Memorandum informacyjne: Podstawy skutecznej sprzedaży przedsiębiorstwa
Obecnie ustawione na Indeks
Obecnie ustawione na Śledź
Zdjęcie wkładu KERN do artykułu Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne: Podstawy skutecznej sprzedaży przedsiębiorstwa

Jeśli chcesz z powodzeniem sprzedać swoją firmę, dokumenty, które udostępniasz potencjalnym sprzedawcom, odgrywają kluczową rolę.

Na wczesnych etapach Proces M&A Na pierwszym planie znajduje się Memorandum Informacyjne..

Przeczytaj w tym artykule, jak utworzyć Tworzenie memorandum informacyjnego promującego sprzedażczym różni się od biznesplanu i jakich treści nie powinno w nim zabraknąć.

Nie masz zbyt wiele czasu na czytanie? Oto najważniejsze fakty dotyczące Memorandum Informacyjnego w skrócie:

  • Memorandum Informacyjne (IM) to dokument, który dostarcza potencjalnemu nabywcy przedsiębiorstwa podstawowe informacje o firmie zapewnia.

  • Należy w sposób jasny i szczegółowy przedstawić podstawowa charakterystyka firmy i jej finansów zawierać.

  • IM jest zazwyczaj przygotowane przez wyspecjalizowanego konsultanta i przekazywane potencjalnym nabywcom.

  • Memorandum informacyjne ma kluczowe znaczenie w procesie sprzedaży, ponieważ pozwala kupującym uzyskać obraz firmy i dokonać oceny jej działalności. Podjęcie świadomej decyzji o ewentualnym zakupie aby móc się spotkać.

Memorandum informacyjne Definicja

Memorandum Informacyjne (IM) to dokument, który pomaga sprzedawcom biznesowym w przedstawieniu i wprowadzeniu swojej firmy na rynek. Zawiera on szczegółowe informacje na temat Spółka, jej finanse, działalność, baza klientów i perspektywy na przyszłość.

Memorandum zawiera zwykle podsumowanie działalności gospodarczej spółki, jej sytuacji finansowej, strategii i pozycji konkurencyjnej.

Memorandum informacyjne często nazywane jest także exposé firmy.

Znaczenie przy sprzedaży przedsiębiorstwa

Memorandum informacyjne jest jednym z najważniejszych dokumentów przy sprzedaży przedsiębiorstwa. Służy on jako dokument sprzedaży i zapewnia potencjalnemu nabywcy przegląd Firma, jej usługi i finanse. Jest to również pierwszy dokument, który - po wcześniejszych ogólnikowych i niejasnych stwierdzeniach - podaje konkretne informacje o przedmiocie sprzedaży.

IM jest również ważną podstawą do negocjacji między sprzedającym a kupującym. Może to być już oferta początkowa ordynacja. Dlatego należy ją starannie przygotować i aktualizować.

Co należy uwzględnić w Memorandum Informacyjnym?

Chociaż IM (Memorandum Informacyjne lub także Exposé) należy traktować przede wszystkim jako nośnik informacji w procesie fuzji i przejęć, który powinien dostarczyć potencjalnemu nabywcy jak najpełniejszych informacji o spółce, może on być można również rozumieć jako nośnik reklamy. Należy jasno przedstawić mocne strony i perspektywy firmy.

Może być również atrakcyjnie zaprojektowany i może obsługiwane za pomocą zdjęć i grafiki być. Właściwe jest tu również określenie "prospekt sprzedaży". Informacje zawarte w prospekcie muszą być zgodne z prawdą, ale mogą być przedstawione w odpowiedni sposób promocyjny.

Interesują Cię wszystkie szczegóły dotyczące Sprzedaż firmy? Dowiedz się więcej podczas naszego seminarium internetowego.

Na naszym seminarium internetowym Selling a Business dowiesz się, jak znaleźć odpowiedniego kupca dla swojej firmy.

Kiedy w procesie fuzji i przejęć wydaje się exposé lub memorandum informacyjne?

Harmonogram wydania exposé jest zazwyczaj jasno określony. W pierwszym etapie tworzony jest neutralny i anonimowy opis reklamowy dotyczący planowanej sprzedaży firmy (zwany też potocznie teaserem), który jest drukowany na około jednej stronie DIN A4. krótkie i ważne informacje o obiekcie na sprzedaż tam. Zainteresowane strony, które zapoznają się z treścią ogłoszenia (np. za pośrednictwem giełdy lub bezpośrednio), kontaktują się ze sprzedającym lub jego doradcą ds. fuzji i przejęć i podpisują umowę o współpracy. Umowa o zachowaniu poufności (NDA). Na tej podstawie potencjalnemu nabywcy wydawane jest Memorandum Informacyjne.

Komunikator internetowy zdecydowanie powinien być tworzony przed reklamą lub bezpośrednim kontaktem. Pozwala to uniknąć opóźnień w przypadku zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Ponadto może pojawić się niepewność po stronie zainteresowanego, jeśli na przekazanie informacji po przeprowadzeniu dochodzenia będzie potrzeba dużo czasu.

Różnice w stosunku do planu operacyjnego

Biznesplan opisuje firmę i jej Perspektywy ekonomiczne na ogół na okres od trzech do pięciu lat. Główny nacisk kładzie się na przyszłość firmy, na to, jakie cele są realizowane i jak mają być osiągnięte. Jest to dokument, którego celem jest planowanie.

Z kolei memorandum informacyjne przedstawia Skupić się na kilku obszarach firmy: na przeszłości i teraźniejszości firmy i jednocześnie na przyszłość. Celem komunikatora internetowego jest umożliwienie zainteresowanym stronom spojrzenia na firmę i model biznesowy z perspektywy 360 stopni. Jak firma rozwijała się historycznie, jak wygląda dziś i jakie są perspektywy.

Zorientowanie na odpowiednią grupę docelową również ilustruje tę różnicę: plan biznesowy (Biznesplan) jest używany głównie do Wewnętrzne cele planowania strategicznego lub wnioski o finansowanie zewnętrzne stworzony. Z drugiej strony, memorandum informacyjne ma na celu przekonanie potencjalnych nabywców do nabycia spółki. Jest to złożona struktura, która składa się nie tylko z liczb.

Jak jest tworzony i przez kogo?

Aby Memorandum Informacyjne spełniło oczekiwania potencjalnych nabywców, ważne jest, aby zostało przygotowane przez doświadczonych specjalistów. W związku z tym IM jest zazwyczaj przygotowany przez zewnętrznego doradcę ds. fuzji i przejęćktóry dokładnie analizuje przedsiębiorstwo i przygotowuje szczegółowy raport na temat jego mocnych i słabych stron. Ważne jest, aby organizm danego przedsiębiorstwa można było zrozumieć całościowo i aby cecha szczególna (USP) została podkreślona jako korzyść.

W tym przypadku bardzo sensowne jest, aby specjaliści z poszczególnych działów sprzedawanego przedsiębiorstwa mogli wnieść istotne informacje, a nawet współpracować nad nimi. Zależy to od wielkości przedsiębiorstwa, przy czym należy zagwarantować wysoki stopień poufności zamiaru sprzedaży.

Chętnie pomożemy Ci, korzystając z naszego doświadczenia w tworzeniu skutecznego i przekonującego memorandum informacyjnego.

Zamów bezpłatną konsultację wstępną KERN na temat Memorandum Informacyjnego
Lokalizacje Partnerów KERN w zakresie przedmiotu Memorandum Informacyjnego

Spis treści Memorandum informacyjne

Mimo że nie ma jasno określonej struktury IM, powstało wiele różnych treści. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa exposé składa się z około 30 do 50 stron i powinien obejmować następujące treści.

CORE-proces-graficzny-ustalony-zawartość-skutecznego-memorandum-informacyjnego-poradnik

Podsumowanie zarządzania

Streszczenie Zarządu zawiera krótki przegląd firmy i jej kluczowych danych. Sekcja ta jest Szczególne znaczenie dla potencjalnych inwestorówponieważ daje im to pierwsze wrażenie na temat działalności firmy. Dlatego też streszczenie kierownictwa powinno być jak najbardziej precyzyjne i sensowne. Każdy czytelnik chce od razu zrozumieć, gdzie pieniądze są zarabiane, a gdzie nie, oraz jakie perspektywy opierają się na jakich założeniach.

Podstawowe informacje o firmie i modelu biznesowym

Należy zawsze brać pod uwagę fakt, że potencjalni klienci nie znają jeszcze firmy. Dlatego na wczesnym etapie pracy z systemem IM należy im wyjaśnić, w jaki sposób konkretny model biznesowy zaprojektowane. Jak i gdzie generowana jest sprzedaż? Jakie podstawowe informacje są ważne dla dalszego zrozumienia?

Prezentacja produktów i usług

Produkty i usługi firmy są podstawą jej istnienia. W związku z tym ważne jest, aby nabywca firmy miał Pełny i dokładny obraz tych produktów i usług do uzyskania.

Powód sprzedaży

Innym ważnym aspektem, który należy uwzględnić w memorandum informacyjnym, jest powód sprzedaży. Jest to szczególnie ważne, jeśli chcesz sprzedać firmę, która została już ma ugruntowaną pozycję i cieszy się dobrą reputacją ma. Powodem sprzedaży może być w szczególności chęć przejścia na emeryturę lub skoncentrowania się na innych obszarach działalności. Powód powinien być zrozumiały, a także stanowić konkretną podstawę dla kupującego w późniejszych rozmowach.

Oświadczenie o stanie majątkowym / Aktywa

Zestawienie aktywów i pasywów powinno zawierać przegląd głównych aktywów firmy. Należą do nich Nieruchomości, maszyny i urządzenia, zapasy, ale także patenty i licencje. Ważne jest, aby informacje te były jak najbardziej dokładne i aktualne. Tylko w ten sposób potencjalny nabywca może ocenić, jaką wartość przypisuje poszczególnym składnikom majątku.

Memorandum Informacyjne - Podatek-CTA-Company-Value-Assessment-Free-and-Confidential

Strategia i misja przedsiębiorstwa

Innym istotnym czynnikiem decydującym o pomyślnej sprzedaży firmy jest Jasna komunikacja strategii i misji firmy. Daje to potencjalnym nabywcom wgląd w długoterminowe cele firmy i sygnalizuje, że firma ma jasno określony kierunek działania. Jednocześnie może to pomóc nabywcom wyobrazić sobie, w jaki sposób firma może zostać włączona do ich własnej działalności. Obejmuje to również prezentację kultury firmy.

Klienci, grupa docelowa, rynek i konkurencja

W celu bardziej szczegółowego zrozumienia struktur firm w otoczeniu rynkowym, przeprowadzono Definicja grup docelowych i konkurencji ma sens. W ten sposób zainteresowane strony mogą lepiej zrozumieć strukturę firmy i rozważyć przyszłe możliwości. Należy ujawnić ewentualne uzależnienie od kilku klientów, a także ryzyko związane z dalszą konkurencją ze strony firmy.

Marketing, sprzedaż i potencjał wzrostu

Memorandum informacyjne powinno zawierać przegląd Marketing, sprzedaż i potencjał wzrostu firmy dać. Ta część daje potencjalnym nabywcom pierwsze wrażenie na temat sposobu, w jaki firma wprowadza na rynek swoje produkty lub usługi i udostępnia je społeczeństwu. Można tu również wspomnieć o perspektywach i możliwościach w przypadku dalszej ekspansji lub samego przejęcia.

CORE-Process-Graphic-Established-Content of-Effective-Information-Memorandum-Contents-1

Finanse i wyniki operacyjne z ostatnich 3 lat

Wyniki finansowe i operacyjne z ostatnich trzech lat stanowią podstawę udanej sprzedaży firmy. Dane te dostarczają informacji na temat Rentowność firmy, wartość firmy i perspektywy na przyszłość. Podobnie sprzedający może pokazać, jakiego dalszego rozwoju oczekuje dla swojej firmy i poprzeć to argumentami.

Organizacja biznesowa

Dobrze zorganizowana firma przekona potencjalnego nabywcę, że jest to atrakcyjna inwestycja. Daje to przegląd sposobu funkcjonowania firmy oraz tego, którzy pracownicy są odpowiedzialni za poszczególne zadania. Szczególnie kwalifikacje pracowników odgrywają coraz bardziej decydującą rolę. Również Informacje na temat hierarchii i kultury zarządzania w firmie są pomocne.

Personel i procesy

Z jednej strony, aby odnieść sukces w przyszłości, firma musi mieć wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Z drugiej strony, wydajne procesy mają zasadnicze znaczenie dla Oszczędność kosztów i poprawa jakości produktów lub usług zapewnić. W tej części Memorandum Informacyjnego należy zatem opisać, jakie działania podjęto w celu optymalizacji personelu i procesów w firmie.

Aspekty prawne i udziały

Innym ważnym aspektem przygotowania memorandum informacyjnego jest uwzględnienie wszystkich aspektów prawnych i udziałów. Należy tu wymienić wszystkie zezwolenia i upoważnienia wymagane w związku z prowadzoną działalnością. Ważne są również informacje o udziałach w innych firmach oraz o istotnych sporach prawnych.

Warunki i finansowanie

Warunki obejmują na przykład:

  • Strona Czas przekazania przedsiębiorstwa
  • Firma Wysokość możliwej do wyobrażenia kwoty zakupu
  • Firma Warunki płatności
  • Możliwe okresy blokowania na sprzedaż akcji lub udziałów

Finansowanie Sprzedaż firmy powinny być opisane w memorandum informacyjnym. Obejmuje to szczegółowe informacje o instytucjach kredytowych zaangażowanych w finansowanie przedsiębiorstwa, kwoty kredytów oraz terminy ich zapadalności.

Wskazówki eksperta:
Aby zainicjować kolejny krok i uzyskać pierwsze wrażenie nabywcy, warto zakończyć memorandum informacyjne pytaniami i/lub podpowiedziami:

1. dlaczego masz konkretne zainteresowania i z czym wiążesz z nimi swoją przyszłość?
2. jaki widzisz potencjał dla dalszego rozwoju firmy?
Proszę opisać swoje pomysły na temat możliwej struktury (np. ustalenia dotyczące earn-out) oraz finansowania ceny zakupu.

Opcje finansowania ceny zakupu (opcje earn out)

Kolejną ważną kwestią jest tzw. Jest to dodatkowa zapłata od kupującego dla sprzedającego, która zależy od przyszłego sukcesu firmy. Oczywiście, sprzedawca może odrzucić elastyczny element ceny zakupu i nalegać na stałą cenę.

Strona Wypracowane to rodzaj Ochrona kupującego przed ryzykiemJeżeli po zakupie spółka osiąga gorsze wyniki niż oczekiwano, nabywca płaci mniejszą kwotę lub nie płaci wcale, co stanowi kolejny składnik ceny zakupu. W tym celu należy wziąć pod uwagę pewne szczególne cechy, które mogą zapobiec późniejszym sporom.

Innym elementem finansowania przy sprzedaży firmy jest tzw. pożyczka dla sprzedawcy. W tym przypadku sprzedawca przekazuje kupującemu Część ceny zakupu w formie pożyczki dostępne. Kupujący nie musi jednak spłacać tego kredytu od razu, ale może spłacać go w ratach przez pewien okres czasu.

Jest to szczególnie korzystne, jeśli kupujący nie może natychmiast podnieść ceny zakupu. Inny Zalety kredytu dla sprzedawcy polega na tym, że nabywca uczestniczy w spółce, spłacając kredyt. Dzięki temu jest bardzo zainteresowany tym, aby firma odnosiła sukcesy także w przyszłości. Jednak w przypadku wystąpienia takiej sytuacji sprzedający zawsze będzie mógł dochodzić swoich zabezpieczeń dopiero po bankach, a zatem ponosi pewien stopień ryzyka przedsiębiorczego wraz z nabywcą.

Faza zapoznawcza / Integracja po połączeniu

W fazie zapoznawania się /. Integracja po fuzji Ważne jest, aby nowa firma rozumiała i zachowywała kulturę i wartości starej firmy. W tej fazie ważne jest również, aby Komunikacja między dwoma przedsiębiorstwami ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przejścia. Pomysły dotyczące tej fazy mają być opisane w komunikacie.

CORE-Process-Graphic-Established-Content of-Effective-Information-Memorandum-Contents-2

Wniosek

Memorandum Informacyjne jest ważnym narzędziem, które już teraz pozwala rozpocząć proces sprzedaży. kierowanie ich we właściwym kierunku na wczesnym etapie. Dzięki odpowiednim informacjom i lekko promocyjnej prezentacji może wzbudzić ciekawość zainteresowanych, przekonać ich i mieć znaczący wpływ na sukces sprzedaży.