Przejęcie firmy

Doskonałe przekazanie przedsiębiorstwa w sektorze rzemiosła wykwalifikowanego

Przeka­za­nie przedsię­bi­orst­wa w rzemioś­le - nagro­da przyzna­na przez WirtschaftsWoche

Pomyśl­ne przeka­za­nie przedsię­bi­orst­wa w sektor­ze rzemio­sła stanowi wyzwa­nie w czasach niedo­boru wykwa­li­fi­kowanych pracow­ni­ków. Aby sprze­daż zakła­du rzemieśl­nic­ze­go zakońc­zyła się sukcesem, …

Przeka­za­nie przedsię­bi­orst­wa w rzemioś­le - nagro­da przyzna­na przez Wirtschafts­Wo­che Czytaj dalej