Podczas konferencji rodzinnej potrzeby wszystkich są moderowane w kierunku celu.

Konferencja Rodzinna

Podczas konferencji rodzinnej łączymy wszystkie osoby zaangażowane w proces dziedziczenia we wspólnym celu. Rozpoznajemy potrzeby poszczególnych uczestników, "tłumaczymy" poszczególne problemy i wspólnie, w sposób przejrzysty, wypracowujemy optymalne rozwiązanie.

Podczas indywidualnych spotkań, najpierw identyfikujemy problemy wszystkich uczestników systemu rodzinnego i firmowego. Dzięki temu istnieje możliwość opracowania wyjaśnienia wątpliwości z całą grupą rodziny lub w małych grupach, a także dwustronnie.

Otwarcie wymieniać potrzeby i życzenia pod kierunkiem

Równolegle lub później powstaje w ten sposób konferencja rodzinna z udziałem wszystkich członków przedsiębiorczej rodziny. Podczas tej konferencji potrzeby, tematy i życzenia są otwarcie wymieniane i tłumaczone z pomocą ekspertów KERN. W trakcie moderowania konferencji rodzinnej wykorzystuje się i czyni użytecznymi w procesie optymalnego układu spadkowego wiele narzędzi z zakresu coachingu systemowego, mediacji, komunikacji bez przemocy, a w razie potrzeby także pracy konstelacyjnej.

Konferencja Rodzin służy wszystkim członkom

W ramach konferencji rodzinnej można również wypracować systemy wartości i "barierki ochronne" dla interakcji pomiędzy rodziną a przedsiębiorstwem. Często tego rodzaju holistyczne wsparcie jest powtarzane przez dłuższy czas i w dłuższych odstępach czasu i w ten sposób prowadzi rodzinę z nowymi możliwościami ku wspólnej przyszłości. Dla dobra wszystkich członków rodziny i dla dobra firmy