty 500.000 EUR
 • Kredyt jest przypisany do kapitału własnego
 • Przedsiębiorcy nie muszą przedstawiać zabezpieczeń
 • Wymagana jest odpowiedzialność osobista
 • Kapitał własny musi wynosić 15 procent.
 • Wraz z kapitałem własnym można sfinansować do 45% ceny zakupu

Publiczne banki rozwoju

 • z. Np. banki gwarancyjne
 • Finansowanie kredytowe i kapitałowe
 • Wydawanie gwarancji państwowych w celu przedłożenia ich bankowi domowemu
 • Zwiększenie wskaźnika kapitału własnego

Formy finansowania w skrócie

Przejęcie firmy wymaga dużego kapitału. W najrzadszych przypadkach jest to dostępne w ramach środków własnych. Ale możliwości jest wiele. Zarówno bank domowy, jak i partnerzy biznesowi, rodzina, prywatni inwestorzy oraz państwo mogą zapewnić środki finansowe. Nawet sprzedawca firmy jest uprawniony jako pożyczkodawca.

W zależności od finansującego, istnieje wiele różnych form finansowania. Mieszanka finansowa złożona z różnych form jest zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem.

Przykładowe finansowanie

Jak już opisano, pan Müller chciałby Kupić firmę z wymogiem kapitałowym w wysokości 500 000 EUR. Wnosi on kapitał własny w wysokości 25.000 EUR. Cichy wspólnik wnosi do spółki 100.000 EUR.

Następnie pan Müller składa wniosek o dofinansowanie. Kolejne 200 tys. euro otrzymuje za pośrednictwem banku KfW. Nie potrzebuje do tego żadnych zabezpieczeń, a pieniądze te są również dodawane do kapitału własnego.

Teraz potrzebuje jeszcze 175 tys. euro. Otrzymuje tę pożyczkę z banku domowego na pożądanych warunkach bez dalszych poszukiwań, ponieważ może wykazać się dobrą wypłacalnością poprzez poprzednie pozyskiwanie funduszy.

KERN-example-of-complete-financing-in-a-company-acquisition

11 wskazówek jak rozmawiać z bankiem

Jeśli chcesz wziąć kredyt w banku na zakup firmy, musisz być dobrze przygotowany. Bank musi być przekonany. Bo bank oblicza swoje ryzyko niewykonania zobowiązania. Im jest ona wyższa, tym kredyt będzie droższy pod względem kosztów i spłaty.

1 Podstawowe zasady: zabezpieczenie przed mapowaniem

Aby poprawić osobistą zdolność kredytową, można przedstawić bankowi zabezpieczenie. Mogą one składać się np. z hipotek na nieruchomościach. Inne formy zabezpieczenia to wierzytelności wobec osób trzecich, inne środki trwałe, rezerwy pieniężne i papiery wartościowe.

Jeśli nie masz już żadnych własnych zabezpieczeń, możesz również ustanowić poręczycieli. Mogą to być partnerzy biznesowi lub przyjaciele i rodzina w szczególności. W razie nagłego wypadku będą zastępować zobowiązania.

2 Kompletna dokumentacja

Wniosek kredytowy do banku powinien być dobrze przygotowany. Im więcej dokumentów o firmie zostanie dostarczonych do banku, tym lepiej. Dokumenty powinny być dobrze i przemyślanie przygotowane, a przede wszystkim przejrzyste.

Bank chce uzyskać dokładny wgląd w firmę. Zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość w postaci prognoz. Ma to znaczący wpływ na przyznawanie kredytów.

Aby być optymalnie przygotowanym, warto przed rozmową w banku zapytać, jakie dokumenty są absolutnie niezbędne.

W każdym przypadku istotne są jednak następujące dokumenty:

Opis projektu inwestycyjnego

Opis ten musi zawierać wszystkie ważne dane o firmie. Ponadto należy szczegółowo opisać zalety firmy. Ale również w tym opisie nie powinno zabraknąć kalkulacji inwestycji i okresu realizacji, wymaganej kwoty kredytu i sposobów spłaty.

Roczne sprawozdania finansowe z bilansem lub rachunkiem zysków i strat

Mając informacje o zarobkach i sytuacji finansowej, można obliczyć ważne kluczowe liczby. Należą do nich m.in. rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa, rentowność kapitału własnego oraz przepływy pieniężne.

Wskaźniki te stanowią ważny punkt odniesienia dla banku. Sensowne jest złożenie tych dokumentów wraz z zaświadczeniem o kontroli od doradcy podatkowego.

Bieżąca analiza zarządzania przedsiębiorstwem (BWA)

Pokazuje to skład i rozwój dochodów i wydatków. Bank jest więc kompleksowo informowany o przebiegu bieżącego roku obrotowego.

BWA zawiera również zestawienie sum i sald oraz informacje o amortyzacji, zmianach w zapasach.

Plan obrotów i zysków wraz z notami objaśniającymi

Możliwy rozwój firmy to jeden z najważniejszych aspektów dla banku. Tutaj należy porównać możliwy obrót w wyniku szczegółowego planowania sprzedaży z koniecznymi wydatkami.

Plan płynności finansowej wraz z wyjaśnieniami

Plan płynności finansowej pokazuje miesięczne przychody i wydatki. Plan płynności finansowej powinien być sporządzony na bieżący i nadchodzący rok gospodarczy firmy. Należy również wymienić daty płatności i terminy wymagalności. W ten sposób można obliczyć miesięczną nadwyżkę lub deficyt i w razie potrzeby wyjaśnić to z bankiem.

Wykaz zobowiązań i należności

Lista ta odgrywa ważną rolę dla banku przy udzielaniu kredytu. Wykorzystuje go do oceny wypłacalności kredytu dla firm. W przypadku należności (dłużników) ocenia wypłacalność dłużników.

3 Sprawozdania finansowe

Aby dać bankowi kompleksowy wgląd w firmę, należy udostępnić bilanse i bilanse śródroczne z ostatnich 3 lat. Na spotkaniu w banku powinny być też dostępne wyniki z bieżącego roku.

4 Odpowiedniość i motywacja nabywcy

Bank przywiązuje wagę do odpowiedniości kupującego. W tym celu rozróżnia się dwa czynniki. Liczy się zarówno przydatność zawodowa, jak i handlowa. Te punkty są łatwe do sprawdzenia. Coś Motywacja nabywcy przy zakupie przedsiębiorstwa jest trudniejsza. Powinna ona jednak występować w zakresie, w jakim kupujący otrzymuje również akceptację pracowników. Tylko w ten sposób można z powodzeniem kontynuować działalność firmy.

5 Biznesplan i prognozy po przejęciu

Ważny jest również własny biznesplan kupującego. Kupujący powinien sformułować własnymi słowami, jakie ma plany po zakupie firmy i jak zamierza je realizować. Powinny to być również prognozy dotyczące tego, jak nowy przedsiębiorca widzi swój sukces i dalszy rozwój firmy.

6 Przedstawienie koncepcji finansowania

Bank jest zainteresowany nie tylko własnym kredytem. Dla nich ważna jest szeroka informacja. Kupujący powinien więc przedstawić spójną koncepcję finansowania. Powinno to obejmować. Wycena spółki, cena nabycia i odpowiednie finansowanie zostać wpisany na listę w celu przejęcia spółki.

7 Obecne istniejące kredyty kupującego

Aby dać bankowi kompleksowy wgląd, należy wymienić wszystkie aktualne umowy kredytowe. Wymagane informacje obejmują kwotę pożyczki, spłatę, pozostały okres spłaty oraz zabezpieczenie.

8 Obecny harmonogram spłat

Dla banku ważnym punktem jest wskaźnik spłaty w połączeniu. Kupujący powinien więc wcześniej zastanowić się, jak wysoka powinna być pożyczka, ile może wynosić miesięczna spłata i jaki okres spłaty jest mu potrzebny. Im bardziej spójny i realistyczny jest plan spłaty, tym większe prawdopodobieństwo, że bank zatwierdzi pożądany kredyt. Ważne jest jednak również, aby termin ten nie był zbyt długi. Krótszy termin zawsze jest przydatny, aby przekonać bank.

9 Opisać proces przekazania / po połączeniu

Bank oczywiście chce wiedzieć, jak dokładnie przebiega przeniesienie działalności, a dokładniej. Integracja po fuzji (PMI), planowane jest. Bo aby móc z powodzeniem kontynuować działalność firmy, jest to punkt niezbędny. Przecież kupujący musi być dokładnie wprowadzony w struktury firmy, aby uzyskać kompleksowy wgląd w przedsiębiorstwo. Akceptacja pracowników zależy również od tego, jak zostanie zaplanowane przekazanie firmy. Wskazane jest więc przedstawienie bankowi dokładnej koncepcji.

10 Dalszy rozwój firmy

Bank interesuje się również AKTUALNYM stanem firmy. Ale ważny jest też dalszy rozwój po przejęciu firmy. Kupujący powinien więc szczegółowo przemyśleć zmiany, które chce wprowadzić, aby przeforsować dalszy rozwój. W tym kontekście przydatne są kolejne prognozy. Im bardziej szczegółowe i przemyślane informacje, tym większe prawdopodobieństwo, że bank da się przekonać.

11 Zaangażowanie doradztwa w zakresie fuzji i przejęć

Aby być jak najlepiej przygotowanym i móc przedstawić dobrze uzasadnione dokumenty, sensowne jest wykonanie doradztwo w zakresie fuzji i przejęć za przejęcie całej firmy. Firmy konsultingowe zajmujące się fuzjami i przejęciami mają zazwyczaj wieloletnie doświadczenie i dokładnie wiedzą, jakie dokumenty muszą być wymagane i przygotowane. Również z Obliczanie kluczowych wielkości, przygotowywanie prognoz itp. wspiera doradztwo w zakresie fuzji i przejęć.

Poproś o bezpłatną wstępną konsultację na temat przejęć spółek
Mapa z lokalizacjami KERN DACH i Polska w temacie przejęć firm

Chcesz kupić spółkę lub nabyć pakiet udziałów? Posiadamy odpowiednie oferty.

Wniosek

Istnieje wiele możliwości finansowania zakupu firmy. Możliwe są różne mieszanki finansowe. Kolejność uruchamiania kredytu jest jednak ważna, bo wpływa na kolejny krok. Zwykle niezbędny jest kapitał zewnętrzny w postaci pożyczki z banku domowego. Powinien to być jednak ostatni krok, jaki należy wykonać.

O Autorze