"Miękkie fakty zwiększające wartość firmy

Co zwiększa wartość firmy?

Niektórzy lubią tylko jajka ugotowane na twardo, inni na miękko! Jajka na twardo i jajka na miękko lub czynniki istnieją również w wycenie przedsiębiorstw. Jednak nikt nie powinien zwracać uwagi tylko na jedno lub drugie. Aby uzyskać optymalną wartość przedsiębiorstwa, twarde czynniki muszą być zasadniczo dobre i trwałe. Ale czynniki miękkie również odgrywają istotną rolę w zwiększaniu wartości firmy.

Twarde i miękkie czynniki w wycenie przedsiębiorstwa

Wartość firmy jest określana przez wiele czynników wpływających na jej wartość. Te czynniki wpływu dzielą się zasadniczo na tzw. czynniki twarde lub ilościowe oraz czynniki miękkie lub jakościowe.

Twarde czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa

Czynniki twarde to kluczowe dane biznesowe (w tym obrót i zwrot ze sprzedaży, EBIT, przepływy pieniężne), które można odczytać lub obliczyć bezpośrednio lub pośrednio z rachunkowości finansowej firmy. Stanowią one niezbędną podstawę numeryczną dla różnych modeli teorii finansów służących do obliczania wartości przedsiębiorstwa. Jak obliczyć obliczania wartości przedsiębiorstwadowiesz się tutaj..

Miękkie czynniki kształtujące wartość firmy

Czynniki miękkie obejmują te zmienne wpływające, dla których nie są dostępne żadne kluczowe dane liczbowe lub, w najlepszym przypadku, wskaźniki pomocnicze, które mogą być wykorzystane do oceny ich jakościowego znaczenia dla przedsiębiorstwa. Na razie nie są one uwzględniane przy obliczaniu wartości przedsiębiorstwa za pomocą modeli teorii finansów.

Niemniej jednak w ostatnich latach coraz bardziej zwraca się na nie uwagę. I nie bez powodu. Oprócz tego, że trwale podnoszą jakość, a tym samym i konkurencyjność przedsiębiorstwa, ich znaczenie znacznie wzrosło zarówno w ocenie banków przy udzielaniu kredytów i finansowaniu zakupu przedsiębiorstwa, jak i przy ustalaniu cen zakupu przedsiębiorstwa. Dotyczy to również małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych! Standardowa procedura zalecana i stosowana przez Izby Rzemieślnicze i Małej Przedsiębiorczości dla Grupa Robocza Konsultantów Wyceny w Sektorze Rzemiosła Artystycznego  (AWH), brane są pod uwagę czynniki miękkie.

Poniżej przedstawiamy trzy czynniki miękkie jako przykłady i podpowiadamy, jak je wdrożyć w swojej firmie.

Niezależność właściciela

Większość średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się silną osobowością przedsiębiorczą. Dzięki swojej specjalistycznej wiedzy i umiejętnościom doprowadzili oni firmę do sukcesu. W związku z tym procesy zachodzące w firmie są często dostosowane do tej osoby. Dotyczy to w szczególności specyficznego know-how produktów, jakości relacji z klientami oraz procesów decyzyjnych. Ale to właśnie skupienie się na jednej osobie wiąże się ze szczególnie wysokim ryzykiem dla potencjalnych następców lub inwestorów. Co się stanie, gdy stary przedsiębiorca odejdzie? Kto zapewni dalsze innowacje produktowe i stabilne relacje z klientami?

Aby uczynić firmę atrakcyjną do sprzedaży atrakcyjne, należy podjąć odpowiednie środki w celu zmniejszenia zależności od jednej osoby uzależnienie od jednej osoby tak bardzo, jak to tylko możliwe. Jak to możliwe, że być zrobione?

 • Wzmocniony Przekazanie odpowiedzialności oraz kompetencje decyzyjne na poszczególnych pracowników zgodnie z ich umiejętności,
 • Jeśli to możliwe, ustanowienie Drugi poziom zarządzania oraz ? gdzie to jest zakaz uzależniony od wielkości - tworzenie kompetentnych Stanowisko zastępcy,
 • konserwacja aktywny transfer wiedzy od przedsiębiorcy do pracownika i pracowników między sobą,
 • Gotowość do zapewnienia wystarczającego Okres przejściowy (1-2 lata) lub Funkcja doradcza lub komitetu doradczego.

Jasno sformułowana strategia korporacyjna zwiększa wartość firmy

Ludzie, którzy mają cel, zazwyczaj go osiągają zazwyczaj osiągają więcej w życiu. To samo dotyczy firm. W związku z tym powinieneś regularnie weryfikować strategię swojej firmy, dostosowywać ją do nowych rozwoju i dokumentować je. Można to zrobić poprzez:

 • Stałe terminy dla Opracowanie lub przegląd Strategia przedsiębiorstwa,
 • Włączenie menedżerów i specjalistów w rozwoju strategii,
 • Definicja wymagane środki (pieniądze, personel, know-how),
 • Określenie Kluczowe danektóre mogą być użyte do sprawdzenia osiągnięcia planowanie jest weryfikowalne,
 • szczegółowy Dokumentacja procesu strategicznego i jego wyników.

Opracowując strategię korporacyjną z menedżerami lub kompetentnymi pracownikami, automatycznie zwiększasz liczbę aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas dostosowywania firmy. Jednocześnie, dokumentując je, tworzysz standard porównawczy. Dostarcza to informacji o stopniu odchylenia od późniejszej sytuacji rzeczywistej. Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski dotyczące ewentualnych błędnych założeń planistycznych i zoptymalizować przyszłe planowanie.

Potencjalny nabywca od razu rozpozna, że strategia firmy lub produktu jest zorientowana na przyszłość i jest regularnie weryfikowana i dostosowywana. Przyczynia się to w znacznym stopniu do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Wartość firmy wzrasta wraz z kwalifikacjami i zatrzymaniem pracowników

Najważniejszy kapitał każdego firma to jej pracownicy! Wszyscy o tym wiedzą, ale zbyt rzadko się o tym mówi. praktyka zbyt rzadko. Ze względu na rosnącą porównywalność produktów na internet i rosnące wymagania klientów, jakość Szczególne znaczenie ma jakość produktów i wszystkich związanych z nimi usług. znaczenie. Dotyczy to w równym stopniu innowacyjnej siły innowacyjność w tworzeniu nowych produktów lub ulepszaniu istniejących. produkty, jak również wszystkie wewnętrzne usługi firmy. W tym przedsiębiorstwa mogą dobrze wypaść w tej konkurencji tylko wtedy, gdy dysponują szczególnie wykwalifikowanymi wykwalifikowanych pracowników i są w stanie zatrzymać ich na jak najdłużej. zatrzymać je na jak najdłużej. W szczególności w świetle coraz coraz bardziej dotkliwy brak wykwalifikowanych pracowników, jest to obszar, który każdy przedsiębiorca musi przedsiębiorca musi się intensywnie zajmować.

Jest to jeszcze ważniejsze dla inwestor lub nabywca przedsiębiorstwa, ponieważ jest on szczególnie zależny od na chęci do działania i możliwościach pracowników. pracownicy. Odnosi się to w szczególności do kierowników, ale oczywiście także wszystkich innych pracowników. W celu zapewnienia wysokiej jakości kwalifikacje i długi okres lojalności wobec firmy. to ma sens:

 • W Kultura korporacyjna (słowo kluczowe: rozpoznawanie, interakcje interpersonalne, otwarta i pełna szacunku komunikacja, itp,)
 • zwykły Dalsze kwalifikacje pracowników,
 • Wzmocnienie motywacyjne poprzez zachęty wynagradzane i niewynagradzane,
 • Atrakcyjne i dopasowane do potrzeb warunki pracy.

Wniosek

Oprócz twardych czynników, takich jak obroty, EBIT itp., czynniki miękkie również mają niebagatelne znaczenie dla ostatecznej kwoty ceny sprzedaży przedsiębiorstwa.

Aby zbudować lub poprawić te miękkie czynniki, potrzebny jest plan strategiczny i wytrwałość. Jednak to Ty, jako przedsiębiorca, jesteś zawsze zwycięzcą, niezależnie od tego, czy chodzi o przyszły sukces Twojej firmy, rating w bankach czy możliwą do uzyskania cenę zakupu Twojej firmy.

Wskazówki do dalszej lektury:

5 ważnych trendów w sukcesji przedsiębiorstw w 2019 r.

Wybór optymalnego modelu następcy

Profesjonalne wsparcie dla emocjonalnych sukcesji firm

Obraz: © Barbro Bergfeldt ? Shutterstock.com


Jakie czynniki decydują o wartości przedsiębiorstwa?

Czynniki twarde - Są to wskaźniki biznesowe, które można odczytać lub obliczyć bezpośrednio lub pośrednio z rachunkowości finansowej. Stanowią one podstawę numeryczną dla różnych modeli teorii finansowych służących do obliczania wartości przedsiębiorstwa.
Czynniki miękkie - W większości przypadków nie są dostępne żadne kluczowe dane liczbowe, a w najlepszym razie tylko wskaźniki pomocnicze, które można wykorzystać do oceny ich jakościowego znaczenia dla firmy. Niemniej jednak w ostatnich latach zyskały one na znaczeniu. Zarówno w ratingu banków w trakcie zatwierdzania kredytów i finansowania zakupu przedsiębiorstw, jak i w określaniu cen zakupu przedsiębiorstw.

Jak strategia korporacyjna zwiększa wartość mojej firmy?

Opracowując strategię korporacyjną, automatycznie zwiększasz liczbę aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas dostosowywania swojego biznesu. Jednocześnie, dokumentując je, tworzysz standard porównawczy. Dostarcza to informacji o stopniu odchylenia od późniejszej sytuacji rzeczywistej. Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski dotyczące ewentualnych błędnych założeń planistycznych i zoptymalizować przyszłe planowanie.

Jak retencja pracowników zwiększa wartość mojej firmy?

1. do Kultura korporacyjna zainwestować
2. regularne Dalsze kwalifikacje pracowników,
3. Wzmocnienie motywacyjne poprzez zachęty wynagradzane i niewynagradzane,
4. Atrakcyjne i dopasowane do potrzeb warunki pracy.

Przedsiębiorstwa mogą się dobrze pozycjonować, jeśli mają szczególnie wykwalifikowanych pracowników i potrafią ich zatrzymać na jak najdłużej. Zwłaszcza z perspektywy stale pogłębiającego się niedoboru wykwalifikowanych pracowników, jest to kwestia, którą każdy przedsiębiorca musi się zająć.

O Autorze