Sikere­seb­bé tesszük a cégutódlást

Cégela­dás

Tudjon meg mindent, amit az életmű­ve eladá­sá­ról tudni kell. A “Válla­lat eladá­sa 10 lépés­ben” című videó­ban megis­mer­he­ti a KERN által kidol­go­zott M&A folyama­tot. A videó­ban azt is megtud­hat­ja, hogy egy belsőé­pí­té­sz vállal­ko­zás alapí­tói hogyan valósí­tot­ták meg álmukat a cégük eladásával.

Továb­bi információ >

Generá­ció­vál­tás

A csalá­don belüli utódlás­hoz olyan megol­dá­so­kra van szükség, amely­ek az emoci­oná­lis oldalt is figyel­em­be veszik. A Nils Koerber­rel készült videó­ban ismer­je meg a teljes­ség­re törek­vő KERN csalá­di folyama­tot a generá­ció­vál­tás során. Szerez­ze be a szakértői útmuta­tó ingyenes példá­nyát PDF formátumban.

Továb­bi információ >

Cégvá­sár­lás

Egy cég megvá­sár­lá­sa nagy döntés. Itt megtud­hat­ja, hogy miért könny­ebb, jövedel­me­zőbb és haték­on­yabb ez az út, mint egy saját vállal­ko­zás alapí­tá­sa. Fedez­ze fel, hogyan segíthet a KERN hálózat a sikeres cégvá­sár­lás­ban. Kezdje most az ingyenes keresé­si profil­já­nak létrehozásával.

Továb­bi információ >
Pecsét A legjobb tanácsadók az üzleti utódláshoz
Seal Top Üzleti utódlási tanácsadás
Legjobb tanácsadók - SZ Institute Award
Német ügyféldíjak 2024