Sukcesja przedsiębiorstw w rzemiośle - 3 doradców na spotkaniu

Cenne doświadczenia kobiet w sukcesji przedsiębiorstw

Sukcesja firmy przez kobiety-przedsiębiorców jest tematem naszego trzyczęściowego wywiadu. Rozmawialiśmy z partnerką firmy KERN o powodach jej zaangażowania w doradztwo dla kobiet i córek w zakresie sukcesji przedsiębiorstw.

Jakie są doświadczenia kobiet w sukcesji biznesu?

Podczas mojej długiej kariery w małych i średnich przedsiębiorstwach wiele się nauczyłem o funkcjonowaniu firm rodzinnych. Podczas mojej aktywnej działalności na stanowisku dyrektora zarządzającego zawsze towarzyszyłem obu stronom, tej sukcesyjnej i tej związanej z przekazywaniem obowiązków, kiedy to, że tak powiem, szkoliłem swojego następcę. Jednymi z moich najbardziej ekscytujących doświadczeń podczas sukcesji firmy były:

1) Złożoność dziedziczenia jest wyzwaniem

Moje pierwsze drastyczne doświadczenie miało miejsce, gdy mój ówczesny pracodawca w Szwajcarii został przejęty przez hiszpańską firmę rodzinną. Międzykulturowa strona przejęcia była bardzo złożona i stawiała wysokie wymagania procesowi integracji i zarządzania zmianą, ponieważ zetknęły się ze sobą bardzo różne wartości kulturowe i wartości korporacyjne.

2) Zmiana ról w sukcesji przedsiębiorstwa

Drugim drastycznym doświadczeniem było to, że zaproponowano mi zarządzanie jedną z filii. Z dnia na dzień, z członka mojego zespołu stałem się przełożonym. Tak właśnie czują się młodsi menedżerowie, którzy nagle muszą wziąć na siebie wyłączną odpowiedzialność za firmę. Doświadczenia, które miałem, były z jednej strony bolesne, bo oczywiście popełniało się też błędy. Ale z drugiej strony, były one również bardzo satysfakcjonujące, ponieważ udało się osiągnąć sukces.

Porady dla kobiet przy sprzedaży firmy

  • Po pierwsze: A dobre przygotowanie jest warunkiem koniecznym dla sprawnego przekazania.
  • Po drugie: Bądź ze sobą szczery. Aby odpowiedzieć na pytania: "Co składa się na DNA mojej firmy?" oraz "Jaki był mój osobisty wkład w sukces mojej firmy? Bez tej refleksji i wiedzy sukcesja staje się procesem arbitralnym i zagraża przekazaniu władzy. Ponieważ poszukiwanie odpowiedniego następcy może się udać tylko wtedy, gdy określę właściwe standardy i kryteria.
  • Po trzecie: Firma Informowanie i angażowanie pracowników w odpowiednim czasie. Ważne jest również, aby pracownicy byli informowani i angażowani w zmiany w sposób otwarty i uczciwy. Tylko wtedy będą oni zmotywowani i szczęśliwi, że mogą wyruszyć w nową podróż z następcą.

Co może sprawić, że sukcesja firmy będzie skomplikowana?

Kiedy spotykają się różne systemy wartości i wartości korporacyjne. Często stawia to wysokie wymagania w zakresie integracji i zarządzania zmianami.

Jakie wyzwania niesie ze sobą zmiana ról w sukcesji biznesowej?

Często zdarza się, że z dnia na dzień stajesz się kierownikiem i nagle musisz wziąć na siebie wyłączną odpowiedzialność za firmę. Błędy mogą być tutaj bardzo bolesne, ale sukcesy mogą być również bardzo satysfakcjonujące.

Co jest ważne przy sprzedaży firmy?

Szczególnie ważne jest dobre przygotowanie się do sprzedaży przedsiębiorstwa. Obejmuje to bycie szczerym z samym sobą i angażowanie pracowników na wczesnym etapie.

O Autorze