Podczas konferencji rodzinnej potrzeby wszystkich są moderowane w kierunku celu.

Każda zmiana pokoleniowa jest inna!

Nie istnieje żaden "schemat" ani gotowy standard wewnątrzrodzinnej zmiany pokoleniowej w firmie rodzinnej. Każda zmiana pokoleniowa jest inna i jest kształtowana przede wszystkim przez ludzi. Czasami pożądana zmiana pokoleniowa w firmie rodzinnej skutkuje również zewnętrznym procesem sprzedaży na rzecz strony trzeciej.

Milczenie jest srebrem. Rozmowa jest złotem.

Odwrócenie tego skrzydlatego przysłowia uzmysławia, o co chodzi w firmach rodzinnych i zmianie pokoleniowej. Wymiana i przejrzystość. Jasność i zaangażowanie. Te ważne parametry stanowią warunek wstępny dla długotrwałej, udanej zmiany pokoleniowej. Każdy powinien wiedzieć i mieć jasność co do tego, czego chce dla swojego życia i uczynić to przejrzystym w wymianie ze wszystkimi członkami systemu firmy rodzinnej. Wymaga to odwagi i przejrzystości od każdego z osobna.

Czas i cierpliwość jest ważnym czynnikiem

Wspólne zrozumienie wartości, przejrzystość potrzeb, uzgodnienie strategii realizacji - to wszystko wymaga czasu i cierpliwości. Od każdego członka rodziny. Historii i przyszłości pracy całego życia nie da się wyjaśnić i przekazać w ciągu kilku godzin. Chodzi tu o złożoną strukturę aspektów emocjonalnych, ekonomicznych, podatkowych i prawnych.

Jesteśmy doświadczonymi facylitatorami i mediatorami. Dzięki solidnemu i jednocześnie innowacyjnemu "rzemiosłu" komunikacji przeprowadzimy Państwa bezpiecznie i poufnie przez cały proces. Często jesteśmy również "tłumaczami" dla optymalnego porozumienia między MŁODYMI i STARSZYMI.