Micha­el Feier

Urodzo­ny w 1963 roku, studio­wał rachun­kowość i control­ling w Wyższej Szkole Nauk Stoso­wanych, wielo­let­nie doświad­c­ze­nie jako kontro­ler w global­nej korporac­ji oraz jako CEO i dyrek­tor zarząd­za­ją­cy w kilku firmach rodzin­nych, przesz­ko­l­o­ny w NLP i mediac­jach bizne­so­wych. Dowiedz się więcej

Portret uśmiechniętego specjalisty KERN-u Michała Celebransa