Fundacja nie była problemem, było nim przejęcie".
Zestaw awaryjny przedsiębiorcy

Fundacja nie była problemem, było nim przejęcie".

Jeśli szef jest nieobecny, firma musi nadal funkcjonować. Jest to możliwe tylko dzięki pełnomocnictwom, hasłom i innym ważnym dokumentom. Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK) oferuje obecnie bezpłatny podręcznik online, który ma na celu wspieranie przedsiębiorców w ich gotowości na wypadek awarii.

Wypadki lub choroby mogą dotknąć każdego. W przypadku niepowodzenia przedsiębiorcy, przyszłość jego firmy może zależeć od tego, czy przewidział on najgorszy scenariusz i przygotował właściwe decyzje. Aby uchronić firmę przed niepotrzebnymi stratami, każdy powinien mieć "zestaw awaryjny", zawierający np. pełnomocnictwa, plan zastępstw oraz teczkę z dokumentami zawierającą dane bankowe, hasła i testament" - mówi Thomas Reyl, kierownik działu zakładania i wspierania działalności gospodarczej IHK w Osnabrück. Podręcznik postępowania w sytuacjach awaryjnych powinien mieć formę pisemną, aby firma mogła dalej funkcjonować nawet wtedy, gdy szef jest niedostępny? Środki ostrożności w nagłych wypadkach, mające na celu zabezpieczenie zdolności przedsiębiorstwa do funkcjonowania, nie powinny być kwestią wieku. Dzięki nowemu podręcznikowi nasza Izba Przemysłowo-Handlowa oferuje każdemu przedsiębiorcy wytyczne dotyczące środków ostrożności w sytuacjach awaryjnych", podkreśla Reyl. (kä)

Wskazówki do dalszej lektury:

Pięć najważniejszych elementów zestawu ratunkowego

Testament przedsiębiorcy jako kluczowy dokument w zestawie awaryjnym

Bezpieczny w kryzysie dzięki zestawowi awaryjnemu

Wybór optymalnego modelu następcy

Dzielenie się cennymi doświadczeniami kobiet-przedsiębiorców w procesie sukcesji