Przejęcie firmy bez kapitału własnego: 10 wskazówek dla sukcesu
Obecnie ustawione na Indeks
Obecnie ustawione na Śledź
Przedsiębiorcy uważają, że przejęcie firmy bez kapitału własnego

Przejęcie firmy bez kapitału własnego

Przejęcie firmy wiąże się z dużym nakładem finansowym dla kupującego. Jest to często szczególnie trudne dla młodych i wysoko wykwalifikowanych przedsiębiorców. Nie mają jeszcze własnych, niezbędnych funduszy i zabezpieczeń, a mogą być idealnym następcą rodzinnej firmy.

Ale są Ciekawe opcje finansowania przejęcia firmy. Nawet bez kapitału własnego.

Nie masz zbyt wiele czasu na czytanie? Nasz artykuł w skrócie:

 • Klasyczne przejęcie może nastąpić poprzez. Kapitał własny, kapitał obcy lub dotacje/granty (lub kombinacji tych punktów) są finansowane

 • Wymóg kapitałowy dla przejęcia powinien być dokładnie obliczony z wyprzedzeniem

 • Jako alternatywę dla kapitału dajemy Ci 10 Propozycje finansowania przejęcia

CORE-Graphic-6-Foundations-to-take-over-a-company

6 powodów, dla których warto przejąć firmę

 1. Istniejąca firma ma już ugruntowaną pozycję na rynku ? start-upy nie odniosły jeszcze sukcesu.
 2. Funkcjonujący pomysł na biznes już od pierwszego dnia gwarantuje sprężyste obroty.
 3. Modernizacja jest łatwiejsza niż uzasadnienie ? przynajmniej jeśli chodzi o obliczalne zaległości inwestycyjne.
 4. Zazwyczaj dostępna jest przeszkolona kadra, a to jeden z najważniejszych argumentów za przejęciem firmy.
 5. Istnieje baza klientów i można to aktywnie wykorzystać do rozszerzenia istniejącego modelu biznesowego.
 6. Aktywa trwałe są dostępne i pomagają w zabezpieczeniu finansowania lub, w idealnym przypadku, mogą nawet stanowić ukryte rezerwy.

Zalety przejęcia spółki

Przejmując istniejącą firmę, można skorzystać z jej dobrej reputacji, obecnych zysków, bazy pracowników i klientów oraz środków trwałych. W wielu przypadkach można kontynuować prowadzenie działalności z niewielkimi zmianami. A istniejąca firma, jeśli będzie działać z zyskiem, to dlatego często są bardziej odporne na przyszłość niż nowo założona firma.

Z perspektywy kupującego istnieją ważne warunki ramowe, które powinieneś wziąć pod uwagę. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi webinarami:

W naszym seminarium online podpowiadamy, jak znaleźć odpowiednią firmę w realistycznej cenie. Wykorzystaj wszystkie możliwości i skorzystaj z dotacji!

Klasyczne sposoby finansowania przejęcia firmy

Jak mogę dostać Przejęcie firmy finansów? Istnieją trzy popularne sposoby finansowania przejęcia firmy. Albo poprzez istniejące kapitał własny, poprzez kapitał dłużny (kredyt z banku lub kasy oszczędnościowej, kapitał prywatny) lub poprzez dotacje/granty, np. z KfW.

Zazwyczaj przejęcia firm dokonywane są poprzez Rozsądny koszyk finansowy zbudowany z tych trzech wspomnianych możliwości.

Kapitał własny

Jeśli ktoś finansuje Przejęcie firmy poprzez kapitał własny, płacisz cenę zakupu własnym majątkiem lub możesz zapewnić własne zabezpieczenie (np. nieruchomość) dla konstrukcji finansowania. Do finansowania nie jest potrzebna pomoc z zewnątrz i wspólnie z bankiem lub kasą oszczędnościową można zrealizować cenę zakupu. Wyjątki mogą być Kredyt sprzedawcy lub venture capital, którzy również ponoszą pełną odpowiedzialność w ramach wkładu kapitałowego i w ten sposób dzielą ryzyko związane z przedsiębiorczością.

Kapitał obcy

Przejmując firmę, można uzyskać kredyt celowy w banku lub kasie oszczędnościowej. Charakteryzują się one zazwyczaj Konfigurowalne kwoty finansowania, długie terminy i niskie stopy procentowe (prawdopodobnie zmienia się w tej chwili). Najlepiej poszukać pożyczki, która pozwala na nieplanowane spłaty. Jeśli biznes staje się szybko i mocno dochodowy, kupujący może chcieć szybciej refinansować.

Warto porównać różne oferty finansowania zanim się zdecydujemy. A Osobista konsultacja z ekspertem może być korzystna. Zazwyczaj do uzyskania kredytu potrzebny jest szczegółowy biznesplan i odpowiednie prognozy. Przygotuj się do takiego spotkania mając przygotowane te informacje i nie traktuj go tylko jako niezobowiązującego spotkania w celu poznania się.

Dostawcy usług finansowych chcą od początku zrozumieć, o co chodzi w Twojej firmie i dlaczego refinansowanie jest bezpieczne w perspektywie. Przygotuj się na to, że bank będzie miał również gotowych specjalistów z branży jako partnerów do dyskusji, którzy mają wszechstronną wiedzę i odpowiednio sformułują pytania.

Kredyt możliwy bez kapitału własnego?

Chciałbyś Kup firmę, ale nie posiadają niezbędnego kapitału własnego lub zabezpieczenia? Pewnie myślisz, że to uniemożliwia zaciągnięcie kredytu, ale faktycznie istnieją sposoby na zaciągnięcie kredytu bez wystarczającego własnego majątku.

Jeśli masz doskonałą ocenę kredytową i wysokie dochody, możesz być w stanie uzyskać Pożyczka bez kapitału własnego lub zabezpieczenia odbierać. Zwykle jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy kwota pożyczki jest mniejsza, a okres spłaty krótki. W większości przypadków do zabezpieczenia kredytu na zakup firmy potrzebna jest odpowiednia forma zabezpieczenia.

Jednym ze sposobów obejścia tego problemu jest wykorzystanie aktywów firmy, którą chcesz kupić jako zabezpieczenie. Można to zrobić poprzez zaciągnięcie kredytu pod zastaw wartości przedsiębiorstwa. Każdy partner finansujący krytycznie zbada ewentualną wartość i przyjmie ją jako ewentualne zabezpieczenie tylko z dyskontem. Nawet w przypadku nieruchomości pomiędzy możliwą wartością rynkową a wartością kredytową z punktu widzenia banku występują znaczne obniżki. Jeśli wartości własne, takie jak dom prywatny, można dać jako zabezpieczenie wolne od długów, to zapewne bardzo pomaga.

Jak wysoki powinien być wskaźnik kapitału własnego?

Wskaźnik kapitału własnego (tj. udział własny w strukturze ceny zakupu) powinien wynosić od 10 do 30 procent. W zależności od skali i charakteru modelu biznesowego oraz branży. Istnieją sposoby na zwiększenie kapitału własnego. Na przykład poprzez pożyczkę od sprzedawcy i dodatkowych aktywnych lub pasywnych udziałowców. Także a Wykup menedżerski MBO może pomóc w zabezpieczeniu finansowania przy przejęciu firmy, a jednocześnie związać kluczowych pracowników z następcą i zwiększyć wskaźnik utrzymania kluczowych stanowisk.

Procedura określania wymogów kapitałowych

Jeśli chcesz przejąć firmę, ważne jest, aby najpierw poznać wymagania kapitałowe. To pomoże Ci znaleźć odpowiednich partnerów finansowych, dzięki którym zakup będzie możliwy. Pamiętaj, że przejęcie firmy jest zazwyczaj droższe niż jej rozpoczęcie, ponieważ kupujesz istniejący już biznes.

Przy planowaniu finansów ważne jest, aby dokładnie ocenić swoje zapotrzebowanie na kapitał, aby móc nie zbierać ani za mało, ani za dużo pieniędzy. Ponadto musisz mieć wystarczającą płynność w długim okresie, aby móc sfinansować Faza wzrostu po przejęciu do realizacji. Późniejsze renegocjacje z bankami są wtedy dość trudne i nielubiane.

Największe składniki inwestycji, czyli cena zakupu, to m.in. Grunty, środki trwałe i niezbędne inwestycje na modernizacje (zwłaszcza w przypadku zaległości inwestycyjnych). Trzeba też uwzględnić koszty bieżące, w zależności od sytuacji zarobkowej. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo dostępnego kapitału, aby pokryć te koszty lub że mogą one być wiarygodnie obsługiwane z przepływów pieniężnych.

Przykład

Pani Müller chciałaby przejąć piekarnię od pana Hubera.

Właścicielem ziemi i piekarni jest pan Huber. Osiągnięto już porozumienie w sprawie Wartość licznika 500.000 Euro zostało uzgodnione.

To nadal jest Środki trwałe o wartości ok. 100.000 euro dostępne. Dotyczy to zarówno wyposażenia piekarni, jak i sali sprzedaży.

A także Aktywa obrotowe (zapasy) w wysokości ok. 10.000 euro jest nadal dostępna. Firma generuje stabilne dochody w wysokości ok. 100.000 euro po wynagrodzeniach dla przedsiębiorców EBIT (earnings before interest and taxes). Cena zakupu odpowiada zatem w przybliżeniu współczynnikowi 5 x EBIT.

Po szczegółowych oględzinach okazuje się, że strefa siedząca do konsumpcji towarów na miejscu wymaga pilnie odnowienia i modernizacji. Zajmie to ok. Koszty w wysokości 30.000 euro spowodować.

 • Grunt i budynek piekarni: 350.000 euro
 • Aktywa trwałe: 100.000 euro
 • Aktywa obrotowe: 10.000 euro
 • Razem: 460 000 euro jako "wartość aktywów netto". Odpowiada to również w przybliżeniu oszacowanej wartości dochodowej piekarni.

Wprawdzie piekarnia również generuje sprzedaż i dochody, które mogą pokryć następujące, bieżące potrzeby finansowe, ale w tym przypadku należy wziąć pod uwagę, że działalność będzie ograniczona w przypadku modernizacji siedziska.

KERN-Graphics-Capital-Needs-Takeover-Bakery

Problem: Zakup w przedsiębiorstwie Koszty uboczne musi ponieść również nabywca

Jeśli rozważasz przejęcie firmy, powinieneś wszystkie Uwzględnij dodatkowe koszty, np. za notariusza, prawnika czy doradcę podatkowego. Mogą się one sumować i dlatego ważne jest, aby włączyć je do planowania finansowego.

Pamiętaj też, że nawet po przejęciu musisz natychmiast Pokrycie kosztów bieżących, takich jak wynagrodzenia i rachunki za energię, z obrotu i dochodów musi być brana pod uwagę. Wczesne uwzględnienie tych czynników jest niezbędne. W ogólną strukturę finansowania należy również włączyć płynność codziennego biznesu. Może być też tak, że minimalna płynność jest "sprzedawana" w cenie zakupu i jest postrzegana przez nabywcę jako wystarczająca do kontynuacji.

10 wskazówek: Zamykanie luki finansowej przy zakupie firmy bez kapitału własnego

1. pożyczka dla sprzedawcy

Jeśli chcesz kupić firmę, pożyczka od sprzedawcy może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. W przypadku pożyczki od sprzedawcy, sprzedawca firmy przekazuje Ci część ceny zakupu w formie pożyczki. Może to pomóc w wypełnieniu wszelkich luk finansowych. Jednak sprzedawca ponosi również ryzyko niewykonania zobowiązania i zazwyczaj ma niższy priorytet niż banki w przypadku trudności ekonomicznych nabywcy w przyszłości.

Kredyt dla sprzedającego jest również ważnym Okazanie zaufania do zewnętrznych partnerów finansowych. Jeśli sprzedający jest skłonny udzielić pożyczki, pokazuje to, że wierzy w zdolność kupującego do kontynuowania działalności z powodzeniem.

2. promocja

W zależności od kraju związkowego istnieją interesujące i czasami znaczne dotacje lub środki wspierające poprzez banki państwowe lub nawet agencje rozwoju gospodarczego.

Bank KfW

KfW to specjalny bank promocyjny rządu federalnego, który oferuje wiele programów pomagających ludziom w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Bank KfW charakteryzuje się dobrymi warunkami i niskim oprocentowaniem. Z reguły współpraca odbywa się zawsze z finansującym bankiem domowym lub kasą oszczędnościową.

Za przejęcie firmy są m.in. pieniądze na start ERP.

Dzięki ERP Start-up Money można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 125 000 euro. Nie jest wymagany kapitał własny, a ryzyko jest niskie. Bank KfW przejmuje 80 procent ryzyka kredytowego.

Niemiecka baza danych o finansowaniu

Niemiecka Baza Finansowa jest instytucją federalną. Daje jednak również wgląd w możliwości finansowania poszczególnych landów i całej Unii Europejskiej. Ponieważ programy ciągle się zmieniają, warto sprawdzić tam szczegółowo lub skonsultować się z doradcą finansowym.

Banki gwarancyjne

Każdy kraj związkowy ma swój własny bank gwarancyjny. Banki gwarancyjne mają za zadanie wspierać nowo powstałe firmy. Pomagają w finansowaniu kredytowym lub kapitałowym.

Dają one gwarancje państwowe, które mogą być przedstawione bankowi domowemu jako zabezpieczenie. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać pożyczkę.

Udział kapitału własnego może być zwiększony poprzez średnie spółki inwestycyjne. Najczęściej odbywa się to poprzez typowe ciche spółki. W ten sposób poprawia się bilans i zwiększa płynność.

Średnie firmy inwestycyjne nie działają z wyraźnym nastawieniem na zyski.

3. punkty można zdobywać tylko z solidnymi perspektywami na przyszłość

Jeśli chcesz przejąć firmę, to nie tylko finansowanie ma znaczenie. Kluczowe jest również to, aby pożądana firma miała przyszłość. Ten warunek może być również spełniony w indywidualnych przypadkach, jeśli przedsiębiorstwo jest niewydolne ekonomicznie. W takim przypadku trzeba zwykle zaakceptować zaostrzone warunki ramowe finansowania, ponieważ każdy finansista chce być trwale przekonany, że przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji będzie w przyszłości ponownie generować stabilne zyski.

Decydujące jest to, że dla istnieje zapotrzebowanie na produkt/usługę firmy w przyszłości. To musi być udowodnione. Ponadto kupujący powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu działalności firmy. W znalezienie perspektywy ekonomicznej muszą być zaangażowani pracownicy na kluczowych stanowiskach. Tylko wtedy możliwe jest takie zarządzanie, a w razie potrzeby modernizacja firmy, aby mogła ona przetrwać na rynku w dłuższej perspektywie.

4. płynne przeniesienie działalności

Kiedy przedsiębiorstwo zostaje gwałtownie przeniesione, może to spowodować trudności "wewnętrzne" i "zewnętrzne". Dzieje się tak, ponieważ w tym przypadku przedsiębiorca wycofuje się w krótkim czasie po sprzedaży, a nowy właściciel przejmuje odpowiedzialność za firmę z chwili na chwilę. Oznacza to, że istnieją nie ma okresu szkolenia. Szczególnie dla pracowników może to wydawać się alienujące i zwiększać chęć zmiany lub nawet odejścia z pracy. Podobnie banki, dostawcy, a nawet klienci mogą wrażliwie odbierać tę szybką zmianę jako brak bezpieczeństwa starych relacji.

Dlatego przekazanie przedsiębiorstwa powinno odbyć się jak najsprawniej i wspólnie ze sprzedającym. Alternatywnie, sprzedaż udziałów może zabezpieczyć powolne przekazanie i pozostawić obie strony, kupującego i sprzedającego, we wspólnej odpowiedzialności na dłużej. Sprawne przekazanie firmy zapewnia ciągłość jej działania, a tym samym inwestycji nabywcy.

5. zbadać wartość przedsiębiorstwa

Cena jest ważnym czynnikiem przy sprzedaży przedsiębiorstwa. Najpierw należy to ustalić. Problemem jest często to, że wartość biznesu dla właściciela jest często postrzegana jako wyższa niż rzeczywista cena, którą kupujący jest skłonny zapłacić. Subiektywne czynniki wpływające tworzą tzw. zwrot na serce i duszę, który sprawia, że ewentualna wartość dzieła życia wydaje się wyższa niż trzeźwe czynniki wtedy portretują ją sprężyście z perspektywy zewnętrznych nabywców. Cena sprzedaży ma więc dużą wartość emocjonalną i bardzo subiektywną dla sprzedającego.

Oczywiście nowy nabywca nie ma tej wartości emocjonalnej i nie chce jej zapłacić. W związku z tym należy obliczyć cenę rynkową przedsiębiorstwa. Jest na to kilka metod.

Dwie najczęściej stosowane metody w tym zakresie to. Podejście oparte na kapitalizacji dochodu zgodnie z IDWS1 oraz zgrubne oszacowanie metodą wielokrotną.

W metodzie wartości skapitalizowanych zysków do obliczeń włącza się prognozy firmy. Aby uzyskać jak najbardziej obiektywną wartość, w szczegółowej analizie należy uwzględnić wiele czynników. Dlatego polecamy nasz kalkulator online do pierwszego i szybkiego przeglądu. Opiera się ona na mnożnikach (multiplikatorach rzeczywistych transakcji) i jednocześnie dokonuje bardzo zgrubnej klasyfikacji sektorów. Z kolei uproszczona, podatkowa procedura wyceny wylicza wartości utopijne i należy ją odróżnić od procedur rynkowych. Doświadczone doradztwo w zakresie zarządzania pomaga solidnie określić wartość firmy i jednocześnie uczynić ją zrozumiałą.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów z ponad 1000 wycen przedsiębiorstw. Rozpocznij bezpłatną ocenę wartości przedsiębiorstwa.

KERN bezpłatne konsultacje wstępne na temat przejęcia przedsiębiorstwa bez kapitału własnego
Mapa z lokalizacjami KERN w DACH i Polsce na temat przejęcia przedsiębiorstwa bez kapitału własnego

6. przyjaciele i rodzina

Może to być trudne, jeśli chcesz przekazać biznes znajomym i rodzinie. Oczywiście ma to również swoje zalety. Przedsiębiorca wie, komu powierza swój biznes i może założyć, że jest on w dobrych rękach. Może to jednak prowadzić do problemów, jeśli chodzi o ceny. Znajomi i rodzina mogą oczekiwać, że będą mogli przejąć biznes po szczególnie korzystnej cenie lub nawet otrzymać akcje jako prezent. Zależy to od bardzo indywidualnych pytań i możliwości i dlatego nie może być tutaj szczegółowo omówione.

Nawet jeśli firma ma być sprzedana zewnętrznemu nabywcy, a zatrudnieni są w niej znajomi i rodzina, może to być trudne. Wynika to z faktu, że mogą oni oczekiwać, iż będą zaangażowani w decyzję o sprzedaży. W zależności od sytuacji, kontynuowanie działalności przez nabywcę może być również utrudnione w przypadku zatrudnienia znajomych i rodziny pierwotnego właściciela. Często są emocjonalnie związani z firmą i niechętnie zmieniają istniejące struktury.

Pozytywne: Przyjaciele i rodzina są zazwyczaj zainteresowani kontynuacją działalności i będą odpowiednio wspierać nowego właściciela. Niemniej jednak obie strony muszą zadać sobie obiektywne pytanie, czy predyspozycje zawodowe do przejęcia są dostępne w rodzinie, czy też można się ich nauczyć.

Nowoczesna ocena online pomaga tutaj w zakresie osobistej przydatności. Tam przedsiębiorczość może być przedmiotem refleksji i analizy dla przyszłych nabywców: https://www.mein-unternehmercheck.com/

7) biznesplan i prognozy dotyczące kontynuacji przedsięwzięcia

Nabywca firmy powinien sporządzić kompleksowy biznesplan dotyczący własnej przyszłości. Najpóźniej w rozmowach z finansistami, jest to podstawa do ewentualnego sfinansowania ceny zakupu. A Biznesplan można idealnie połączyć z Due Diligence Egzamin należy łączyć. Dzieje się tak dlatego, że w ramach przeglądu zakupów przyszły nabywca otrzymuje wszystkie drobne dane o przedsiębiorstwie i może na ich podstawie opracować wiarygodne plany. Biznesplan pokazuje, jak firma jest obecnie pozycjonowana i jak będzie się rozwijać, jeśli wystąpią określone czynniki.

Jeśli kupujący chce ubiegać się o dotacje, odpowiednie agencje wymagają na ogół biznesplanu.

8. sprawozdanie z działalności w terenie

9. Włączenie aniołów biznesu jako współinwestorów

Anioł biznesu to osoba, która może być zarówno doradcą, jak i prywatnym inwestorem. Często te osobowości "aniołów biznesu" to byli przedsiębiorcy lub menedżerowie. Ich celem jest wspieranie nowych przedsiębiorców swoim doświadczeniem i środkami finansowymi.

Anioł biznesu to zazwyczaj ma doświadczenie jako inwestor i potrafi dobrze ocenić ryzyko przedsiębiorcy. Regionalne kręgi aniołów biznesu oferują fora do wzajemnego poznania się, co może następnie zaowocować korzystnymi dla obu stron połączeniami. Czasami wsparcie i doradztwo udzielone przez anioła biznesu może zostać wynagrodzone udziałem w kupowanej firmie.

10 Ciche partnerstwo

Poprzez cichy udział przedsiębiorstwo może zwiększyć swój kapitał własny. Ogólne warunki cichego udziału opisane są w Kodeks handlowy w §§230 i nast. uregulowane.

Ciche partnerstwo nie jest widoczne dla osób postronnych. W przypadku typowego cichego udziału wkład wykazuje się jako kapitał obcy, w przypadku nietypowego cichego udziału jako kapitał własny.

Wniosek: Czy można się bez tego obejść, czy nie?

Co do zasady możliwe jest przejęcie spółki bez kapitału własnego, ale jest to trudne. Wymaga to ogromnej siły perswazji ze strony kupującego wobec potencjalnych kredytodawców, a sam model biznesowy musi być również w stanie odwzorować stabilne refinansowanie. Jeśli wszystkie zaangażowane strony są przekonane o przyszłości poprzez KFW i konstrukcje finansowe danego kraju związkowego, uzupełnione o kredyt sprzedawcy, to w poszczególnych przypadkach może się to udać.

Kredyt na zakup przedsiębiorstwa można zaciągnąć zazwyczaj tylko przy określonym wskaźniku kapitału własnego. Agencje finansujące wymagają również określonej ilości kapitału własnego.

W przypadku małych przedsiębiorstw zakłada się zwykle 10 - 30 proc. kapitału własnego. W przypadku większych firm odsetek ten maleje. Dobry biznesplan może również pomóc w pozyskaniu kapitału dłużnego. Najbardziej odpowiednią kombinacją finansowania jest kapitał własny, dotacje i kapitał dłużny.

FAQ

Co jest ważne przy przejęciu firmy?

Ważne jest, aby posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w danej branży. Ponadto, należy przygotować szczegółowy biznesplan, dzięki któremu będzie można zaplanować działalność firmy, a finansiści zyskają poczucie bezpieczeństwa.

Jakie dopłaty są dostępne?

Państwo zapewniło wiele możliwości finansowania. Bank KfW jest jednym z nich. Na stronie głównej możesz dowiedzieć się dokładnie, które finansowanie jest dla Ciebie odpowiednie.

Czy możliwe jest otrzymanie finansowania bez kapitału własnego?

Jest to raczej mało prawdopodobne. Wiele programów finansowania wymaga określonego współczynnika kapitału własnego. Dlatego zdecydowanie sensowne jest wcześniejsze uzyskanie pewnego kapitału własnego.

Który bank udziela kredytu na przejęcie firmy?

Pożyczkę można uzyskać w prawie wszystkich bankach i kasach oszczędnościowych. Każdy bank ma jednak swoje własne wymagania i warunki. Należy je ze sobą dokładnie porównać.