Człowiek z przepaską na oczach wędruje przez pokój pełen znaków zapytania

Przekazanie przedsiębiorstwa: większe ryzyko niż szansa?

Pod tytułem "Po przekazaniu firmy: wtedy odpadam", PwC AG i INTES Akademie für Familienunternehmen (Akademia INTES dla Firm Rodzinnych) przygotowały badanie dotyczące wyzwań i postrzegania przekazania firmy.

Z jednej strony badanie pokazuje, że wielu zbywających dba o przekazanie firmy w sposób odpowiedzialny i w odpowiednim czasie. Równocześnie jednak pokazuje, że równie wiele firm doświadcza trudności w trakcie transferu. Spojrzenie na poszczególne aspekty pokazuje również, że trudności te mają charakter domowy, a zatem można ich uniknąć.

Jeden na trzech przedsiębiorców nie cieszy się na myśl o przekazaniu firmy

53% przedsiębiorców cieszy się na emeryturę, ponieważ ma już wiele pomysłów na nią. Kontrastuje to jednak z 20 procentami osób, które zdecydowanie nie cieszą się na to wydarzenie i 42 procentami niezdecydowanych. Co to oznacza dla podejścia do procesu przekazania przedsiębiorstwa?

Partnerzy firmy KERN, specjalizujący się we wspieraniu sukcesji przedsiębiorstw, mają na ten temat jednoznaczne zdanie: "Przedsiębiorcy, którzy nie mają w przyszłości tematu, który ich naprawdę pasjonuje, będą opóźniać sukcesję przedsiębiorstw i nie będą szczęśliwi na emeryturze.

Staje się to jasne w badaniu, gdy pytamy o powody wycofania się z firmy. W tym przypadku pragnienie posiadania większej ilości wolnego czasu jest istotne tylko dla 2 na 5 przedsiębiorców. Z punktu widzenia Woltersa, przedsiębiorcy brakuje jasnego celu, który chce osiągnąć poprzez przekazanie przedsiębiorstwa.

50 procent przedsiębiorców ma trudności z rozstaniem się ze swoim biznesem

Nic więc dziwnego, że 37 proc. przedsiębiorców ma trudności z rozstaniem się z firmą. Jednocześnie kolejne 40 proc. nie jest zdecydowane, czy rozstanie z firmą będzie łatwe czy trudne. Dotyczy to w szczególności założycieli firm, jak również starszych przedsiębiorców.

Wynika z tego, że w badanych firmach 30 proc. przekazujących było starszych niż 70 lat w momencie, gdy posiadali firmę.

Praca musi być kontynuowana, ale jak długo?

86 proc. przedsiębiorców twierdzi, że nie chce musieć pracować, aby sfinansować swoją emeryturę. Mimo to 40 procent przedsiębiorców zdecydowanie chce po zakończeniu pracy pozostać w zawodzie. Ponadto 37 proc. nie podjęło jeszcze decyzji. Odsetek osób, które chcą kontynuować pracę w firmie jest tym wyższy, im dłużej pracują w firmie.

Niestety, 31 procent firm, które kontynuują działalność, nie planuje stałej daty zakończenia działalności. Praktyka pokazuje, że niesie to ze sobą duży potencjał konfliktu. Dlatego też zaleca się ustalenie stałego terminu, choć można go opcjonalnie przedłużyć, jeśli istnieje obopólne zainteresowanie. Daje to obu stronom jasność i bezpieczeństwo.

Fakt, że 85% przedsiębiorców woli nadal oferować swoje usługi we własnej firmie, jest oczywistym wyborem. Ale i tutaj odwrócenie ról może prowadzić do konfliktu, którego można uniknąć tylko poprzez wspólne uzgodnienia i zasady, w razie potrzeby z pomocą moderatora.

Ich własne dzieci jako następcy?

75 % przedsiębiorców chciałoby, aby ich własne dzieci były następcami. Jednak tylko w 2 na 3 przypadki przekazanie biznesu udaje się w obrębie własnej rodziny. Kolejne pokolenie jest coraz bardziej krytyczne wobec decyzji o przejęciu rodzinnej firmy. Perspektywę pracy w firmie rodzinnej zestawiają z możliwością bycia bezpiecznym pracownikiem. Nawet dzisiaj mniej niż 50 procent firm jest przekazywanych w ramach rodziny - a tendencja ta ma charakter wzrostowy. Dlatego też zadaniem przedsiębiorców będzie w coraz większym stopniu znalezienie i wyszkolenie w odpowiednim czasie odpowiedniego następcy, czy to wewnątrz firmy, czy też z zewnątrz.

Wnioski:

Z badania wynika, że większość firm rodzinnych podchodzi do zadania sukcesji firmy w sposób odpowiedzialny. Jednocześnie z trudnościami spotykają się przede wszystkim osoby przekazujące, które mają bardzo duże emocjonalne przywiązanie (poprzez założenie i wieloletnią działalność) do firmy i nie wypracowały wystarczająco jasnej perspektywy oraz nowych, ekscytujących i ambitnych celów na czas po przekazaniu. Praca nad tym jest jednym z naprawdę ekscytujących i wymagających działań podczas towarzyszenia firmie w procesie przekazania!

To również może Państwa zainteresować:

Bezpłatne seminaria internetowe na temat sukcesji przedsiębiorstw

Wcześniejsze wyjaśnienie ważnych pytań dotyczących sukcesji firmy

Sukcesja w firmie rodzinnej: cztery najważniejsze pytania

Neutralna moderacja wspiera zmianę pokoleniową

Wycena firmy zorientowana na wartość przedsiębiorstwa opłaca się przy sprzedaży firmy