Wykres słupkowy dotyczący typów firm i średniego wieku dyrektorów firm

Brak sukcesorów biznesowych zagraża firmom rodzinnym

O braku sukcesorów w biznesie napisano już wiele. Faktem jest, że populacja przedsiębiorców w Niemczech szybko się starzeje. Innymi słowy, w ciągu zaledwie pięciu lat trzech na pięciu przedsiębiorców będzie miało znacznie więcej niż 55 lat. Jest to wynik analizy wszystkich 79 niemieckich powiatów IHK. Badanie na temat zmiany pokoleniowej w przedsiębiorstwach przeprowadziła grupa doradcza KERN Unternehmensnachfolge. Udane. Potwierdza to presję wywieraną na przedsiębiorców rodzinnych w Niemczech, aby podjęli działania.

Dlatego też badanie koncentruje się na rozwoju wieku przedsiębiorców rodzinnych w Niemczech. Łącznie zarejestrowano 564 443 przedsiębiorstw w kategoriach obrotów od 250 000 euro do 5 mln euro. Uwzględniono również przedsiębiorstwa o obrotach do 50 mln euro. W ten sposób do analizy włączono dane prawie 500.000 przedsiębiorstw o rocznych obrotach poniżej 5 mln euro oraz kolejnych 65.000 przedsiębiorstw o rocznych obrotach powyżej 5 mln euro.

Ponadto przeanalizowano liczbę dyrektorów zarządzających/akcjonariuszy w trzech grupach wiekowych:

  • 50 ? 54 lata
  • 55 ? 64 lata
  • powyżej 65 lat.

Brak sukcesorów biznesowych staje się coraz bardziej widoczny

Najważniejszym wynikiem badania jest dramatyczne starzenie się niemieckich szefów. Dzieje się tak dlatego, że kohorty przedsiębiorców o najwyższym przyroście naturalnym w tej republice powoli muszą myśleć o emeryturze:

  • Tymczasem 42% wszystkich liderów firm ma już ponad 55 lat.
  • Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech, które będą musiały zorganizować sukcesję swojego szefa, wzrośnie do 2022 roku o około 63% do 311 889, co ostatecznie wpłynie na ponad 1,5 miliona miejsc pracy w Niemczech.

Ponadto dane dotyczące przedsiębiorstw zostały podzielone według ich branż. Tym samym dają one nieznany wcześniej szczegółowy wgląd w fakty sukcesji w danej branży.

Ważne jest, aby zrozumieć, że w niemieckim Mittelstand ponad 90% firm rodzinnych zatrudnia mniej niż 25 osób i generuje mniej niż 5 milionów euro obrotu", mówi. Nils Koerber, założyciel KERN Unternehmensnachfolge. Erfolgreicher.

Partner KERN Ingo Claus dodaje: "Ze względu na sytuację demograficzną, zapewnienie sukcesji jest obecnie najważniejszą kwestią dla MŚP. W czasach braku wykwalifikowanych pracowników przedsiębiorcy muszą szukać następców dla swoich pracowników, dyrektorów zarządzających i dla siebie. W każdym razie analiza pokazuje, że za pięć lat ponad 60% wszystkich właścicieli i menedżerów w Niemczech będzie miało 60 lat lub więcej?

Profesjonalne przygotowanie sprzedaży firmy się opłaca

Brak sukcesorów w biznesie staje się już widoczny: w wyniku tego trendu wiekowego w firmach rodzinnych często towarzyszą mu również zaległości inwestycyjne i niebezpieczna utrata substancji. Eksperci z firmy KERN ostrzegają: W zależności od osobistego stanu zdrowia większość niemieckich przedsiębiorstw rodzinnych stanie więc w ciągu kilku lat przed kluczowym pytaniem. Chodzi o to, by rzetelnie i z myślą o przyszłości regulować ich dziedziczenie.

Rozwój demograficzny stanowi problem dla młodych ludzi

Skąd mają się brać kolejni przedsiębiorcy? Ingo Claus na tle rozwoju demograficznego. Niski wskaźnik urodzeń już teraz powoduje dramatyczny niedobór wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym automatycznie wiążą się one z brakiem następców biznesowych. Czy zatem organizacja udanych zmian pokoleniowych jest również największym zagrożeniem dla przyszłości niemieckich przedsiębiorstw rodzinnych?

A profesjonalne przygotowanie i wystarczająca ilość czasu na poszukiwania są zatem warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu w tej kwestii, która ma również znaczenie dla milionów pracowników. W ten sposób pomyślnie zorganizowana sukcesja staje się w jeszcze większym stopniu kwestią przyszłości dla dalszego rozwoju siły gospodarczej i innowacyjnej Republiki Federalnej Niemiec", mówi Koerber. Specjalista ds. sukcesji coraz częściej spotyka się z klientami, u których sukcesja nie jest już ekonomicznie uzasadniona ze względu na starzenie się i utratę substancji majątkowej.

Pod tym linkiem można również pobrać dokładne dane poszczególnych okręgów izbowych w Niemczech:

https://www.kern-unternehmensnachfolge.com/studie-unternehmensnachfolge/

Wskazówki do dalszej lektury:

Seminarium na żywo ? Moja zmiana firmy produkującej batuty

Wywiad: Dobre przygotowanie sukcesji w rodzinie

Praktyczny przykład udanej sukcesji przedsiębiorstwa w branży rzemieślniczej

Sukcesje przedsiębiorstw w Münster i Północnej Westfalii są coraz większe

Komentarz: Nierozwiązane sprawy sukcesji firm zagrażają naszemu dobrobytowi

Sukcesja przedsiębiorstw w Bawarii jako siła napędowa innowacji

Sukcesje firm w Szwajcarii: Co ósme MŚP szuka następcy

Jedna trzecia wszystkich zakładów rzemieślniczych w obliczu sukcesji w Grafschaft Bentheim

KfW - Analiza: Sukcesja przedsiębiorstwa palącym problemem w MŚP

Koszty sukcesji przedsiębiorstwa lub fuzji i przejęć

Jak rozpoznać renomowanego doradcę ds. sprzedaży firm?


Jak wygląda aktualna sytuacja w zakresie sukcesji przedsiębiorstw w Niemczech?

Kohorty przedsiębiorców o najwyższych wskaźnikach urodzeń wkrótce przejdą na emeryturę. Wynika to z faktu, że 42% szefów firm ma już dziś ponad 55 lat. Oznacza to, że do 2022 r. liczba przedsiębiorstw zdolnych do sukcesji wzrośnie do 311 889 (+63%).
Jednocześnie w całym kraju dotkliwie odczuwany jest brak przedsiębiorców młodego pokolenia. Wiąże się to z dobrze znanymi problemami, takimi jak brak wykwalifikowanych pracowników i zmiany demograficzne.

Co pomaga przy sprzedaży firmy?

Profesjonalne przygotowanie do dziedziczenia. Należy również przewidzieć wystarczająco dużo czasu na poszukiwanie następcy. W końcu jest to również pytanie egzystencjalne dla milionów pracowników. Niestety, coraz częściej dziedziczenie nie jest już ekonomicznie opłacalne. Powodem tego jest zazwyczaj przestarzałość i utrata substancji.