Jak ukierunkowane korekty bilansu mogą zwiększyć wartość przedsiębiorstwa
Obecnie ustawione na Indeks
Obecnie ustawione na Śledź
Jak ukierunkowane korekty bilansu mogą zwiększyć wartość firmy

Jak ukierunkowane korekty bilansu mogą zwiększyć wartość firmy

W przypadku średnich przedsiębiorstw rodzinnych, w przeciwieństwie do grup kapitałowych, ambicje polityki bilansowej polegają przede wszystkim na utrzymaniu środków finansowych w przedsiębiorstwie i regularnej optymalizacji obciążeń podatkowych. Nasz partner z firmy KERN, Thomas Dörr, wyjaśnia, jak dzięki ukierunkowanym korektom bilansu można zwiększyć wartość przedsiębiorstwa.

"Ci, którzy mają obowiązek płacenia podatków, mają również prawo do oszczędzania podatków".

Tym zdaniem nie kto inny, jak były kanclerz Helmut Schmidt dał błogosławieństwo roztropnym przedsiębiorcom, aby wyczerpali możliwości prawa podatkowego w danych ramach. A więc!

Różnice przy sprzedaży przedsiębiorstwa

Jeżeli jednak przedsiębiorstwo ma zostać sprzedane - na przykład przy okazji planowanej sukcesji firmy - obowiązują inne zasady. W tym przypadku wartości firmy muszą być przedstawione w sposób przejrzysty. Zasada ta ma również najwyższy priorytet w odniesieniu do atrakcyjności spółki dla potencjalnych inwestorów. Dotyczy to przede wszystkim często występujących w bilansie rezerw ukrytych. Jeśli to możliwe, nie powinny one milczeć. Zasada ta pozostaje słuszna, nawet jeśli zniesienie ukrytych rezerw skutkuje wyższym obciążeniem podatkowym w perspektywie krótkoterminowej.

Najważniejszy cel: rozdzielenie obszarów pomiędzy byłym akcjonariuszem a zbywaną spółką

Zasadniczo celem jest maksymalne zmniejszenie sumy bilansowej poprzez korektę bilansu oraz rozwiązanie optymalizacji podatkowych i rezerw na świadczenia emerytalne. Wszystkie pozycje bilansowe, których nie można w sposób oczywisty przypisać przedsiębiorstwu, powinny zostać usunięte z bilansu. Po stronie aktywów są to pojazdy oraz, nieco rzadziej, nieruchomości, o ile są one wykorzystywane również prywatnie. Po stronie pasywów często największą pozycją podlegającą korekcie jest rezerwa emerytalna właściciela firmy. Powinien on również wyjść z bilansu dzięki rozwiązaniu reasekuracyjnemu. W miarę możliwości pożyczki od udziałowców powinny być również spłacane lub zastępowane na wczesnym etapie. Nadrzędnym celem jest wyraźne oddzielenie obszarów działalności byłych wspólników i sprzedawanej spółki w okresie poprzedzającym proces sprzedaży. Z reguły ten pozytywny efekt uboczny sam w sobie poprawia wskaźniki bilansowe.

Czy aktywa lub pasywa - Przeprowadzenie wyceny rynkowej

Czy Obliczanie wartości przedsiębiorstwaWszystkie aktywa muszą być sprawdzone pod kątem ich realistycznej wartości rynkowej. Czy wartość należności została odpowiednio skorygowana? Czy zapasy i akcje zostały wycenione realistycznie, czy też zastosowano dowolność księgową? W okresie poprzedzającym sprzedaż firmy ważne jest, aby utrzymywać zapasy na niskim poziomie i oczyszczać je ze starych zapasów oraz wolno rotujących przedmiotów. Środki trwałe powinny być również sprawdzone pod kątem wiarygodnych wartości rynkowych lub wartości odtworzeniowych. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać zewnętrzną wycenę. Nie można wykluczyć, że może to ujawnić ukryte rezerwy, jak również obciążenia. Po stronie pasywów należy sprawdzić, czy rezerwy są adekwatne. Na przykład, czy rezerwy gwarancyjne są realistyczne w kwocie wykazanej w bilansie? Czy wykorzystanie rezerw na oszczędności jest rzeczywiście planowane? W związku z planowaną sprzedażą, wszystkie większe inwestycje należy odłożyć na później lub pozostawić decyzję inwestycyjną nowemu właścicielowi. W konserwatywnie zarządzanych, zyskownych firmach rodzinnych ukryte rezerwy często znajdują się w księgowości rezerw.

Ostatnie trzy lata obrotowe są bardzo ważne dla korekty bilansu

Przedsiębiorca zdecydowanie powinien odpowiednio wcześnie przystąpić do docelowej korekty bilansu. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa szczególnie ważne są trzy ostatnie lata obrotowe. Są one ważne dla Due Diligence przez jednostkę przejmującą. W tym okresie nie powinny być zawierane żadne znaczące długoterminowe wiążące umowy, które obciążałyby rachunek zysków i strat po sprzedaży przedsiębiorstwa. Odejście od optymalnej pod względem podatkowym, konserwatywnej rachunkowości może skutkować wyższymi podatkami dochodowymi w tym i ewentualnie w poprzednich latach obrotowych. Równocześnie jednak poprawia się zarówno wynik operacyjny, jak i kluczowe wskaźniki biznesowe firmy. Wpływ na wartość przedsiębiorstwa, a tym samym na możliwą cenę sprzedaży, jest zazwyczaj wyższy niż ewentualny wpływ podatkowy.

W analizie przeszłości w ramach wyceny przedsiębiorstwa na pierwszy plan wysuwają się również ostatnie trzy lata działalności. Przyczyniają się one w znacznym stopniu do wiarygodności danych docelowych. Ponieważ Wycena sprzedaży firmy to nic innego jak "wycena gotówkowa" planowanych rezultatów, cena zakupu, którą można osiągnąć później wzrasta. Korekta bilansu pomaga częściowo zniwelować różnicę między oczekiwaniami nabywcy i sprzedawcy co do ceny zakupu.

Oczywiście, sprzedający może pozostawić analizę i odkrycie rezerw bilansowych rzeczoznawcy lub inwestorowi. Jednak, jak wszędzie, na rynku transakcji korporacyjnych panuje ostra konkurencja. Dlatego pierwsze spojrzenie na liczby musi być właściwe, aby przyciągnąć odpowiednich inwestorów i wzbudzić trwałe zainteresowanie własną firmą. Aby zoptymalizować warunki cenowe zakupu, z doświadczenia wynika, że obowiązuje następująca zasada: rób dobrze i mów o tym!

W przypadku dalszych pytań dotyczących tematu docelowej korekty bilansu prosimy o kontakt telefoniczny pod adresem: +49 6196 - 52 53 957 lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

WSKAZÓWKI do dalszej lektury:

Koszty sukcesji przedsiębiorstwa lub fuzji i przejęć

Rozmowy pomagają, także w przypadku sukcesji biznesu

Miłość jest ślepa - nawet przy zakupie firmy?

Sprzedaż firmy - jak zwiększyć wartość swojego biznesu!