Zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych -.
Ciężar czy przyjemność? Zmiana pokoleniowa w przedsiębiorstwach rodzinnych

Zmiana pokoleniowa w przedsiębiorstwach rodzinnych

5 największych błędów w zmianie pokoleniowej w firmach rodzinnych.

W międzyczasie, ponad 50% (!) niemieckich liderów biznesu zmierza w szybkim tempie w kierunku emerytury i musi w związku z tym rozwiązać prawdopodobnie największe wyzwanie w swoim życiu: Kto przejmie dzieło mojego życia?

Co sprawia, że zmiana pokoleniowa jest tak skomplikowana i dlaczego tak wielu właścicieli firm ponosi porażkę?

Co ciekawe, jedna z największych przeszkód leży po stronie samego transferującego. Od dziesięcioleci biznes stanowi ramy i treść, która determinuje większość życia przedsiębiorcy. Można to porównać do rozgrzewającego ogniska, przy którym ja, jako właściciel, siedzę i jestem nie tylko "ogrzewany" finansowo poprzez moje dochody, ale także otrzymuję zupełnie inną, emocjonalną i życiową "strawę" na boku. Moja firma daje mi również ważny cel w życiu. Dlaczego tu jestem i co chcę osiągnąć? Dla entuzjastycznych przedsiębiorców firma może być dosłownie napędem, motorem życia. Poprzez swoją pracę otrzymują uznanie, szacunek, docenienie i barwną paletę relacji społecznych na wszystkich poziomach. Wartości, uczenie się, rozwój, witalność, radość, potwierdzenie?i?i.

A potem przychodzi czas, i to już dla ponad połowy wszystkich firm rodzinnych, kiedy trzeba się wycofać z tego rozgrzewającego, bezpiecznego źródła. Jak bardzo nieprzyjemne? Jakże brak perspektywy!

Dlaczego w ramach zmiany pokoleniowej miałbym porzucić wszystko, co było i jest tak ważne w moim życiu?

W końcu życzeniem wielu MŚP jest przekazanie biznesu następnemu pokoleniu. Dzieci powinny kontynuować to, co było tak ściśle związane z rodziną i ich własnym życiem jako przedsiębiorców. W końcu, czy Zmiana pokoleniowa w przedsiębiorstwach rodzinnych także udane wyrażenie własnej reprodukcji w sensie figuratywnym. Jako przekazujący, pozostawiam po sobie nie tylko ramy materialne, miejsca pracy i inne wartości, ale także biologiczną i bardzo osobistą sukcesję w formie genetycznej poprzez moje dzieci, które są przekazanymi. Jakie to może być piękne. Jednocześnie coraz więcej szefów firm uważa, że ten ideał może być realnie zrealizowany tylko w około 40% firm rodzinnych.

Dzieci mogą chcieć zostawić w życiu swój własny ślad. Coraz mniej prawdopodobne jest, że pójdą w ślady przedsiębiorców swoich rodziców. Kolejną przeszkodą dla udanej zmiany pokoleniowej w firmach rodzinnych jest trwała zmiana ról pomiędzy systemami rodziny i firmy.

Czy myślę, mówię, słucham i działam jako przedsiębiorca, czy jako ojciec lub matka?

Ma to kluczowe znaczenie i jest często niedoceniane w swojej wielkiej różnorodności, a jeszcze rzadziej świadomie odzwierciedlane przez osoby, których dotyczy. Prawie wszystkie Konflikty w przedsiębiorstwach rodzinnych są spowodowane brakiem jasności co do ról w codziennej współpracy. Nie ma znaczenia, czy chodzi o przekazującego, czy odbierającego. Jeśli role członków rodziny i role udziałowców czy właścicieli firmy nie są od siebie świadomie oddzielone, kłótnie i spory są niemal gwarantowane.

Jakie jest 5 największych błędów przy zmianie pokoleniowej w firmach rodzinnych?

  • Ewentualne przejęcie przedsiębiorstwa nie jest dobrowolne, lecz obowiązkowe.
  • Odpowiedzialność i kompetencje w zakresie przekazania przedsiębiorstwa pozostają niejasne. Kto co robi i kiedy?
  • Nie ma harmonogramu dla przekazującego i przejmującego.
  • Zmiana pokoleniowa pozostaje niejasna przez wiele lat, a przekazujący (przekazujący) nie mogą się oderwać i utrzymać.
  • Role? jako członka rodziny i jako osoby kierującej firmą są częściej mylone i pozostają bezrefleksyjne.

Bezlitosna rzeczywistość demograficzna jasno pokazuje, że w kolejnym pokoleniu przedsiębiorców będzie istniała duża luka. Niski wskaźnik urodzeń w przyszłych pokoleniach oznacza, że liczba następców w rodzinach już teraz maleje. Dlatego tym ważniejsze jest, aby w każdej firmie rodzinnej świadomie i z uwagą wykorzystywać szanse, jakie niesie ze sobą zmiana pokoleniowa, już na wczesnym etapie.

Prezent dla czytelników: Bezpłatne seminarium online na temat zmiany pokoleniowej!

Książka > tutaj Twój prywatny i indywidualny webinar na ekranie w domu.

Wskazówki do dalszej lektury:

Wywiad: Dobre przygotowanie sukcesji w rodzinie

5 ważnych trendów w sukcesji przedsiębiorstw w 2019 r.

Brak sukcesorów biznesowych zagraża firmom rodzinnym

Obraz: Fololia.de


Co sprawia, że zmiana pokoleniowa jest trudna?

Prawie wszystkie Konflikty w przedsiębiorstwach rodzinnych są spowodowane brakiem jasności co do ról w codziennej współpracy. Jeśli role członków rodziny i role udziałowców czy właścicieli firmy nie są od siebie świadomie oddzielone, kłótnie i spory są niemal gwarantowane.

Jakie są największe błędy w zmianie pokoleniowej?

1. ewentualne przejęcie przedsiębiorstwa nie jest dobrowolne, lecz stanowi obowiązek.
2. obowiązki i kompetencje w zakresie przekazania przedsiębiorstwa pozostają niejasne.
3. brakuje planu lekcji.
4. zmiana pokoleniowa pozostaje niejasna przez wiele lat, a przekazujący nie mogą się od niej oderwać i utrzymać.
5. "Role" członka rodziny i osoby odpowiedzialnej za firmę są częściej mylone i pozostają bezrefleksyjne.