Ekspertyza fuzji i przejęć dla przedsiębiorstw rodzinnych - KERN
Obecnie ustawiony na Brak indeksu
Obecnie ustawione na Śledź
Kompletna Grupa KERN

Doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć dla firm rodzinnych

Trzy razy w roku spotykają się wszystkie lokalizacje KERN z regionu D-A-CH. Podczas tych dwóch bardzo gęstych dni konferencyjnych wypracowujemy najlepsze narzędzia i procedury dla wszystkich procesów związanych z sukcesją firmy.

Główne tematy decydują wtedy o dalszym kształceniu i kwalifikacjach w przypadku sprzedaży firmy, zmiany pokoleniowej w rodzinie lub przejęcia firmy.

W czerwcu tego roku gościem był również "kolega" z naszego oficjalnego partnera współpracy, Niemieckiej Izby Handlu Zagranicznego w Warszawie, który wzbogacił nas o specyfikę polskiego rynku M&A.

Na letniej konferencji skupiono się między innymi na możliwym kształtowaniu wartości firm przed sprzedażą. Nierzadko jako eksperci dochodzimy we wstępnych rozmowach z przedsiębiorcami do punktu, w którym sprzedaż miałaby obecnie niewielki sens lub nawet nie może być określona jako realistyczna.

I właśnie w tym momencie możemy z doświadczonymi specjalistami z naszej sieci zbadać modele biznesowe i przygotować je do przyszłego wzrostu wartości. Przygotowujemy w ten sposób cały szereg klientów KERN do późniejszej sprzedaży. Dla dobra firmy, jej pracowników i dla bezpiecznego przekazania w zamierzonej sprzedaży. Dla tego ważnego rozwoju wartości średnio dobre 3 lata powinny pomóc jako przygotowanie do skalowania modelu biznesowego, zwiększenia jego rentowności, ustalenia poziomów zarządzania czy nawet zbudowania struktur monopolistycznych na rynku.

Zamierzona sprzedaż staje się więc łatwiejsza i znacznie bardziej opłacalna. Są też korzyści dla kupującego, bo może on budować swoją przyszłość na jeszcze bardziej odpornym modelu biznesowym.

Z ponad 30 lokacje w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, KERN jest obecnie w tych regionach największym specjalistycznym usługodawcą w triadzie oferowania sprzedaży, zmiany pokoleniowej i zakupu w ramach sukcesji biznesowej.

Zakorzeniona w regionie, znająca specyfikę, a jednocześnie dobrze zorganizowana w kraju i za granicą dla dobra naszych klientów.

I oczywiście na naszych konferencjach nie brakuje osobistych kontaktów, wspólnych uroczystości i dwustronnej wymiany. Właśnie osobiste połączenia w całym zespole KERN, w sensie inteligencji roju, przynoszą codziennie korzyści w wiedzy dla naszych klientów.