Motywacja w sprzedaży firmy - wyjaśnij swoje DLACZEGO

Dlaczego miałbym chcieć kupić firmę?

Wraz ze wzrostem liczby firm gotowych do przejęcia, w centrum uwagi coraz częściej pojawiają się inne grupy nabywców. Grupy te mają zazwyczaj szeroki zakres doświadczeń i kompetencji, ale często są mniej doświadczone w procesie pozyskiwania klientów. Niezależnie od wybranej formy transakcji, ta grupa nabywców powinna umieć odpowiedzieć na pytanie "Dlaczego chcę kupić firmę? KERN - Unternehmensnachfolge, zajmował się wieloma aspektami społecznymi i organizacyjnymi w okresie poprzedzającym planowane przejęcie. Poniżej przedstawiono trzy z nich.

Co jest często niedoceniane przy zakupie firmy?

Złożoność procesu zakupowego zwykle nie jest uświadamiana. Ale zakup firmy to klasa królewska. Na przykład menedżerowie, którzy odnieśli sukces, zdobyli cenne doświadczenie i sukcesy w trakcie swojej pracy. W konsekwencji przenoszą je na proces akwizycji i wnioskują, że sami również potrafią dobrze nim zarządzać. Podobnie, istnieją nabywcy, którzy mają bardzo jasny obraz części procesu przejęcia, ale nie wiedzą od czego zacząć.

Od czego należy zacząć przygotowania do przejęcia?

Aby uniknąć kosztownych błędów i zorganizować udane przejęcie, potencjalni nabywcy powinni umieć odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • Po pierwsze, pytanie "dlaczego?

Kupno firmy nie jest celem, ale środkiem do celu. Jest wiele powodów, dla których kupuje się firmę: pieniężne, chęć samodzielnego, twórczego kształtowania czegoś, możliwość działania niezależnie od wyższych hierarchii. Dlatego odpowiedź na Twoje indywidualne "dlaczego" musi być na tyle silna, aby zmotywować Cię od pomysłu "kupna firmy" poprzez proces do pełnego wdrożenia i daleko poza nim, a także aby przeciwstawić się oporowi. Ponieważ drugi aspekt już odzwierciedla wasze motywy w stosunku do waszych indywidualnych możliwości.

  • Po drugie, teraz chodzi o ciebie. Nawet jeśli uzgodnisz z rodziną lub innymi krewnymi, że chcesz kupić firmę - na koniec dnia to Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność. Pytania takie jak: "Na jakim etapie życia jestem?", "Czy stać mnie na to finansowo, organizacyjnie, ludzko i zdrowotnie?", "Jak radzę sobie z niepewnością, stresem i ryzykiem? Oprócz Twojego własnego doświadczenia zawodowego, niezwykle pomocne jest, jeśli sam masz już doświadczenie w kupowaniu firmy lub jeśli ktoś z Twojego kręgu przyjaciół i znajomych ma takie doświadczenie. W tym momencie nie może być wystarczająco dużo pytań.
  • Po trzecie: Co z "sprzedawcą"? Co składa się na jego osobowość? Pytanie o motywy sprzedaży może mieć duży wpływ na cenę zakupu i taktykę negocjacyjną. Czy sprzedający ma presję lub inne ograniczenia, aby sprzedać? A może po prostu chce sprawdzić wartość rynkową? Czy (k)ma on (alternatywnego) następcę? Czy udziela on pożyczki sprzedawcy? Do jakiego systemu wartości on należy? Jak zarządza pracownikami? To ostatnie ma ogromny wpływ na to, jak można zabrać pracowników w podróż. Obok dostawców i partnerów firmy docelowej, należą oni do innych ważnych interesariuszy, na "peryferiach" sprzedawcy.

Na co powinni zwracać uwagę potencjalni nabywcy?

Sprawdź swoją motywację kompleksowo zadając wiele pytań i udzielając sobie szczerych odpowiedzi. Ponadto, my w KERN ? Business Succession zaleca zaangażowanie w proces przejęcia zewnętrznego doradcy z doświadczeniem transakcyjnym i branżowym. W ten sposób można uniknąć kosztownych błędów.

Ale ty?Dlaczego? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam i będziesz o to pytany wielokrotnie, przez banki, przez sprzedawcę, przez rodzinę. Odpowiedzi na pytania Dlaczego? będzie twoją siłą napędową w procesie przejęcia.

Wskazówki do dalszej lektury:

Sprzedaż biznesu a sprzedaż nieruchomości

Pułapki doradcze w procesie sukcesji biznesu

Koszty sukcesji przedsiębiorstwa lub fuzji i przejęć

Jak rozpoznać renomowanego doradcę ds. sprzedaży firm?

Alternatywy w negocjacjach transakcji

Wycena przedsiębiorstw dla MŚP

5 najważniejszych elementów zestawu awaryjnego przedsiębiorcy


Jakie są powody zakupu firmy?

Poza względami pieniężnymi, chęć autonomii i niezależności od hierarchii są głównymi powodami zakupu firmy. Ale również możliwość samodzielnego i kreatywnego kształtowania czegoś jest częstą motywacją do sukcesji.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy zakupie firmy?

Przede wszystkim chodzi o własną osobowość i sytuację. W końcu powinieneś być w stanie pozwolić sobie na przejęcie finansowo, ale także poradzić sobie ze stresem. Pomocne jest również posiadanie doświadczenia w przejmowaniu firm samodzielnie lub w swoim środowisku.

Na co muszę zwrócić uwagę przed zakupem firmy od sprzedawcy?

Z jednej strony, powinni oni kwestionować motywy kupującego. Na przykład, ewentualna presja na sprzedaż ma duży wpływ na cenę sprzedaży i taktykę w negocjacjach. Z drugiej strony, jego wartości i styl przywództwa są istotne, aby pozyskać pracowników na wspólną drogę.

O Autorze