Prasa: Rynek i MŚP

Markt und Mittel­stand: Employee-Buy-out, czyli­kie­dy pracow­ni­cy stają się właścicielami

Coraz więcej małych i średnich przedsię­bi­orstw poszu­ku­je odpowied­nie­go rozwią­za­nia w zakre­sie sukces­ji firmy. Często nie bierze się pod uwagę ich własnych pracow­ni­ków. Ale co się dzieje, gdy Twoi pracow­ni­cy stają się właścicielami?

Kliknij tutaj, aby przec­zy­tać cały artykuł

Webina­ri­um Nilsa Koerbe­ra


Sprze­daż firmy (M&A) bez ryzyka i utraty wartości

Zdjęcie: Fotolia.de

O Autor­ze