Polityka prywatności (UE)

Niniejsze o?wiadczenie o ochronie prywatno?ci zosta?o ostatnio zmienione 20. Luty 2023 i dotyczy obywateli oraz legalnych sta?ych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o Państwu za pośrednictwem witryny https://www.kern-unternehmensnachfolge.com/pl. Zalecamy uważne przeczytanie tego oświadczenia. Przetwarzając dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • dążymy do ograniczenia gromadzenia przez nas danych osobowych tylko do tych danych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
 • w pierwszej kolejności prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadkach wymagających Państwa zgody;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy Państwa prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na Państwa żądanie.

Jeżeli mają Państwo pytania lub chcą dokładnie wiedzieć, jakie dane na Państwa temat przechowujemy, prosimy o kontakt z nami.

1. Cel, dane i okres przechowywania

Możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować: (kliknij, aby rozwinąć)

2. Pliki Cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową Polityka dotycząca plików cookies

3. Praktyki ujawniania informacji

We disclose personal information if we are required by law or by a court order, in response to a law enforcement agency, to the extent permitted under other provisions of law, to provide information, or for an investigation on a matter related to public safety.

Je?eli nasza strona internetowa lub organizacja zostanie przej?ta, sprzedana lub zaanga?owana w fuzj? lub przej?cie, Twoje dane mog? zosta? ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz zostan? przekazane nowym w?a?cicielom.

Zawarli?my z Google umow? o przetwarzaniu danych.

Google nie mo?e wykorzystywa? danych do ?adnych innych us?ug Google.

Czanie pe?nych adresów IP jest przez nas blokowane.

4. Bezpiecze?stwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do Państwa danych, dostęp do tych danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

5. Witryny podmiotów zewn?trznych

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich połączonych linkami na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają Państwa dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

6. Zmiany niniejszego o?wiadczenia o ochronie prywatno?ci

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziemy Państwa aktywnie informować, gdy tylko będzie to możliwe.

7. Dost?p i modyfikowanie danych

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na Państwa temat, skontaktujcie się z nami. Możecie Państwo skontaktować się z nami korzystając z poniższych informacji. Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji, dlaczego potrzebne są Państwa dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane;
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane;
 • prawo do sprostowania: mają Państwo prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
 • jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora;
 • prawo do sprzeciwu: mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Proszę upewnić się, że zawsze jasno określają Państwo kim są, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby.

8. Z?o?y? skarg?

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki obsługujemy przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

9. Inspektor ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych został zarejestrowany w urzędzie ochrony danych w jednym z państw członkowskich UE. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub inspektora ochrony danych, można skontaktować się z Ralfem Lohmannem (zewnętrznym inspektorem ochrony danych), HUBIT Datenschutz GmbH & Co. KG, , Rudolf-Diesel-Str. 6, 28816 Stuhr, poprzez www.hubit-datenschutz.de lub info@hubit.de. lub przez telefon +49 421 33114300

10. Dane kontaktowe

KERN System GmbH
Heinrich-Heine-Str. 111
28211 Bremen
Niemcy
Witryna: https://www.kern-unternehmensnachfolge.com/pl
Email: moc.eglofhcansnemhenretnu-nrek@tkatnok
Numer telefonu: +49 421 69208840