Webiná­ri­um videó indítása

Cégela­dás

Bizto­sít­sa életmű­ve fontos értékeit! Kerül­je el a bukta­tó­kat és hibákat vállal­ko­zá­sa eladásakor.

Üzleti értékelés

Vevők­nek és eladó­knak: Optimá­lis eredmé­ny­ek a vételá­r­hoz - Befek­te­tés és eladás a legjobb áron.  

Generá­ció­vál­tás

A válla­lat továb­ba­dá­sa a család­ban: Kerül­je el a vitákat, és bizto­sít­sa életmű­vét a követ­ke­ző generá­ció számá­ra.  

Cégvá­sár­lás

Életre szóló döntés: Vállalat­vá­sár­lás, mint befek­te­tés a saját jövőjé­be. Kocká­zat és hibák nélkül a vásár­lás során.

Számos kiadvá­ny­ból ismert