Spółdzielnia - zbawienie dla nadwerężonego rynku spadkowego? - KOREA
Spółdzielnia - zbawienie dla nadwerężonego rynku spadkowego?

Spółdzielnia - zbawienie dla nadwerężonego rynku spadkowego?

Centralnym problemem w wielu firmach jest sukcesja firmy, dlatego też często poruszana jest kwestia istnienia firmy.ird. Czyniąc to, wielu przedsiębiorców pomija potencjał własnych pracowników i możliwość założenia spółdzielni.

Zgodnie z ostatnimi badaniami stać w w ciągu najbliższych 5 lat około 150 000 firm z Około 2,5 mln pracowników w Niemczech stoją przed zadaniem zorganizowania sukcesji przedsiębiorstwa. Średnio 30.000 każdego roku!

Głównym problemem związanym z sukcesją przedsiębiorstw jest brak naturalnego następcy. Często pomija się fakt, że potencjał udanej kontynuacji działalności - nawet przy obecnym wpływie Corony - zdecydowanie istnieje. Jeśli pracownicy wnoszą swoje kompetencje i uczestniczą w tym procesie. W najgorszym przypadku, nieuregulowane, niewłaściwie lub zbyt późno przeprowadzone postępowanie spadkowe może doprowadzić do niewypłacalności lub likwidacji przedsiębiorstwa. Utrata pracy przez wielu pracowników stanowi poważny problem ekonomiczny!

Spółdzielnia jako alternatywa dla zaangażowanych pracowników

W przypadkach, w których nie ma jeszcze umowy sukcesyjnej, zarejestrowana spółdzielnia (eG) oferuje alternatywę dla zaangażowanych pracowników przedsiębiorstwa, którzy są Samodzielne pełnienie roli właściciela puszka. W ramach eG nie powstaje nowa firma, ale dodatkowi przedsiębiorcy. Jest to tzw. wykup pracowniczy. Ta forma prawna, która stała się ponownie modna, wnosi konstruktywny wkład w rozwiązanie problemu dziedziczenia.

Jak w rzeczywistości działa model współpracy (eG)?

Spółdzielnie to przedsiębiorstwa gospodarcze, które są zarządzane niezależnie przez swoich członków, a jednocześnie działają na rzecz swoich członków. W ich skład mogą wchodzić osoby fizyczne lub prawne. Celem tego sojuszu jest promowanie swoich członków poprzez wspólnie zarządzane działania biznesowe. Istnieją różne rodzaje spółdzielni, takie jak spółdzielnie budowlane, produkcyjne, konsumenckie i handlowe.

KG jest tworzona przez co najmniej dwóch wspólników, a GmbH przez co najmniej jednego wspólnika. Fundacja spółdzielnia co najmniej trzech członków?. Spółdzielnia jest tylko i wyłącznie zobowiązana do popierania interesów swoich członków. Działalność gospodarcza spółdzielni ukierunkowana jest na realizację celów gospodarczych, kulturalnych lub społecznych. Właśnie z tego powodu spółdzielnia stanowi dziś obok innych form, takich jak fundacja, bardzo atrakcyjną formę przedsiębiorstwa.

Członkowie spółdzielni

Z Rada Dyrektorów i Rada Nadzorcza spółdzielnia posiada przejrzysta struktura zarządzania i kontroli. Jest to demokratyczna forma prawna i korporacyjna, w której każdy członek ma dokładnie jeden głos. Jest to niezależne od wielkości posiadanego kapitału. Małe spółdzielnie, liczące do 20 członków, mogą obejść się bez rady nadzorczej.

Członkowie spółdzielni odpowiadają swoim udziałem kapitałowym tylko wtedy, gdy statut wyklucza obowiązek wnoszenia dodatkowych wkładów. Po wycofaniu się ze spółdzielni mają oni roszczenie wobec spółdzielni o zwrot swojego kapitału zakładowego. Nie jest wymagane przejęcie udziałów przez osoby trzecie. Zmiany strukturalne są możliwe tylko przy większości trzech czwartych głosów. Dzięki temu zarejestrowana spółdzielnia może duża stabilność. W ten sposób zapewnia się niezależność przedsiębiorcy i wyklucza wrogie przejęcie.

Forma prawna zarejestrowanej spółdzielni nadaje się do wielu bardzo różnych celów. Jest elastyczny, łatwy do zarządzania i jest Sprawdzone od ponad 160 lat. Wejście lub wyjście jest niebiurokratyczne, po wartości nominalnej, bez notariusza i wyceny firmy.

Znane spółdzielnie

Do dobrze znanych dziś spółdzielni należą Datev (centrum komputerowe dla doradców podatkowych i księgowych), wszystkie markety Edeka, Intersport, hotele Best Western, ?taz? czy duże farmy wiatrowe, by wymienić tylko kilka. Liczne spółdzielnie budowlane, towarowe i winiarskie uzupełniają duże przedsiębiorstwa z grupy Mittelstand.

Spółdzielnia jest członkiem spółdzielczego związku rewizyjnego. W interesie członków, stowarzyszenie to regularnie kontroluje sytuację ekonomiczną i prawidłowość zarządzania. Badanie ustawowe zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze daje członkom Pewność co do rozwoju gospodarczego spółdzielni. To sprawia, że jest to zdecydowanie najbardziej odporne na niewypłacalność Forma prawna w Niemczech.

Strona Konwersja przekształcenie spółki kapitałowej (GmbH; AG) oraz spółki osobowej (GbR, OHG, KG, GmbH & Co. KG) w spółdzielnię jest zgodnie z ustawą o przekształceniu możliwe bez żadnych problemów.

Spółdzielnia jako rozwiązanie w zakresie sukcesji

Zarejestrowana spółdzielnia (eG) oferuje alternatywę dla zaangażowanych pracowników przedsiębiorstwa w przypadku, gdy nie ma jeszcze umowy o sukcesji i przekazaniu przedsiębiorstwa. Wprawdzie nie powstaje w ten sposób żadne dodatkowe przedsiębiorstwo, ale jest to dodatkowi przedsiębiorcy. Przekazanie przedsiębiorstwa odbywa się zgodnie z normalnymi warunkami zakładania spółdzielni. Minimum trzech członków założycieli przejmuje firmę i jest współodpowiedzialnych za jej dalszy sukces ekonomiczny.

Ponieważ spółdzielnia może połączyć środki finansowe kilku uczestniczących w niej osób, finansowanie Cena zakupu łatwiejsza do zrealizowania. Spółdzielnia oferuje odchodzącemu na emeryturę przedsiębiorcy możliwość stopniowego przechodzenia na emeryturę, np. jako członek rady nadzorczej eG lub jako doradca firmy w ramach stosunku pracy.

Założenie spółdzielni

Założenie spółdzielni wymaga m.in. następujących elementów:

  • Podstawową ideą, jak również podstawowym pojęciem są cele przedsiębiorstwa wspólnotowego, które są zapisane w statucie.
  • Zespół założycielski z co najmniej trzema członkami, którzy zajmują się poszczególnymi etapami i pociągają za wszystkie sznurki, w połączeniu ze statutem zespołu założycielskiego
  • Opracowanie koncepcji ekonomicznej / biznesplanu oraz ustalenie struktury spółdzielni z zarządem i radą nadzorczą
  • Określenie zadań i kompetencji osób pełniących obowiązki
  • Zatwierdzenie koncepcji przez zespół założycielski wraz z powołaniem organów wykonawczych (zarząd i rada nadzorcza)
  • Kontrola fundacji (koncepcja ekonomiczna, statut i protokół z zebrania fundacji) przez spółdzielcze stowarzyszenie fundacji
  • Wpisanie nowej spółdzielni przez notariusza do rejestru spółdzielni

Trzy praktyczne przykłady udanych sukcesów firm z udziałem spółdzielni

Stowarzyszenie Planistyczne Kohlbrenner eG, Berlin

Pierwotnie zarządzana przez właściciela firma urbanistyczna została z powodzeniem przeniesiona do spółdzielni w ramach poszukiwania sukcesji firmy. W 2006 roku, w wieku 64 lat, jako jednoosobowy przedsiębiorca, właściciel zaoferował firmę na sprzedaż swoim pracownikom. Niestety, następca z rodziny nie był dostępny. Ponieważ jednak żaden z pracowników nie chciał przejąć tej odpowiedzialności samodzielnie, w grę wchodziło tylko wspólne rozwiązanie. Spośród 20 stałych pracowników, ośmiu zainwestowało w firmę (źródło: https://library.fes.de/pdf-files/wiso/14628.pdf).

Zakład stolarski Grünspecht eG, Freiburg

Firma stolarska Grünspecht została założona w 1984 roku jako spółka GbR we Freiburgu. W 1991 roku została przekształcona w spółdzielnię pracowniczą. Dziś do spółdzielni należy 30 z 38 pracowników. Stolarnia jest symbolem ekologii i zrównoważonego rozwoju i jest prowadzona przez zespół złożony z przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Podstawą jest kultura korporacyjna oparta na współpracy i samozarządzaniu.

Godne uwagi jest to, że szczególnie młodsi pracownicy dołączają do spółdzielni i w ten sposób zabezpieczają długoterminową sukcesję firmy. Dobra sytuacja gospodarcza daje swobodę działania, która umożliwia również silną orientację na rodzinę (np. urlop rodzicielski) (źródło: strona główna firmy).

Iteratec GmbH, Monachium

Iteratec GmbH jest firmą zajmującą się indywidualnymi rozwiązaniami w zakresie oprogramowania, działającą w całej Europie i zatrudniającą około 350 osób w siedmiu lokalizacjach. Firma została założona w 1996 roku przez dwóch założycieli Klausa Eberhardta i Marka Goerke. Ze względu na szczególną filozofię i kulturę przedsiębiorstwa było jasne, że czysta sprzedaż nie będzie brana pod uwagę. W rezultacie koledzy założyli spółdzielnię: ?iteratec nurdemteam eG? Od tego czasu spółdzielnia odkupiła od założycieli iteratec GmbH, a każdy pracownik iteratec GmbH może być członkiem iteratec nurdemteam eG, o ile pozostaje w stosunku pracy.

Przygotowania do założenia iteratec nurdemteam eG charakteryzowały się wysokim stopniem integracji wszystkich zainteresowanych stron. Do czerwca 2018 roku zawiązała się grupa około 30 osób, która pracowała nad statutem spółdzielni. W każdej lokalizacji pracownik pomagał w zapewnieniu komunikacji na temat postępów fundacji. Obecnie około 240 pracowników iteratec GmbH jest jednocześnie członkami iteratec nurdemteam eG (źródło: publikacja KERN i iteratec w faz z 13 października 2020).

Obraz: Pixabay.com

WSKAZÓWKI do dalszej lektury:

Jak ukierunkowane korekty bilansu mogą zwiększyć wartość firmy

Koszty sukcesji przedsiębiorstwa lub fuzji i przejęć

Wycena firmy zorientowana na wartość przedsiębiorstwa opłaca się przy sprzedaży firmy