Redak­c­ja

Mężczyzna patrzy przez teleskop.

Future Day 2024 - Sztuka odpuszc­za­nia: zabez­piec­ze­nie pracy mojego życia na przyszłość.

Wydar­ze­nie MP09 Pachleit­ner Headquar­ters, Lieben­au­er Tangen­te 4, 8041 Graz 19.06.2024 18.00h Organiza­tor: Volks­bank Steier­mark Szcze­góły wydar­zenia Volks­bank Steier­mark ma przyjem­ność zapro­sić na ekscy­tu­jące wydar­ze­nie w Grazu.

Future Day 2024 - Sztuka odpuszc­za­nia: zabez­piec­ze­nie pracy mojego życia na przyszłość. Czytaj dalej