Ważne Exposé ? Informuj teraz l CORE

Exposé

exposé ? także Memorandum informacyjne to ważny dokument służący do przedstawienia wszystkich ważnych informacji o firmie w atrakcyjny sposób, umożliwiający wstępną ocenę przez potencjalnego nabywcę. Oprócz informacji o modelu biznesowym i produktach lub usługach, zawiera on także informacje o historii, pracownikach, organizacji i oczywiście finansach.

Ważny element wzbudzenia zainteresowania

Dobre, bogate w informacje Exposé jest ważnym elementem w kontaktach z potencjalnymi nabywcami, a jednocześnie pomaga wzbudzić zainteresowanie Państwa firmą. Jak mogę zainteresować potencjalnego kupca moim biznesem? Czym wyróżnia się moja firma i co czyni ją atrakcyjną? Punkty te muszą być jasno opracowane i starannie udokumentowane. Dotyczy to również profesjonalnych zdjęć, np. produktów lub budynku firmy.

Najpierw umowa o poufności, potem Exposé

Exposé jest udostępniane wyłącznie wybranym i wstępnie sprawdzonym potencjalnym nabywcom po podpisaniu przez nich umowy o zachowaniu poufności. Jako sprzedawca decydują Państwo zawsze indywidualnie, kto może obejrzeć Exposé. Dodatkowo, na potrzeby Exposé tworzony jest wcześniej anonimowy, krótki profil firmy. Służy on do bezpośredniego pierwszego kontaktu z zainteresowanymi stronami i chroni Państwa firmę przed identyfikacją przez potencjalnych nabywców. Procedura ta zapewnia, że informacje poufne są utrzymywane w jak największym stopniu w tajemnicy.