20 eksper­tów zapew­nia 150 stron skoncen­tro­wa­n­ego know-how

Przewod­nik GRATIS: Jak sprawić, by sukces­ja firmy stała się Twoim najwięks­zym sukcesem.

Przewodnik sukcesji biznesowej PDF
Seal Best Advisors for Business Succession
Seal Top Doradztwo w zakresie sukcesji przedsiębiorstw
Najlepsi doradcy - nagroda Instytutu SZ