Trendy w sukcesji przedsiębiorstw

5 ważnych trendów w sukcesji przedsiębiorstw w 2019 r.

Coraz wyraźniejsze stają się dwa trendy w sukcesji przedsiębiorstw. Zgodnie z obecnym Raport DIHK w sprawie sukcesji firm, 150 000 szefów firm będzie szukało następcy do 2022 roku. A obawy niemieckich przedsiębiorców rodzinnych wyraźnie rosną. Bo coraz mniej osób chce być przedsiębiorcami. 

Poniżej przyglądamy się pięciu najważniejszym trendom w sukcesji biznesu w 2019 roku:

Tendencja 1: Niepewność gospodarcza utrudnia sukcesję przedsiębiorstw

Po latach wzrostu niemieccy przedsiębiorcy są rozpieszczani: księgi zamówień są wciąż pełne. Liczby są nadal prawidłowe. Jednak nad niemieckimi przedsiębiorstwami rodzinnymi zbiera się coraz więcej ciemnych chmur. Dwa istotne wydarzenia zagrażają udanemu niemieckiemu modelowi gospodarczemu:

Rozwój demograficzny

Duże obawy budzi na przykład obecny rozwój demograficzny: kohorta przedsiębiorców z najwyższym przyrostem naturalnym w Niemczech będzie w 2019 r. obchodzić 55. urodziny. Dlatego DIHK rekomenduje szefom w tym wieku przygotowanie się do zmiany pokoleniowej. Do 2022 r. # 60% wszystkich przedsiębiorców w wieku powyżej 55 lat.

DIHK: "Stopniowo wyłania się poważny problem dla lokalizacji Niemcy. Dotyczy to w szczególności regionów słabych strukturalnie?

Dzieje się tak dlatego, że spośród 150.000 szefów firm dotkniętych sukcesją, tylko niecałe 6.700 przedsiębiorców trafiło do jednej z 79 niemieckich izb przemysłowo-handlowych. Natomiast zainteresowanie tych, którzy przejmują biznes, wyraźnie słabnie. IHK w całych Niemczech doradziły tylko około 4.200 potencjalnym nabywcom firm. To o 50(!) procent mniej niż w 2009 roku.

Ze starszego badania przeprowadzonego przez KfW wynika, że starsi przedsiębiorcy rodzinni zwykle inwestują mniej. Powiększa to zaległości inwestycyjne i zmniejsza konkurencyjność. Niezdecydowane podejście firm rodzinnych do cyfryzacji jest tylko jednym z przykładów.

Przewidywalna stagnacja gospodarcza

Każdy przedsiębiorca pamięta dramatyczny kryzys gospodarczy z lat 2008-2010. Załamały się zamówienia, a finansowanie stało się trudniejsze. Gospodarka, która przyzwyczaiła się do sukcesów, teraz znów staje w obliczu podobnego zagrożenia.

Powody są wielorakie:

  • Radykalne zmiany w całych branżach: Przykłady obejmują handel detaliczny, produkcję energii i przemysł motoryzacyjny. Radykalne przemiany mają wpływ na dostawców, ich pracowników i rodziny.
  • Rosnący protekcjonizm: Wojny handlowe, Brexit i coraz większe zamknięcie rynków zagranicznych zagrażają niemieckiej gospodarce eksportowej. Ma to również negatywny wpływ na poszczególne przedsiębiorstwa.
  • Niedobór wykwalifikowanych pracowników staje się niedoborem pracowników niewykwalifikowanych: Niedobór wykwalifikowanych pracowników staje się w coraz większym stopniu niedoborem pracowników niewykwalifikowanych. Oprócz stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji, coraz trudniej jest znaleźć pracowników do prostych prac. To jeszcze bardziej ogranicza elastyczność przedsiębiorstw.

Trend 2: Większa sprzedaż firm w czasach niepewności gospodarczej

Niepewność gospodarcza i ich coraz starszy wiek prowadzą do wielu pytań wśród szefów firm: "Czy powinienem odejść?" lub "Czy w rodzinie jest następca?

Dziedziczenie w rodzinie nie zawsze jest jednak właściwym wyborem: dzieci są jeszcze zbyt małe lub mają inne zainteresowania. Ogólny trend w sukcesji przedsiębiorstw pokazuje, że dzieci przedsiębiorców są Nieśmiałość wobec sukcesji rodzinnej.

Jeszcze 20 lat temu rodzinno-wewnętrzna zmiana pokoleniowa była decydującym modelem sukcesji. Jak podaje DIHK, dzieci przedsiębiorców coraz częściej wybierają własną drogę poza rodzicielskim biznesem. W związku z tym "automatyzm" sukcesji rodzinno-wewnętrznej istnieje w coraz mniejszej liczbie firm.

Przedsiębiorcy muszą więc coraz częściej szukać następców z zewnątrz. Wielu robi to zbyt późno. Ponieważ jedna trzecia przedsiębiorców ma trudności z emocjonalnym porzuceniem pracy swojego życia.

Dlatego w przyszłości będziemy obserwować więcej firm poszukujących następcy w trudnych ekonomicznie czasach.

Trend 3: Nabywcy określają trendy sukcesji biznesu

Dla nabywców firm, starzenie się społeczeństwa skutkuje coraz lepszą pozycją negocjacyjną. Kohorta osób w wieku 25-45 lat przerzedza się, a coraz więcej szefów firm przechodzi na emeryturę.

W końcu wiele sektorów jest już rynkami nabywców. Innymi słowy, nabywcy korporacyjni już teraz wybierają spośród wielu ofert. Jest to prawda w przypadku wielu Zakłady rzemieślnicze. Handelprzemysł budowlany, sektor usług i hotelarstwo. Obowiązkowy certyfikat mistrza rzemiosła w wielu zawodach dodatkowo utrudnia poszukiwanie następców.

W ciągu ostatnich pięciu lat zaobserwowaliśmy również wyraźny trend w kierunku większego profesjonalizmu ze strony potencjalnych nabywców. Dlatego nabywcy firm oczekują profesjonalnie przygotowanej i spójnej informacji jeszcze przed pierwszym spotkaniem ze sprzedawcą. Źle przygotowani przekazujący i wygórowane oczekiwania cenowe sprawiają, że projekty kończą się niepowodzeniem już na wczesnym etapie.

Na szczęście kobiety są coraz bardziej zainteresowane przejęciem firmy. Udział potencjalnych Sukcesorzy biznesowi w sesjach doradczych wzrosła od 2010 roku o prawie 58%.

Trend 4: Nierealistyczne oczekiwania cenowe zmniejszają szanse na sukces

Według badań DIHK, ponad 40 procent wszystkich przedsiębiorców spodziewa się zawyżonej ceny zakupu na początku projektu sprzedaży. Wartość firmy nie jest wartością wszystkich dotychczasowych inwestycji czy imputowaną sumą wszystkich "nadgodzin" szefa.

Cena zakupu przedsiębiorstwa wyraża raczej oczekiwania nabywcy co do przyszłych zysków. Dlatego wycena przygotowana przez specjalistów pomaga Wycena przedsiębiorstwa zgodnie z uznaną procedurą przy ustalaniu ceny nabycia. Zmiana perspektywy pomoże Ci ocenić własne oczekiwania dotyczące ceny zakupu. Zadaj sobie pytanie, ile pieniędzy zapłaciłbyś za własną firmę.

Jeśli natomiast sukcesja firmy będzie zbyt długo odwlekana, to wartość przedsiębiorstwa będzie bardziej narażona na spadek - ostrzega DIHK.

Tendencja 5: Szanse dla przedsiębiorstw rodzinnych i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność

Dla firm rozpoczynających działalność oraz małych i średnich przedsiębiorstw na ścieżce wzrostu, ten rozwój w zakresie sukcesji przedsiębiorstw oferuje cały szereg możliwości.

Przedsiębiorstwa rodzinne jako inwestorzy strategiczni

Obserwujemy na przykład większą konsolidację w niektórych sektorach, która napędza również mniejsze firmy rodzinne. Na przykład zakłady rzemieślnicze coraz częściej pełnią rolę inwestorzy strategiczni. Takie firmy często szukają przejęć w sąsiednich regionach, szczególnie w ich własnym sektorze. W ciągu ostatnich kilku lat małe zakłady rzemieślnicze lub handlowe zatrudniające niewielu pracowników przekształciły się w duże przedsiębiorstwa z wieloma lokalizacjami.

Firmy rozpoczynające działalność minimalizują ryzyko

Ponadto przejęcie przedsiębiorstwa stanowi szczególnie atrakcyjną ofertę Start-up całkiem sporo możliwości. Z własnego doświadczenia wiem, jak trudno jest jako start-up dotrzeć do właściwej grupy docelowej i osiągnąć pierwszą sprzedaż. Przejmując istniejącą firmę, założyciel inwestuje w istniejącą bazę klientów i funkcjonujący proces. Strategia ta pozwala uniknąć dłuższej fazy inwestycji i zakładania firmy, ułatwia finansowanie i zmniejsza ryzyko.

Co konkretnie mogą zrobić przedsiębiorcy?

Odpowiedziałbym na to pytanie z dwóch stron.

Młodsi przedsiębiorcy i nowo powstałe firmy

Czekają na Ciebie lata możliwości. Ponieważ w przyszłości można spodziewać się znacznego wzrostu podaży atrakcyjnych firm. Atrakcyjne możliwości pojawią się zwłaszcza dla dobrze skapitalizowanych MŚP i kandydatów do wykupu menedżerskiego (MBI).

Jako ogólny trend w sukcesji biznesu, oczekujemy znacznego wzrostu ofert na rynkach publicznych, takich jak Nexxt-Change. Na początku stycznia 2019 r. ogłasza się tu prawie 6 600 ofert z różnych branż i firm różnej wielkości.

Jest to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Dla większości transakcji nadal będzie niewidoczny pod powierzchnią. Sukcesje te będą nadal organizowane za pośrednictwem nieformalnych sieci, stowarzyszeń lub specjalistów w dziedzinie fuzji i przejęć, jak również platform niepublicznych.

Dlatego, aby odnieść sukces, potrzebna jest jasna strategia i jasny Profil do wyszukiwania firmy kluczowy. W związku z tym, odporne sieci specjaliści z doświadczeniem transakcyjnym nieocenione przy wyszukiwaniu "pod powierzchnią wody".

Szefowie wyższego szczebla w poszukiwaniu następców

Jako starszy przedsiębiorca poszukujący następcy, toczysz walkę o najlepsze umysły.

Dlatego wieloetapowe przygotowanie sukcesji biznesu opłaca się Państwu. Ponieważ dobre przygotowanie pozwala uniknąć ryzyka kosztownych pomyłek i poronienia projektu.

W końcu podstawowe pytanie brzmi: ?Co chcę przekazać Kiedy komu.? Przygotowując się do tej ważnej decyzji życiowej, jako przedsiębiorca powinieneś odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  • Jak bardzo moja firma jest przygotowana na zmianę pokoleniową lub sprzedaż firmy?
  • Jakie prace przygotowawcze muszę wykonać, aby zwiększyć wartość firmy?
  • Jak dobrze będzie funkcjonował mój biznes, jeśli nie będzie mnie przez 3 miesiące?
  • Czy mam swoje Firmowy zestaw ratunkowy opakowany?
  • Kiedy planuję przekazać swoją firmę następcy?
  • W jakiej formie chcę towarzyszyć następcy firmy po jej przekazaniu?
  • Czy w tym ważnym zadaniu powinien mi towarzyszyć doświadczony specjalista?

Ponieważ żaden przedsiębiorca nie może uniknąć trendu sukcesji biznesu. Jak każdy z nas, musimy w pewnym momencie zrezygnować z naszych zadań zawodowych lub przekazać je z wyprzedzeniem.

Fot: ©mediamodyfikator / pixabay (CCO)

Jakie trendy wpływają na sukcesję firm?

Trendy związane ze starzeniem się społeczeństwa i nadchodzącą stagnacją gospodarki utrudniają sukcesję przedsiębiorstw. Dotyczy to również rosnącego niedoboru wykwalifikowanych pracowników, przełomowych zmian w całych branżach oraz rosnącego protekcjonizmu. Ponadto obserwuje się spadek zmian pokoleniowych w rodzinie.

Co obecne trendy w sukcesji oznaczają dla sprzedaży firmy?

Trendy te zwiększają presję po stronie sprzedającego, ponieważ wiele firm poszukuje następcy. Z drugiej strony, kupujący mają duży wybór odpowiednich firm i od samego początku oczekują sensownych i rozstrzygających informacji.

Jakie możliwości oferują potencjalnym nabywcom trendy sukcesji?

Po pierwsze, firmy rodzinne mają duże możliwości przejęcia innych firm w swoim sektorze. Ponadto początkujący przedsiębiorcy mogą dzięki zakupowi przedsiębiorstwa znacznie ograniczyć swoje ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie muszą najpierw mozolnie budować swojego przedsiębiorstwa. W końcu przejmują oni dotychczasowych klientów i sprawdzone procesy.

O Autorze