Obecnie ustawiony na Brak indeksu
Obecnie ustawione na Śledź
Rodzina idąca w kierunku zachodu słońca!

Przekształcanie juniorów w seniorów - udana sukcesja firmy zaczyna się wcześnie!

Jeśli chcesz być dobrym przedsiębiorcą, ćwicz wcześnie - "seniorzy" powinni wcześnie zaplanować przekazanie dorobku swojego życia. Skuteczna sukcesja firmy zaczyna się wcześnie!

6 kroków do udanej sukcesji biznesu w rodzinie:

Jak zmienić moich juniorów w odnoszących sukcesy seniorów, aby dzieło mojego życia mogło zostać z powodzeniem przekazane dalej?

1) nadaje stabilny zapach

Już na początku należy zadbać o to, aby dzieci od czasu do czasu poczuły powiew stajni. Można to osiągnąć w sposób całkiem nieformalny, zabierając dzieci od czasu do czasu do firmy, pokazując im różne obszary firmy i po prostu pozwalając im "odkrywać".

Później, gdy dzieci są starsze, istnieje możliwość wprowadzenia ich do firmy poprzez pracę wakacyjną. To początek dobrego przygotowania na drodze do przekształcenia juniorów w seniorów.

2. zapewnienie najwyższej klasy szkoleń

Najlepiej, oczywiście, z kierunkiem studiów, który jest również odzwierciedlony w celu firmy. Sensowne może być studiowanie na prywatnym uniwersytecie zorientowanym na praktykę i posiadającym doświadczenie zagraniczne.

Zanim zapiszesz coś w spadku swoim dzieciom, lepiej zapewnij im najlepszą edukację. Nie zawsze musi to być uczelnia prywatna, dobre uczelnie publiczne również nadają się do dalszego kształcenia juniorów. Zawsze jednak warto zaplanować pobyt za granicą, nawet jeśli w danej chwili nie jest on szczególnie istotny dla naszej firmy. Świat się zmienia, i to szybciej niż nam się wydaje. Ponadto pobyt za granicą kształtuje człowieka, obce kultury wyostrzają percepcję, wzmacniają pewność siebie i wspierają umiejętności językowe.

3. "Wypędzanie dzieci z gospodarstwa".

Oznacza to danie im możliwości swobodnego rozwoju po ukończeniu studiów, samodzielnego decydowania o tym, dla kogo i gdzie chcą pracować. Oczywiście najlepiej jest, gdy dzieci mogą przejść do bezpośrednich konkurentów. Ale to się rzadko zdarza. Ale być może istnieją koledzy ze stowarzyszenia, dostawcy lub nawet klienci, od których można uzyskać wiele wiedzy dla własnego biznesu.

4 "Uczyń swój własny biznes sexy

Czy boisz się, że Twoje dzieci po studiach i postawieniu pierwszych kroków na obcej ziemi zostaną zepsute przez powab wielkiego świata? Następnie upewnij się w odpowiednim czasie, że Twoja firma oferuje perspektywę, która jest tak interesująca, że Twoje dzieci będą chciały do niej wracać.

Twój potomek pojawi się z zupełnie inną pewnością siebie, jeśli będzie miał możliwość zdobycia doświadczenia w zarządzaniu w innych firmach. Również akceptacja pracowników będzie prawdopodobnie znacznie wyższa, jeśli rozejdzie się wieść o tym, gdzie i z jaką odpowiedzialnością były już aktywne Państwa dzieci. W przeciwnym razie szybko dojdzie do zderzenia teorii z praktyką. Zawsze tak się stanie, jeśli wprowadzisz swoje dzieci bezpośrednio po studiach do własnej firmy.

5. łagodne przejście

Pomyśl o konkretnych obszarach odpowiedzialności, które chcesz powierzyć swoim dzieciom, nie ingerując i nie angażując się w codzienne sprawy.

Pozwól na błędy, jeśli się nie powtarzają i nie kosztuje to zbyt wiele.

Zdyscyplinuj się, uzgadniając z dziećmi stałe struktury komunikacji i obowiązujące rutyny pracy. Nawet jeśli jest to trudne, trzymaj się go, aby drugi planowany jour fixe nie został odwołany z Twojego powodu.

Stopniowo przekazuj więcej odpowiedzialności. Puść i przedłuż smycz. Należy również doradzić dzieciom, aby czasami wymagały.

6. sformułować jasny plan działania i w sposób wiążący się do niego stosować

Uzgodnij z juniorami, kiedy otrzymają konkretne obowiązki. (Jakie oddziały / jakie pełnomocnictwa ? prokury itd.)

Ustal, kiedy juniorzy pójdą w twoje ślady.

W razie potrzeby należy powołać radę doradczą i wyznaczyć zewnętrznego przewodniczącego. To rozładuje napięcie we wzajemnych kontaktach i szybciej doprowadzi do upragnionego sukcesu.

Na koniec wskazówka dotycząca udanej sukcesji biznesu:

I na koniec uwaga z podatkowego/prawnego punktu widzenia: Z reguły nie wszystkie dzieci mogą/chcą być aktywne w przedsiębiorstwie. Wcześnie zastanów się, jak chcesz postępować z dziećmi, które nie będą aktywnie zaangażowane w działalność firmy. Czy powinni być w to zaangażowani? Jak należy je traktować sprawiedliwie w porównaniu do udziałów w spółce?

Właściwa rzecz dla wszystkich jest często lepsza niż ta sama rzecz dla wszystkich"..

Warto również pomyśleć o obowiązkowych umowach zrzeczenia się udziałów w majątku firmy, aby nie był on zagrożony niespodziewanymi, nieplanowanymi roszczeniami spadkowymi - często wywoływanymi przez teściów.

Obraz: canva.com

WSKAZÓWKI do dalszej lektury:

Doradztwo w zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa: Aby sprzedaż Państwa przedsiębiorstwa zakończyła się sukcesem.

Lista kontrolna sprzedaży firmy: Oto punkty, które powinieneś rozważyć jako sprzedawca

Obliczanie wartości firmy: To takie proste