Nils Koerber

1964-ben szüle­tett, üzletem­ber­ként és üzleti közgaz­dá­szként képzett és tanult, képzett coach és tréner a csalá­di vállal­ko­zá­sok utódlá­si folyama­tai­hoz, képzett mediá­tor (üzleti mediá­ció) és konflik­tus­mo­derá­tor. 2004 óta a KERN - Unternehmens­nachfolge társa­lapí­tó­ja és tulaj­do­no­sa. Sikeres. Sokéves tapasz­talat­tal rendel­ke­ző gyakor­ló szakem­ber a csalá­di vállal­ko­zá­sok­ban a vállala­ti utódlás minden kérdé­sé­ben. Közép­váll­al­ko­zá­sok M&A folyama­tai­ra szako­sodott. Továb­bi információ >

Portrait von KERN Gründer und Spezialist Nils Koerber lächelnd