Wyzwania związane z sukcesją biznesu w czasach Corony
Sukcesja przedsiębiorstwa w czasach korony

Sukcesja firmy w czasach KORONY - nowe wyzwania pojawiają się zarówno wewnątrz rodziny, jak i na zewnątrz!

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, jak zorganizować sukcesję własnej firmy w czasach Corony. W trakcie przygotowań pojawia się wiele pytań. Czego chcą Twoje własne dzieci/ bratankowie/ siostrzenice? Jak z obecną sytuacją kryzysową radzą sobie profesjonalni inwestorzy i czego powinienem się spodziewać jako przedsiębiorca w przypadku planowanej sprzedaży firmy? Z jakimi wyzwaniami spotykają się nabywcy firm, zwłaszcza młodzi przedsiębiorcy, którzy chcą zrobić krok w kierunku samozatrudnienia?

Odpowiadamy na te pytania z Sukcesja przedsiębiorstwa KERN regularnie na naszym blogu. Jeśli masz pytania, wyślij je do nas na adres [email protected] do.  

Przemysł

W zależności od sektora, w chwili obecnej mogą rzeczywiście występować problemy ze sprzedażą przedsiębiorstw. Szczególnie branża hotelarska, turystyczna i gastronomiczna, ale także handel detaliczny są bardzo dotknięte obecną pandemią. Wcale nie jest jasne, kiedy rozpocznie się ożywienie gospodarcze i czy poziom osiągnięty przed kryzysem może zostać ponownie osiągnięty w przewidywalnej przyszłości. Sukcesja biznesu w czasach Corony może być tutaj trudna.

Ale jest też wiele sektorów, które funkcjonują zupełnie bez wpływu na obecny kryzys. Jednym z nich jest obecnie branża budowlana. Jednak i w tym przypadku pierwszych efektów zatrzymania inwestycji w sektorze publicznym i prywatnym można się spodziewać najpóźniej za rok do dwóch lat.

Bez jasnej perspektywy na przyszły sukces firmy, bardzo trudno będzie znaleźć potencjalnych nabywców dla firmy. Trzeba powiedzieć szczerze, że bez jasnej perspektywy środki polityczne, takie jak zawieszenie terminu składania wniosków o niewypłacalność, nie pomogą na dłuższą metę, jeżeli własny model biznesowy był problematyczny już przed kryzysem.

Czy masz unikalny punkt sprzedaży w swojej firmie? Czy odgrywasz szczególną rolę w swoim regionie lub otoczeniu konkurencyjnym? Oczywiście zawsze istnieją możliwości realizacji sukcesji firmy, nawet w czasach kryzysu i nawet w trudnych sektorach.

Tymczasowe zabezpieczenie nie prowadzi automatycznie do bezproblemowej sukcesji przedsiębiorstwa

Nawet jeśli Twoja firma jest obecnie na dobrych wodach, nie oznacza to, że nie może się to zmienić w krótkim czasie. Ważne jest, aby bardzo uważnie obserwować własnych dostawców i klientów, którzy również mogą bardzo szybko popaść w kłopoty z powodu obecnego kryzysu. Możliwe są nagłe skutki dla własnej działalności, zwłaszcza jeśli oczekiwane wpływy płatności nie pojawią się na czas i nadwerężą płynność finansową.

Struktura ceny zakupu

Ze względu na obecny nastrój kryzysu, wielu potencjalnych nabywców żąda od sprzedającego znacznie większego zaangażowania w ustalenie ceny zakupu niż było to dotychczas normą.

W czasach korony oczywistością przy sprzedaży przedsiębiorstw stają się kredyty sprzedającego oraz umowy typu earn-out (tzn. składniki ceny zakupu, które są wypłacane tylko w zależności od przyszłego rozwoju zysków przedsiębiorstwa). Ponieważ w wielu branżach wyniki zwykłej działalności gospodarczej (EBIT) będą miały tendencję do zmniejszania się w roku bieżącym, a z pewnością także w roku następnym, wartość przedsiębiorstwa również będzie się odpowiednio zmniejszać.

Mnożniki (przez które mnoży się EBIT w celu ustalenia ceny zakupu) spadają w tym samym czasie po prostu dlatego, że znacznie trudniej jest przewidzieć przyszły sukces przedsiębiorstwa. Oznacza to podwójnie, że wcześniejsze oczekiwania co do ceny zakupu nie mogą zostać spełnione. 

Do Nabywcy korporacyjniDla inwestorów, którzy dysponują również środkami niezbędnymi do tego, aby towarzyszyć firmom w trudnej sytuacji na obecnym rynku, istnieją korzystne możliwości wejścia na rynek. Sprzedający muszą być przygotowani na związanie się z własną firmą na znacznie dłuższy czas, także z ryzykiem odpowiedzialności, aż do momentu, gdy ostateczna cena zakupu zostanie zapłacona w całości.

Z ostatniego badania przeprowadzonego wśród ponad 250 firm doradczych zajmujących się fuzjami i przejęciami przez znaną międzynarodową platformę rynkową wynika, że elementy earn-out są normą w około 2 na 3 przypadki sprzedaży. 80% ankietowanych ekspertów widzi również obniżenie mnożników o co najmniej 1x we wszystkich branżach. Przy mnożniku EBIT wynoszącym 5, odpowiada to obniżce ceny zakupu o ponad 20 procent.

Rozmowy o finansowaniu dla potencjalnych nabywców trwają dłużej

Jeśli cena zakupu jest częściowo finansowana przez bank, szybko pojawiają się dodatkowe przeszkody. Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków o finansowanie, banki są obecnie bardzo obciążone czasowo. Trudno oczekiwać, że kredyty zostaną udzielone bez zwolnienia z odpowiedzialności przez bank rozwoju. Komplikuje to proces sprzedaży i może go znacznie wydłużyć. Ponadto banki finansujące często żądają od poprzedniego właściciela ustępstw, np. w formie kredytu sprzedawcy, gdy planowana jest sukcesja przedsiębiorstwa. Dotyczy to również sytuacji, gdy sprzedaż przedsiębiorstwa finansuje wieloletni bank sprzedającego. Z drugiej strony, sytuacja ta stwarza możliwość "towarzyszącego przejęcia" przedsiębiorstwa przez przyszłych przedsiębiorców wspólnie ze sprzedającym starszym przedsiębiorcą.

Sukcesja przedsiębiorstw wewnątrzrodzinnych stoi przed nowymi wyzwaniami

W czasach niedoboru przedsiębiorców, przedsiębiorcy rodzinni stają przed zasadniczym pytaniem: "Czy potencjalne następne pokolenie w ogóle chce iść w ich ślady? A może unikają ryzyka związanego z niepewną przyszłością biznesu? Czy seniorzy są gotowi do przekazania odpowiedzialności? Czy są przygotowani na zmiany?

Zwłaszcza w dobie kryzysu przestarzałe modele biznesowe mogą zostać zrównoważone dzięki cyfryzacji. Młodzi" często mają niekonwencjonalne pomysły, na które "starzy" muszą pozwolić. Zdolność do odpuszczania, "stawianie wyzwań i zachęcanie" to właściwe podejścia, aby zachęcić młode pokolenie do przedsiębiorczości.

WNIOSKI:

Sukcesja biznesu w czasach Corony nie stała się łatwiejsza. Bez względu na to, czy po stronie kupującego czy sprzedającego. Szczególnie przy sprzedaży firmy bezpieczeństwo transakcji jest ważniejsze niż maksymalizacja ceny zakupu. Ale kryzys oferuje młodym przedsiębiorcom również wiele możliwości.

Wielu inwestorów strategicznych, inwestorów finansowych i biur rodzinnych poszukuje obecnie dobrych możliwości wejścia na rynek, aby uzupełnić swoje pole działania w zakresie przedsiębiorczości. Jest całkiem możliwe, że przedsiębiorcy spotkają potencjalnych nabywców, których wcześniej się nie spodziewali.

WSKAZÓWKI do dalszej lektury:

Jak w czasach Corony udaje się sprzedać firmę z branży budowy maszyn?

Sprzedaż firmy - Jak zwiększyć wartość swojej firmy!

MBI - model sukcesu dla sukcesji korporacyjnej

Obraz: Fotolia.de